IKT-alane koolitus õpetajatele

Sel ja järgmisel nädalal toimub kõigile Järveküla Kooli õpetajatele info- ja kommunikatsioonitehnoloogia valdkonna ameteid tutvustav koolitus. Tartu Ülikooli, Tallinna Tehnikaülikooli ja BCS Koolituse poolt pakutaval koolitusel murtakse müüte ja kummutatakse väärarvamusi IT valdkonna keerukusest, arutatakse IKT ametite mitmekesisuse ning erinevate karjäärivõimaluste üle.

Kolmapäevasel teoreetilisel koolituspäeval rõhutas Ants Sild üldistest IKT valdkonna trendidest rääkides, et tänased noored tulevad tööle ja ootavad antavaid ülesandeid ning ei oska kahjuks ise endale tööd üles leida. Selle oskuse arendamist oodatakse koolilt samamoodi nagu pidevat tööd suhtlus- ja koostööoskuse arendamisega . Teiseks toonitas ta, et paljudel juhtudel tekivad IT-s probleemid, mille põhjuseid ei teata ning seetõttu oodatakse selle valdkonna inimestelt just algatusvõimet ja julgust katsetada. Õpetajate aruteludes leiti, et loovus on üks olulisemaid aspekte, mida õppetöö kaudu hoida ja arendada. IT oskused on universaalsed oskused, mida vajatakse tulevikus olenemata valitud elualast. Signe Reppo demonstreeris oma ettekandes karjääriõppe võimaluste tutvustamist Rajaleidja keskkonnas ning rõhutas seda, et ainult testidega karjäärivalikut teha ei saa.

Järgmisel kolmapäeval läheme külla kahte IT-ettevõttesse, et oma silmaga näha ja otse küsida, millega sellistes ettevõtetes tegeletakse. Koolituse käigus saab koolipere mudeli, kuidas ühe valdkonna väljakutseid, ameteid, vajadusi rakendada enda õppekava „Elu Kutse“ programmi ellu viies.

Külalised HITSAst

20. märtsil külastas meie kooli Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutuse (HITSA) kuueliikmeline delegatsioon, kes tundis huvi selle vastu, kuidas Järveküla Koolis on korraldatud digipädevuste kujundamine 1.-7. klassini ja õpetajate koolisisene täiendkoolitus. Eraldi pakkus neile huvi, kuidas jälgitakse õpetajate arengut ja kuidas tagatakse nutiseadmete kasutamise efektiivsus. Üheskoos arutleti selle üle, millist tuge saab pakkuda HITSA ja millised on koolide tegelikud vajadused. Demonstreerisime neile oma Digipeegli raportit, digipädevuste jaotust ainekavades, LTT (loodus/teadus/tehnoloogia) huviringide ja huvihariduse kontseptsiooni ning koolide vahelise koostöö võimalusi.

2.A klassi näitus “Oh, kui vanad asjad”

Eesti sajanda sünnipäeva puhul on 2.A klassis juba mõnda aega üleval olnud näitus “Oh, kui vanad asjad”. Õpetaja palvel otsisid lapsed koos oma vanematega kodudest, maakodudest välja esemed, mis on juba kõrgemas eas ja mis ei ole enam igapäevaselt kasutuses. Lastel oli ülesanne uurida esemete ajalugu, päritolu, kasutust.

Laste mõtted, arvamused, emotsioonid, mida näitus või selleks valmistumine neis tekitas:

Riine: “Mina tõin näitusele rohkem kui 100 aastat vana tulekivi. Mulle meeldis väga vanu asju otsida ja vana asja kooli tuua, nagu oleks ise vanaaegses elus.”

Heili: “Näitusel oli palju põnevat, näiteks saja-aastane piip, vanad rahad, ahjulõõts, köögikäärid, käsipuur, naaskel, kohviveski, vana raha, vokid ja veel igasugu asju. Mulle see näitus meeldis. Vanad asjad tekitasid hea tunde ja mulle meeldis neid vahepeal vahetunnis vaatamas käia. Ma sain palju põnevat teada ja nägin asju, mida ma kunagi varem näinud polnud.”

Renar: “Meie klass meenutas nagu päris muuseumi!”

Indrek: “Tõin näitusele söetriikraua ja kohviveski, ma leidsin asjad oma isa kodust Lääne-Virumaalt Ulvi külast. Mulle väga meeldis neid asju otsida. Kui me neid asju otsisime, siis me saime väga tolmuseks. Pidin need puhtaks pesema, sest need olid nii tolmused. Näitusele oli mul neid uhke tunne tuua.”

Gregor: “Mina tõin näitusele väga vana piibu, seda piipu on kasutanud umbes 15 inimest. Aga kõige vahvam asi kogu näitusel on minu arvates söetriikraud.”

Erika: “Kui vanad asjad kooli toodi, siis neid asju oli nii põnev näha! Ma nägin hästi vanasid raamatuid ja muud põnevat ja ma mõtlesin, et kui lahe see on!”

Laura: “Mina tõin ühe raamatu, mis on üle 100 aasta vana ja ma tõin selle oma vanatädi käest. See oli tal kuskil peidus ja selle otsimine oli põnev. Enne kui ma raamatu kooli tõin, siis ma tahtsin seda lugeda, kuigi ma ei saanud väga aru, mis seal kirjas oli.”

 

Osalesime Liivide etluskonkursil

16.märtsil toimus Viimsi Koolis üleriigilise Liivide etluskonkursi Harjumaa voor 6.-12. klasside õpilastele. Järveküla Kooli esindasid Joanna Maria (6.B), Hege-Lee (6.B), Carol (7.A) ja Smaragda Luchia (7.A). Etlusvõistlusel osalesid õpilased esimest korda. Laval said tüdrukud suurepäraselt hakkama. Smaragda Luchia pälvis žürii eripreemia mõtteselguse eest. Lisaks teistele auväärt kohtunikele oli žürii hulgas ühe õpilase lemmikluuletaja Doris Kareva. Tüdrukud panid kohtunike näpunäited kõrva taha ja ootavad osalemist järgmistel võistlustel. Mõned mõtted osalejatelt: „Tegelikult polnud põhjust muretseda, sest see oli tõestuseks mulle, et saan hakkama. Oli tore saada uusi kogemusi ja uusi tutvusi.“

Kiirtrükkimise võistlus

Emakeelenädalal toimus lisaks digioskuste olümpiaadile koolis ka kiirtrükkimise võistlus, mille raames tuli 10 Fast Fingers veebisaidil ühe minuti jooksul lasta näppudel kiirelt käia ning sisestada korrektselt võimalikult palju eestikeelseid sõnu. III koha saavutas võistlusel Annabrett Isand (4.A), II koha sai Daniel Kiwan (6.A) ning I koht läks Marten Nadelile (6.A), kes suutis 60 sekundi jooksul trükkida kokku 315 tähemärki. Kõige nobedamate näppudega õpetaja oli Saskia Tärk, kelle tulemuseks jäi 273 tähemärki.

Esimene digioskuste olümpiaad

Eelmisel nädalal toimus Järveküla Koolis esimene digioskuste olümpiaad 1.-7. klassidele. I ja II kooliastme õpilased osalesid olümpiaadil kolmeliikmeliste võistkondadena ning pidid lisaks arvutiteemalise viktoriini lahendamisele looma kas Make Beliefs Comix veebikeskkonnas koomiksi või koostama teistele õpilastele Kahoot-tüüpi interaktiivse viktoriini ühe Eestis haruldase looma/linnu kohta. 7. klassi õpilastel tuli oma digioskused proovile panna individuaalselt, kuna nemad on informaatikat ja multimeediumi aluseid õppinud juba ligi aasta. Nendel tuli kujundada Canva keskkonnas plakat järgmise aasta digioskuste olümpiaadi jaoks.

Olümpiaadil võidutsesid järgmised meeskonnad:

1.klassid:

I koht – 1.D klass (Adeele Heleene Järv, Maia Loore Tirmaste, Jan Sebastian Mäehunt)

II koht – 1.C klass (Lilli-Elery Lukk, Lisette Peekmann, Gregor Viileberg)

III koht – 1.F klass (Trevor Uiga, Silvar Vikat, Sten-Marten Merila)

2.klassid:

I koht – 2.C klass (Henri Aljand, Patrick Jelsukov, Stenneth Jürna)

II koht – 2.D klass (Eliis Hanson, Rudolf Hõbe, Säde Liis Kärk)

III koht – 2.A klass (Riko Ausmees, Herta Koitla, Indrek Pajula)

3.klassid:

I koht – 3.B klass (Monika Bronzini, Kevin Matteus, Robin Liiman)

II – III koht – 3.A klass (Emily Mettas, Markus Rebane, Meriliis Leemet)

II – III koht – 3.C klass (Trevor Tenson, Karel Kriisa, Andren Mikson)

4.klassid:

I – II koht – 4.A klass (Veiko Aleksander Isberg, Kerti Järg, Oliver Cypriano)

I – II koht – 4.B klass (Annabel Kõiv, Ellis May Johnson, Sten Sukk)

III koht – 4.A klass ( Alan-Kristofer Mäehunt, Juhan Sepp, Karl Rünno Reisner)

5.klassid:

I koht – 5.B klass (Timo Väliste, Karl Martin Kaseorg, Carl Hendrik Üürike)

II koht – 5.A klass (Sander Nemvalts, Kristofer Turro, Annabel Marist)

III koht – 5.B klass (Karolin Drobet, Mirjette Sillamaa, Emma Kivimäe)

6.klassid:

I koht – 6.A klass (Clara Marin Johnson, Daniel Kiwan, Karmo Johannes Raam)

II – III koht – 6.A klass (Elisabeth Aljand, Marten Nadel, Rico Suigusaar)

II – III koht – 6.B klass (Mattias Peda, Jan Kristofer Kompus, Oliver Lips)

7.klass:

I koht – Maris Ikla

II koht – Kirke Maria Kiin

III koht – Laura Mia Mikk

 

Kodukoha tundmises ollakse tasemel

Teist aastat järjest toimus kõigile esimestele klassidele kodukoha tundmise kohta viktoriin. Küsimused olid koostatud koduloolise tööraamatu “Rae vald – siin ma elan” teemade ja Rae Sõnumite jaanuari numbri uudiste põhjal. Kõigile küsimustele oskas mõni võistkond ikka õige vastuse anda.

Sellel aastal võitis karika parima kodukoha tundmise eest 1.b klass, kuna 10 võimalikust kaheksa punkti sai võistkond Suitsupääsuke (Karola, Kätlin, Nora, Emma). Võrdselt seitse punkti said 1.c klassist Feliks, Meribel, Eva, Geir Genor ja 1.f klassist Sofia, Kristjan, Lisett ja Alexander. Kõik 1. klassi võistkonnad said enam kui 5 punkti. 

Võistlust aitasid korraldada 7. klassi õpilased ja klassijuhataja.

Känguru võistlus

Täna osales 74 noort matemaatika nuputamisvõistlusel Känguru. See on üks populaarsemaid võistlusi matemaatika populariseerimiseks. Osaleti neljas vanuseklassis;
– pre-ekolier (1.-2. klass);
– ekolier (3.-4. klass);
– benjamin (5.-6. klass);
– kadett (7.-8. klass).
Võistluse täisprotokollid avaldatakse võistluse kodulehel ja on kättesaadavad 30. juunini 2018.

Vt https://www.teaduskool.ut.ee/et/ainevoistlused/kanguru-2018-info

Nüüd on aeg tegeleda eesti keelega

Valisime märtsi peateemaks meie eepose kangelased ja müüdid. Nendega tegeletakse ainetundides ja lugusid kasutatakse inspiratsiooniallikana kunstiteoste ja omaloominu tarbeks.

Sellest nädalast on algkoolimajas seinal Jens Antoni illustratsioonid eeposele “Kalevipoeg”.

Sama vahvad kunstiteosed meie muistsete lugude kohta valmivad õpilastelt.

Kahe nädala jooksul saavad kõik õpilased ja õpetajad oma käega osaleda eepose teksti ümberkirjutamises. Nii tekib meie ühine looming. Meil on üsna mitu aastat aega, et kogu teos valmis saaks. Ükskord see aeg siiski tuleb.

Osalesime mängu “Scrabble” võistlusel

09. märtsil toimus Tallinna Südalinna Koolis intellektuaalne mäng “Scrabble”, kus osalesid meie kooli õpilased Darja (5.A), Stefan (5.B) ja Alice (5.B). See oli esimene sõnamängu võistlus Eestis, mis oli organiseeritud lastele, kes õpivad eesti koolis, aga oma igapäevaelus kasutavad vene keelt. Meie kooli meeskond oli kõige noorem, aga kõige elurõõmsam. Loodame, et järgmisel aastal annab uus kogemus parema tulemuse.