Kool on suvevaheajal

Kool on suvevaheajal

Vaheajal on koolimaja suletud. Toimub remont ja ruumide ettevalmistus uueks õppeaastaks. Kiirete küsimuste korral saatke e-kiri aadressil kool@jarvekyla.edu.ee. Teile vastatakse üldjuhul kolme päeva jooksul. 9.-13. augustini toimuvad koolis keelelaagrid. 16. augustist...
Virtuaalne koosolek 1. klassi astujate vanematele

Virtuaalne koosolek 1. klassi astujate vanematele

15. märtsil on võimalus kooli kohta küsida õppejuht Piret Lehistelt ja direktor Mare Räisilt. Osalejaid sai kokku päris palju. Küsimusi oli klassidesse jaotamise, ujumise, tunniplaani, koolikohtade jaotamise kohta piirkonna koolide vahel. Uuriti ka seda, mida...
Kool on distantsõppel

Kool on distantsõppel

Järveküla koolipere on distantsõppel kuni 11. aprillini. Koolimaja on suletud. Administraatorid on majas 8.00 – 14.00. Koolimajja tulek tuleb kooskõlastada vastava valdkonna juhiga. Toidupakke jagatakse bioloogia klassist, millele on ligipääs koolimaja Tartu mnt...
1. klassi vastuvõtt on alanud

1. klassi vastuvõtt on alanud

Kõigis Rae valla koolides on alanud õpilaste vastuvõtt. Järveküla Kool võtab vastu kolm uut klassi. Avaldusi on juba ragistreeritud pea nelikümmend. Õpilaste arv klassis on maksimaalselt 24. Loodame, et teete valiku õppekavu ja koolielu vaagides.Meie piirkonnas on...
Osalisel distantsõppel

Osalisel distantsõppel

18.-22. jaanuaril on koolis kontaktõppes 1.-4. klassid, 9. klassid ja kõik väikeklassid. Ülejäänud õpilased õpivad distantsõppe vormis nädalaplaanide alusel. Pikapäevarühmad töötavad. Kodutööde klass on suletud. Toidupakke jagatakse nende klasside õpilastele, kes on...