Aatriumis on avatud näitus “Seemnest kasvab vili”

Kooli aatriumis on avatud köögiviljade näitus “Seemnest kasvab vili”, mis demonstreerib nii seemet kui seemnest kasvanud köögivilja. Ühtlasi populariseerime sellega tervislikku toitumist. Sööklas saab sellel nädalal proovida erinevaid köögivilju. Lihtne peakapsas meeldis lastele väga. Iga päevaga köögiviljade valik täieneb ja taimed vahelduvad. Näituse on kooostanud koolisöökla peakokk Reelika Präämi eestvedamisel ja toidukultuuri aineõpetuse kaudu levitav Marika Viira.

Teraviljade seemned paneme õpilastega koos konteineritesse kasvama. Osaleme projektis 100-teraviljapeenart. See saak valmib sügiseks. Kastid ise aga puutöökojas juba lähiajal. Pärast vaheaega saame näpud mullaseks loodusõpetuse tundides.

Rae siseliinide muudatused 23.02 ja koolivaheajal

Rae siseliinide muudatused reedel (23.02.2018) ja koolivaheajal (24.02. – 04.03.2018)   

Ainult 23.02.2018

  • R7 Peatusest Peetri kool väljub buss kell 13:10. Kell 13:40, 14:40 ja 16:20 väljumist ei toimu.
  • R9 Peatusest Järveküla kool väljub buss kell 13:35. Kell 14:30 ja 15:30 väljumist ei toimu.
  • Uuesalu küla lapsed, kes õpivad Peetri/Järveküla koolides saavad sõita koju liiniga nr 162 Peetri kooli peatusest kell 13:46 ja Järveküla kooli peatusest kell 13:50.
  • Muudatusi ei toimu
    • Liinidel R10, R11 ja R12
    • Liinide R1, R3, R4, R5 ja R7 hommikul õpilasi kooli viivatel väljumistel

Koolivaheajal (24.02 – 04.03.2018) on liinidel R1, R2, R3, R4, R5, R7, R9, R10, R11 ja R12 teenus peatatud.

4.A klass Niguliste muuseumis

Kargel kolmapäeval (13. detsembril) külastas 4.A klass Niguliste muuseumit, mis asub Niguliste kirikus. Tunni eesmärk oli õpilastele tutvustada püha Nikolause legende ja uurida välja, kuidas on see pühak seotud jõuluvanaga ning millised on Püha Nikolause ja jõuluvana sarnasused ja erinevused. Giidilt saadi teada, milline on tuntud legend, mis on seotud püha Nikolausi ja Rode altariga, mis asub Niguliste muuseumis. Koos meisterdati Nikolause kullakotike, kuhu sisse peideti magus varandus. Jäi aega ka tutvuda Bernt Notke “Surmatantsuga”, mis õpilastele väga suurt huvi pakkus. Saime teada, et sellest 15. sajandi lõpul maalitud teosest on säilinud väga väike osa. Algselt oli maalil 49 inimfiguuri, tänaseks on alles vaid 13 figuuri. Soovitame seda muuseumit külastada kõigil nendel, keda huvitab ajalugu ja kunst.

   

Harjumaa algklasside etluskonkurss

31. märtsil toimus Saku Gümnaasiumis üleriigilise etluskonkursi Harjumaa voor, millest võtsid osa Järveküla Kooli väikesed ja andekad etlejad. Meie kooli esindasid 1.b klassi Trinette Välisson, 2.c klassi Victoria Liivoja ja 3.b klassi Mathias Paimets. Nemad olid emakeelepäeval toimunud läbi aegade esimese Järveküla Kooli algklasside etluskonkursi esikolmik.

Lastel oli Saku koolis väga tore päev, kus peale esinemise sai osa võtta viktoriinist ja süüa kringlit. Ükski osavõtja ei lahkunud tühjade kätega.
Konkurents oli tihe ja meie etlejad olid tublid. 1.b klassi Trinette Välisson ja 2.c klassi Victoria Liivoja said oma vanuseastme kõige säravamate esituste eriauhinnad.

Harjumaa matemaatika olümpiaadi maakondliku eelvooru tulemused

10. märtsil osalesid Järveküla Kooli õpilased Harjumaa matemaatika olümpiaadi maakondlikus eelvoorus.
4. klassidest oli osalejaid 66 õpilast ja meie kooli esindaja Hannuk Vernik (4.b) saavutas 22. koha ja Risto Raudmägi (4.a) saavutas 34. koha.
5. klassidest oli osalejaid 61 õpilast ja meie kooli esindaja Marten Nadel (5.a) saavutas 20. koha ja Oliver Lips (5.b) saavutas 51. koha.
6. klassidest oli osalejaid samuti 61 õpilast ja meie kooli esindaja Kristofer Põder (6.a) saavutas 48. koha.

Õpilased olid tublid. Järgmisel aastal jälle!

Autobahn – seiklus kiirteel

Enne, kui valida endale õppimiseks uus võõrkeel, tuleb mõelda ja kaaluda. Täna said kolmandad, neljandad ja viiendad klassid tutvuda Saksamaa elu, majanduse ja kultuuriga. Mängu “Autobahn” viis läbi Goethe Institut. Meie enda õpetajad olid kiirteel saatjateks.

Õpilased ise märkasid selles teistmoodi õppes üllatavaid tahke:
– mängides sain teada, et ma oskan saksa keeles arvutada;
– sain teada, et Saksamaa ajalugu, muusika ja looming on üks kõige maailmatuntumaid;
– sain teada uusi sõnu ja mulle meeldis kõige rohkem sõna “Jungfrau”;
– mäng meeldis mulle, sest võib joosta ja lahendada ülesandeid;
– meeldis, et me saime koostööd teha.

Üks nädal on aega, et neljandast klassist põhikooli lõpuni õpitav teine võõrkeel ära otsustada. Teadlikke valikuid!

 

Emakeelepäevast sai nädal

Emakeelepäeva tähistamiseks kulus meil pea terve nädal. Akadeemilise aktuse kõrval toimusid kohtumised raamatute autoritega ja etluskonkurss. Valiti välja õpilaste kümme lemmikraamatut.
Esimesed klassid jätsid hüvasti aabitsaga. Sirje Toomla rääkis aabitsa sünniloost ja sellestki, kuidas valiti raamatusse lood ja kangelased. Vanemad klassid kohtusid oma kirjandusõpiku autori Anni Kalmuga ja said osa eri valdkondi puudutavatest aruteludest. Nii püüti vastata küsimustele, et kas noortele peaks rääkima rasketest teemadest, miks on oluline luua õpikusse terve fantaasiamaailm, kas koomiks on kirjandusõpikus olemist väärt jmt. Pikemalt peatuti teemal, kuidas valitakse raamatusse pildid ja miks need peaks teksti loojat kõnetama. Keskmine kooliaste kohtus kirjanik Jaanus Vaiksooga, kellelt ilmus värske luuleraamat. Lustlik ja mõttetihe.
Omaette sündmuseks kujunes esimene etluskonkurss, mille võitis 1.b klassi õpilane Trinette Välisson. Ta luges ilmekalt ette luuletuse “Kaks pilti”, mille autoriks on Heiki Vilep. Lustlik luuletus on tuntud ka lauluna. Aidi Valliku luuletusega tuli teiseks 2.c klassist Victoria Liivoja ja kolmandaks 3.b klassist Mathias Paimets.
Head keeletaju ja oskust sõna kasutada tasub endas arendada.

“Känguru” võistlus

17. märtsil toimus üle riigi matemaatikaalane võistlus “Känguru”. Võistluselt laekus kokku 21 912 vastustelehte 404-st koolist. Järveküla Koolist osales 68 õpilast. Vanusegrupist pre-ekolier 36; vanusegrupidst ekolier 18 ja vanemast vanusegrupist benjamin 14. Tulemused selguvad aprilli lõpus. Võistluse täisprotokollid avaldatakse TÜ Teaduskooli kodulehel ja on kättesaadavad  30. juunini 2017.

Pre-ekolieridel ja ekolieridel tuleb lahendada 24 ülesannet ning ülejäänud vanuserühmadel 30, need on raskuse järgi jagatud kolme rühma.
Iga ülesande juures on 5 vastusevarianti, millest üks on õige. Õpilane valib õige ja märgib vastava variandi vastustelehele.