Rongimatk

Lastekaitsepäeval ehk 1. juunil toimus juba traditsiooniks saanud rongimatk. Matkast võttis osa kogu koolipere, nii õpilased, õpetajad kui ka lapsevanemad, osalisi oli kokku  206  ning  lisaks mõned lemmikloomadki.

Sellel korral matkati Aegviitu, kus kõigil oli võimalik valida meelepärane tegevus. Sai mängida discgolfi, matkata matkaradedel, ning turnida seiklusrajal. Pärast väsitavaid tegevusi koguneti aga laululavale, kus peeti maha väike piknik, punuti võilille pärgasid ning võeti üles lauluviis. Koos sai veedetud üks vahva suvepäev!

Külas India pärimusmuusikud

30. mail käisid meie koolis esinemas India pärismusmuusikud, kes tutvustasid kooliperele enda kultuuri. Pärimusmuusikud käisid meile kontserti andmas rahvusvahelise pärimusepeo ” International folklore festival” raames, mis toimub 29. maist kuni 2. juunini üle Eesti.

Aitäh toreda elamuse eest!

 

Jalgpallis on meie poisid tegijad

15. mail toimus Peetri kooli staadionil nüüd juba traditsiooniline kahe kooli vaheline jalgpallivõistlus Peetri vs Järveküla.
Meeskond oli kokku pandud 6.-7. klassi poistest. Ka sellel aastal õnnestus poistel võidukarikas koju tuua. Tulemuse oli 10:2.
Meeskonda juhendas Brett Nõmm.

dav

Talgupäev “Teeme ära! 2019” Nurmenukutalgud

Keskkonnakuu raames osales 3.E klass talgupäeval “Teeme ära! 2019”. Selle käigus liikusime  kooli lähiümbruses, et anda oma väike panus selleks, et looduskeskkond meie ümber oleks puhtam. Veendusime, et pikk tee on veel minna, sest loodusesse visatud prügi oli  palju.
Samuti olime abiks Tartu Ülikooli teadlastele ja Eestimaa Looduse Fondile nurmenukkude uurimisel. Lastel õnnestus leida erineva õietüübiga nurmenukke. Täpse liigi määramisel olid lastel  abiks nutitelefoniga ühendatud luubid. Peale nurmenukkude uurimist saime klassis juua kosutavat nurmenukuteed.
Samuti käisid kevadlilli, sh nurmenukke otsimas 1.B ja 1.C klass. Võeti kaasa ka kotid, et samal ajal loodust maas vedelevast prügist puhastada.
 Leiti kilekotte, pakendeid, pabereid, suitsukonisid, pudeleid ja meie ebameeldivaks üllatuseks ka juppideks võetud sülearvuti.
Õpilased olid šokeeritud, et inimesed loodusega selliselt käituvad. Hiljemaga arutleti, missugusesse konteinerisse midagi visata tuleb.
Lapsed olid rõõmsad, et said loodusele head teha!

Lauluvõistlus „Lautstark“

Saksa keelt ja kultuuri tutvustava festivali „Saksa Kevad“ raames toimus 13.04 juba kümnendat korda lauluvõistluse „Lautstark“ Tallinna eelvoor, kus osales lauluga „Sommerzeit, Freundschaftszeit” ka meie kooli ansambel. Väga hästi esinesid 4. ja 5. klassi õpilased Annaliisa, Kirke-Riin, Helena, Käthe, Renno, Jaan ja Eva 2e klassist ning ansambel valiti esinema ka lõppkontserdil, mis toimub 11. mail Eesti Rahvusraamatukogus. Võistlust korraldab Goethe Instituut: https://www.goethe.de/ins/ee/et/ver.cfm?fuseaction=events.de…
Juhendasid muusikaõpetaja Pille ja saksa keele õpetaja Eve. Aitäh kõigile!

Järveküla Koolis õpiti täna taas teist moodi

Täna, 18. aprillil 2019, viisime Järveküla koolis läbi järjekorras juba kolmanda Teistmoodi õppimise päeva peateemaga “Tervis, puhtus ja vesi ning digimaailm”.  Meie koolis on saamas traditsiooniks, et kaks korda õppeaastas, kevadel ja sügisel enne koolivaheajale minekut korraldame õppetöö rikastamiseks Teistmoodi õppimise päeva, millal kutsume kooli töötube läbi viima ja esinema erinevate elukutsete esindajaid ja noortele suunatud koolituste tegijaid.

Päevaga soovime õpilastele näidata, et õppimine on huvitav ja õppida saab väga erineval moel ning, et õppimine on eluviis ja õppimine toimub igal pool. Seejuures on oluline anda lastele võimalus kohtuda õpetaja kõrval erineva tausta, teadmiste ja kogemusega inimestega. Sellest lähtuvalt kutsusime ka seekord töötube tegema ja loenguid pidama mitte ainult tervise ja digi-teemadel. Märkimisväärse oma panuse andsid nii õpilased, õpetajad kui juhtkonna liikmed, kes võtsid vedada mitmeid töötube kõigis kooliastmetes.

Seekordsel Teistmoodi õppimise päeval said I klasside õpilased aimu golfimängu saladustest, kujundasid kooli moto “Õppimine on elustiil” valguslahendust, võtsid osa Eesti Meremuuseumi töötoast ja tegid V klasside õpilaste juhendamisel teaduslikke katseid. II klasside õpilastel möödus päev suuresti Terviseameti inimeste poolt läbi viidavates “Kätepesu” ja “Mürgistuste” töötubades, kuid enne ja pärast võidi veenduda, kui puhtaks suudavad nad oma hambaid tegelikult pesta. Kõik II klasside õpilased osalesid ka tervisliku liikumise töötubades kooli staadionil. Liikumise rõõmu said lisaks nautida IV ja V klasside õpilased.

Väga teaduspõhiseks kujunes III ja IV klasside õpilaste päev, kes alustasid eakaaslaste vabatahtlikult tehtud uurimistööde ettekannete kuulamisega. Noorte ettekandjate enamiku moodustasid äsja Tartus lõppenud Õpilaste teadusfestivalile oma tööd tutvustama kutsutud. Edasi liiguti Beebot robotitega tantse programmeerima, lastele mõeldud teaduskatsete komplektidega sumisevat juhet kokku panema, staatilist elektrit ja päikesepatareid looma või oma võimeid proovile panema töötoas nimega “Kujutle, katseta, nuputa”. Kaks kolmandat klassi said osa ka ookeani robootika töötoast.

Vanema kooliastme klasside päev möödus loengutöötubades, mis kandsid päevateema kohaseid pealkirju nagu “IT-ettevõtlus, tiimitöö ja rahvusvahelised suhted”, “Erinevad rollid IT-ettevõttes”, või “Mis süsteemiga töötavad arvutid”. VI klassidele tutvustati neile järgmisel õppeaastal valida antavaid õppeaineid robootikat ja multimeediumi alused. Huvitava nüansi lisasid töötoad antidopingust ja psühholoogiast a la “Kuidas saada teada, mis on päriselt ja mis mitte?”.

Päeva haripunktiks oli tegelemine bakteritega. Nendest olid tulnud rääkima noored Tartu Ülikooli bioloogiatudengid rahvusülikooli 100. aastapäeva puhul kingitavate 100 loengu programmi raames, kuid veelgi enam tekitas elevust nädal aega tagasi käivitunud III klasside õpilaste suur kätepesuprojekt. Selle käigus võeti proovid kõigilt kolmandate klasside õpilaselt viiest paralleelist, et uurida, kui puhtaks nad oma käed tavaliselt pesevad. Nüüd võttis 8A klassi õpilane Lola oma uurimistöö käigus need andmed kokku ja demonstreeris neid oskuslikult oma koolikaaslastele- selgus, et kolmandike käed on üldiselt puhtad, kuid paremini saab alati. Asjatundlikke kommentaare lisas juhendaja keemiaõpetaja Marianna Školnaja.

See ei olnud veel kõik. Kooli uus kontsertklaveri õnnistas suurepärase kontsertloenguga sisse pianist Enrique Moreno Iglesias ja Eesti Kontserti koolikontsertite sarjas saadi aimu, mis pille ja mis moodi inimesed on läbi aegade mänginud – toimus meeleolukas muusikalektoorium “Suur pauk! Muusika tegi ahvist inimese”.

Oli tõeliselt kirev ja kiire päev, aga kindlasti ka mitmekülgselt õpetlik.

Suur tänu vaevanägijatele ja head kevadvaheaega!

Esimese digioskuste võistluse võitis Järveküla Kooli võistkond

10. aprillil 2019 toimunud esimese Kesk-Harjumaa koolide digioskuste võistluse võitis Järveküla Kooli võistkond (koosseisus Joonas, Daniel ja Marten) Peetri Lasteaed-Põhikooli ja Tabasalu Ühisgümnaasiumi ees.

Kodukooli aulas toimunud võistlusel osales Kesk-Harjumaa üheksa valla 16 kooli 26 võistkonda 78 õpilasega. Võistluse ellukutsumise esmaseks eesmärgiks oli välja selgitada ja tunnustada parimate digioskustega 8. klasside õpilasi Kesk-Harjumaal, innustada nende huvi IT-valdkonna vastu, anda võimekamatele lisastiimul oma annet arendada, võrrelda oma teadmisi ja oskusi eakaaslaste omadega ning toetada Eesti elukestva õppe strateegias toodud eesmärkide saavutamist.

Kolm parimat võistkonda said igaüks auhinnaks TalTechi innovatsiooni- ja ettevõtluskeskuse MEKTORY töötoa võistkonna enese soovi järgi 20-le õpilasele.

Järveküla Kooli õpilased osalesid “Lukomorje” eelvoorus

Sellel aastal korraldas Peetri lasteaed-põhikool Harjumaa kultuuri-lingvistilise konkursi, mis on kahe koduse keelega õpilastele mõeldud rahvusvahelise vene keele olümpiaadi “Lukomorje” eelvoor. Oluline on ka märkida, et Eesti sai võimaluse “Lukomorjest” osa võtta esimest korda.
14. märtsil 2019 koguneti konkursile Peetri koolis. Sündmuse korraldajad saatsid kutsed osalemiseks kõikidele Harjumaa eesti õppekeelega koolidele, aga vaid Peetri ja Järveküla koolid olid ainsad, kes üleskutsele vastasid. Konkurss toimus kolmes vanuserühmas: 8-9, 10-11 ja 12-13-aastased lapsed.
Kaheksa õpilase seas esindasid Järveküla kooli Anna Tsubina, Darja Dementjeva ja Stefan Sorokin. Kuigi tulemused tehakse teatavaks alles nädala pärast, võib juba praegu öelda, et sündmus meeldis osalejatele väga.