4.A klass Niguliste muuseumis

Kargel kolmapäeval (13. detsembril) külastas 4.A klass Niguliste muuseumit, mis asub Niguliste kirikus. Tunni eesmärk oli õpilastele tutvustada püha Nikolause legende ja uurida välja, kuidas on see pühak seotud jõuluvanaga ning millised on Püha Nikolause ja jõuluvana sarnasused ja erinevused. Giidilt saadi teada, milline on tuntud legend, mis on seotud püha Nikolausi ja Rode altariga, mis asub Niguliste muuseumis. Koos meisterdati Nikolause kullakotike, kuhu sisse peideti magus varandus. Jäi aega ka tutvuda Bernt Notke “Surmatantsuga”, mis õpilastele väga suurt huvi pakkus. Saime teada, et sellest 15. sajandi lõpul maalitud teosest on säilinud väga väike osa. Algselt oli maalil 49 inimfiguuri, tänaseks on alles vaid 13 figuuri. Soovitame seda muuseumit külastada kõigil nendel, keda huvitab ajalugu ja kunst.

   

Harjumaa algklasside etluskonkurss

31. märtsil toimus Saku Gümnaasiumis üleriigilise etluskonkursi Harjumaa voor, millest võtsid osa Järveküla Kooli väikesed ja andekad etlejad. Meie kooli esindasid 1.b klassi Trinette Välisson, 2.c klassi Victoria Liivoja ja 3.b klassi Mathias Paimets. Nemad olid emakeelepäeval toimunud läbi aegade esimese Järveküla Kooli algklasside etluskonkursi esikolmik.

Lastel oli Saku koolis väga tore päev, kus peale esinemise sai osa võtta viktoriinist ja süüa kringlit. Ükski osavõtja ei lahkunud tühjade kätega.
Konkurents oli tihe ja meie etlejad olid tublid. 1.b klassi Trinette Välisson ja 2.c klassi Victoria Liivoja said oma vanuseastme kõige säravamate esituste eriauhinnad.

Harjumaa matemaatika olümpiaadi maakondliku eelvooru tulemused

10. märtsil osalesid Järveküla Kooli õpilased Harjumaa matemaatika olümpiaadi maakondlikus eelvoorus.
4. klassidest oli osalejaid 66 õpilast ja meie kooli esindaja Hannuk Vernik (4.b) saavutas 22. koha ja Risto Raudmägi (4.a) saavutas 34. koha.
5. klassidest oli osalejaid 61 õpilast ja meie kooli esindaja Marten Nadel (5.a) saavutas 20. koha ja Oliver Lips (5.b) saavutas 51. koha.
6. klassidest oli osalejaid samuti 61 õpilast ja meie kooli esindaja Kristofer Põder (6.a) saavutas 48. koha.

Õpilased olid tublid. Järgmisel aastal jälle!

Autobahn – seiklus kiirteel

Enne, kui valida endale õppimiseks uus võõrkeel, tuleb mõelda ja kaaluda. Täna said kolmandad, neljandad ja viiendad klassid tutvuda Saksamaa elu, majanduse ja kultuuriga. Mängu “Autobahn” viis läbi Goethe Institut. Meie enda õpetajad olid kiirteel saatjateks.

Õpilased ise märkasid selles teistmoodi õppes üllatavaid tahke:
– mängides sain teada, et ma oskan saksa keeles arvutada;
– sain teada, et Saksamaa ajalugu, muusika ja looming on üks kõige maailmatuntumaid;
– sain teada uusi sõnu ja mulle meeldis kõige rohkem sõna “Jungfrau”;
– mäng meeldis mulle, sest võib joosta ja lahendada ülesandeid;
– meeldis, et me saime koostööd teha.

Üks nädal on aega, et neljandast klassist põhikooli lõpuni õpitav teine võõrkeel ära otsustada. Teadlikke valikuid!

 

Emakeelepäevast sai nädal

Emakeelepäeva tähistamiseks kulus meil pea terve nädal. Akadeemilise aktuse kõrval toimusid kohtumised raamatute autoritega ja etluskonkurss. Valiti välja õpilaste kümme lemmikraamatut.
Esimesed klassid jätsid hüvasti aabitsaga. Sirje Toomla rääkis aabitsa sünniloost ja sellestki, kuidas valiti raamatusse lood ja kangelased. Vanemad klassid kohtusid oma kirjandusõpiku autori Anni Kalmuga ja said osa eri valdkondi puudutavatest aruteludest. Nii püüti vastata küsimustele, et kas noortele peaks rääkima rasketest teemadest, miks on oluline luua õpikusse terve fantaasiamaailm, kas koomiks on kirjandusõpikus olemist väärt jmt. Pikemalt peatuti teemal, kuidas valitakse raamatusse pildid ja miks need peaks teksti loojat kõnetama. Keskmine kooliaste kohtus kirjanik Jaanus Vaiksooga, kellelt ilmus värske luuleraamat. Lustlik ja mõttetihe.
Omaette sündmuseks kujunes esimene etluskonkurss, mille võitis 1.b klassi õpilane Trinette Välisson. Ta luges ilmekalt ette luuletuse “Kaks pilti”, mille autoriks on Heiki Vilep. Lustlik luuletus on tuntud ka lauluna. Aidi Valliku luuletusega tuli teiseks 2.c klassist Victoria Liivoja ja kolmandaks 3.b klassist Mathias Paimets.
Head keeletaju ja oskust sõna kasutada tasub endas arendada.

“Känguru” võistlus

17. märtsil toimus üle riigi matemaatikaalane võistlus “Känguru”. Võistluselt laekus kokku 21 912 vastustelehte 404-st koolist. Järveküla Koolist osales 68 õpilast. Vanusegrupist pre-ekolier 36; vanusegrupidst ekolier 18 ja vanemast vanusegrupist benjamin 14. Tulemused selguvad aprilli lõpus. Võistluse täisprotokollid avaldatakse TÜ Teaduskooli kodulehel ja on kättesaadavad  30. juunini 2017.

Pre-ekolieridel ja ekolieridel tuleb lahendada 24 ülesannet ning ülejäänud vanuserühmadel 30, need on raskuse järgi jagatud kolme rühma.
Iga ülesande juures on 5 vastusevarianti, millest üks on õige. Õpilane valib õige ja märgib vastava variandi vastustelehele.

 

 

Eesti Vabariik 99

Eesti Vabariigi saabuvat 99. sünnipäeva tähistati 17. veebruaril esimeste klasside viktoriini ja aktusega.

Viktoriini eesmärgiks oli luua õppijale seos kodukoha igapäevaeluga ja tähistada Rae valla 150 aastapäeva.  Üle saja noore võistles kodukoha kultuuri ja ajaloo ning tänapäeva tundmises. Laste ettevalmistus viktoriiniks sai alguse juba 1. septembril, mil Rae vald kinkis igale 1. klassi õpilasele koduloolise tööraamatu „Rae vald – siin ma elan“. Lisaks lugesid lapsed  hommikuringides uudiseid „Rae Sõnumite“ vahendusel ja külastasid Rae valla kodulehte.  Viktoriini korraldasid aulas koos õpetajatega 6. klassi õpilased. Võistkondi oli üle kahekümne ja siin olid abikäed vägagi oodatud. Õiged vastused leiti ja tulemused sisestati imekiiresti. Kooli vanimad õpilased täitsid ülesanded väärikalt.

Põnevust jätkus võistlejaile endile aga lõpuni, sest enne viimast vooru  oli  neli meeskonda võrdsete tulemustega. Rändkarika”Parim kodukoha tundja” võitis 1.a klassi  võistkond koosseisus  Marta ja Herta Koitla, Lerika Krikk, Riko Ausmees. Nende juhendajaks oli õpetaja Laura-Lote Rosin. Teist ja neljandat kohta jagasid 1.c ja 1.e klassi võistkonnad.

Rändkarika võitjad 1.a klassist.

Pidulikul aktusel oli rõõm tõdeda, et hümn kõlab ka algkooli õpilaste esituses võimsalt. Meie mudilaskoor laulab õpetaja Ingrid Juhti käe all nüüd juba vahvalt kahehäälselt.  Külaliseks kutsutud Villiko Nurmoja mõtiskles koos õpilastega sellest, millisel juhul võib väike Eesti olla suur. Ühiselt leiti, et siis, kui osata unistada. Külaliselt jäi kõlama sõnum, et eestlasena missioonidel käies saab rahu nimel palju ära teha ja et lapsed on leidlikud ning nutikad ka keerulistes oludes. Üheskoos vaadati klippi tänapäeva troonidest, mille valmistamisele V. Nurmoja täna pühendub ja mõtestati seda teekonda, mis tuleb käia, et suuta oma elust ja tööst meistriteos teha.

Hea tunne oli minna kolmandale vaheajale, et seejärel taas kohtuda ning üheskoos maailma veidi paremaks paigaks muuta.

Pidulik aktus Villiko Nurmojaga

“Kabeäss” 2017 tulemused

9.veebruaril toimus Vaida Põhikoolis võistlus “Kabeäss” 2017.  Võistlusest said osa võtta Rae valla kõikide koolide õpilased 1. kuni 9. klassini. Arvestuste peeti kolmes võistlusklassis, kus kokku osales 116 õpilast. Kõige rohkem võistlejaid, 54, oli noorimas vanuseklassis.

Järveküla Kooli esindanud õpilaste tulemused:

1.-3. klass

II koht Andreas Esnar 1.d

V koht Timo Pent 3.a

Selles vanuseklassis esindasid kooli tublilt veel: Nelis Vernik 2.a (20. koht), Trevor Tenson 2.c (26. koht), Aaron Reinsberg 1.e (27. koht), Miia Margaret Sild 2.b (30. koht), Frank Attila Niinberg 1.d (31. koht), Karl Mihkel Põldre 2.a (43. koht), Monika Bronzini 2.b (48. koht) ja Kennerth Tohv 1.d (50. koht).

4.-6. klass

Selles vanuseklassis esindasid kooli tublilt : Raul Robin Väli 5.b (11. koht), Oliver Lips 5.b (12. koht), Hannuk Vernik 4.b (20. koht), Stefan Sorokin 4.b (23. koht) ja Ron Aron Väli 4.a (24. koht).

Järgmisel aastal saame osaleda juba kõikides vanuseklassides. Head kabetamist!