Alustas lennumudelismi ring

Tänasest alustas Pärtel-Peeter Kruuv õpilastega lennukite ehitamist. Päevasel tutvustusel olid aktiivsed uudistajad jubavalmismudelitega tutvumas. Õhtupoolikul tuli esimesse ringitundi puutöökojas oma pojale abiks ka isa. Nimekirja arvamine käib Stuudiumi kaudu.