Üürihindade kehtestamine

Kehtestada Järveküla Kooli ruumide üürileandmiseks järgmised tunnihinnad (60 minutit):

  1. klassiruum 20 eurot;
  2. nõupidamisruum 15 eurot;
  3. klass koos klaveriga, labor, töökoda, õppeköök, õmblusklass, muusikaklass, aatrium, söökla, auditoorium 30 eurot;
  4. aula 50 eurot.

Rae Vallavalitsuse hallatavate asutuste ruumide ja vara üürihindade kehtestamine

Paper writing service from Master's degree-holding paper writers.