Üürihindade kehtestamine

Kehtestada Järveküla Kooli ruumide üürileandmiseks järgmised tunnihinnad (60 minutit):

  1. klassiruum 8 eurot;
  2. nõupidamisruum 15 eurot;
  3. klass koos klaveriga 15 eurot;
  4. labor, töökoda, õppeköök, õmblusklass, maalistuudio, muusikaklass, aatrium, auditoorium, aula 20 eurot.

Rae Vallavalitsuse hallatavate asutuste ruumide ja vara üürihindade kehtestamine