Õpilasüritused

Märts

8 – 12 E – R Emakeelenädal
12 R II trimestri lõpp
17 K Virtuaalne digimälumäng 4.-9. klassidele
18 N Kiirtrükkimise võistlus 4.-9. klassidele
26 R Rahvusvahelise teatripäeva tähistamine
31 K Virtuaalne ülekooliline digioskuste olümpiaad