Kooli alusdokumendid

ALUSDOKUMENDID / MAIN DOCUMENTS

Järveküla Kooli õpilaste vastuvõtmise tingimused ja kord – Admission policy of the school

Elukohajärgse munitsipaalkooli määramise tingimused ja kord – General admission policy

Kooli asutamise otsus – School foundation agreemRae valla põhikooli vastuvõtu taotlus ent

Kooli põhimäärus – School statute (kinnitatud Rae Vallavalitsuse 19.03.2019 määrusega nr 19)

Kodukord  – School rules and regulations

Järveküla Kooli hindamisjuhend

Dokumendiregister Amphora – Information system Amphora

Kooli arengukava – School development plan (kinnitatud Rae Vallavalitsuse määrusega nr 22, 05.10.2018)

JK kirjalike tööde vormistamise juhend – JK academic writing guide

Rae valla koolide hoolekogude koosseisud – Composition of the Boards of Schools in Rae Municipality

Rae valla koolide koolilõuna ja pikapäevarühma toidu maksumuse kehtestamine

————————————————————————————————————————————————-

ÕPPEKAVA – School curriculum

Kooli õppekava

AINEKAVAD – Syllabi

Ajaloo ainekava

Argumendiõpetuse ainekava

Bioloogia ainekava

Eesti keele ainekava

Ettevõtluse aluste ainekava

Füüsika ainekava

Geograafia ainekava

Informaatika ainekava

Inglise keele ainekava

Inimeseõpetuse ainekava

Keemia ainekava

Kirjanduse ainekava

Kunstiõpetuse ainekava

Käelise tegevuse ainekava

Käsitöö ja kodunduse ainekava

Lihtsustatud õppekava

Liikumisõpetuse ainekava

Loodusõpetuse ainekava

Matemaatika ainekava

Multimeediumi aluste ainekava

Muusikaõpetuse ainekava

Robootika ainekava

Saksa keele ainekava

Tehnoloogiaõpetuse ainekava

Ujumisõpetuse ainekava

Vene keele ainekava

Ühiskonnaõpetuse ainekava

KOOLI ÜLE JÄRELEVALVET TEOSTAVAD ASUTUSED

Haridus- ja Teadusministeerium

Munga 18, 50088 Tartu

Telefon: 7350222

E-posti aadress: hm@hm.ee

Rae Vallavalitsus

Aruküla tee 9, 75301 Jüri, Harjumaa

Telefon: 605 6750

E-posti aadress: info@rae.ee

ÕPPENÕUKOGU

26. sept. 2018. Õppenõukogu päevakord:

  • esindaja valimine hoolekogusse;
  • koduõppele lubamine.

Õppenõukogu esindajaks hoolekogusse valiti Indrek Riigor.

28. nov 2018

Õppenõukogu päevakorras kooli dokumentatsioon (arengukava tegevuskava).

22. mai 2019

Õppenõukogu päevakorras õppetöö ja tunnustamine.

10. juuni 2019

Õppenõukogu päevakorras õppetöö küsimused ja kooli dokumentatsioon.

28. august 2019

Õppenõukogu päevakorras õppetöö küsimused.