Kooli raamatukogu

RAAMATUKOGU

Raamatukogu on koolipäevadel avatud E – R kell 9.00 – 15.00.

Raamatukogus on lisaks õpikukogule avatud teatme- ja ilukirjanduskogu, mis on pidevalt täienev. Raamatukogu ruumides on lauad rühmatöö tegemiseks.

Koolist lahkujatele enne dokumente ei väljastata, kui kõik õpikud ja laenutatud raamatud on raamatukokku tagastatud.

Uue õppeaasta õpikute ja töövihikute kättesaamine toimub augusti viimastel nädalatel.

Raamatukogu raamatute info leiate veebist raamatukogude infosüsteemist RIKS. Otsi fondis olevaid raamatuid siit!

Raamatukogu email: liivi.puhk@jarvekyla.edu.ee
Raamatukogu telefon: +372 5553 5804
Stress levels for students are often higher at the time they start college. The stress of students can increase as they adjust to new circumstances in the classroom as well as deal with complex financial concerns. The use of a website that can provide assistance with academics to students such as do my essay helps make it easier to transition and lower the stress level. If you have a deadline looming, you might be considering hiring an essay writer for you. These services will work to meet this deadline. You don't have to worry about completing your papers on time; they will work quickly and efficiently to meet your requirements. You can also be assured that their writers will provide top-quality writing and won't reveal your identity to the writer. The essay writing services will ensure that you get exactly what you need, and that they will follow the deadline to the letter.