Kooli dokumendid ja taotlused

Toitlustuse avaldused

Hommikupudru söömiseks täidab vanem avalduse. Avalduste vastuvõtmine toimub Rae valla kodulehe Spoku süsteemi kaudu.

Pikapäevatoidu 1- 3 söömiseks tuleb laps lisada Arno süsteemis pikapäeva rühma. Selleks täidab vanem avalduse.

Pikapäevatoidu 4-9 söömiseks tuleb laps registreerida Rae valla E-teenuste alt aadressil: https://piksel.ee/spoku/rae/pikkpaev3/ylevaade?toetus=2165

Hommikupudru ja pikapäevatoidu söömise kinnitab õpilane õpilaspiletiga kiipkaardilugejas. Arve saadetakse vanematele e-kirjaga.

Õpilaspileti taotlus

Õpilaspilet on vajalik välisustest liikumiseks, huvialakooli ja spordikeskusesse sisenemiseks, söögikorra kinnitamiseks ja raamatute laenutamiseks.

Õpilaspileti taotlemine toimub Rae valla koduleheküljel asuva iseteeninduse e-keskkonna kaudu.

Esimene õpilaspilet on õpilasele tasuta. Korduva õpilaspileti eest tasub lapsevanem. Õpilaspileti hinna on kinnitanud Rae Vallavalitsus vallavalitsuse-korraldus-nr-1625.

Kapivõtme taotlus

Õpilasel on koolis tasuta kasutamiseks garderoobikapp üleriiete ja jalatsite hoidmiseks. Õpilane saab õppeaasta alguses kapivõtme ja võti tagastatakse koolile enne suvevaheajale minekut. Võtme kaotamisel või rikkumisel kompenseerib õpilane või tema vanem koolile võtme asendamise kulud. Selleks tuleb täita avaldus.

Garderoobikappe ei ole esimestel (va. väikeklass) ja kolmandatel klassidel.

Nõusolekust loobumine (isikuandmete töötlemiseks)

Nõusolekut isikuandmete töötlemiseks küsitakse õpilase nime, pildi ja õpilastööde avalikustamiseks kooli kodulehel ja kooli sotsiaalmeedia kanalis (nt Facebook). Isikuandmete töötlemise eesmärgiks on koolielu kajastamine. Isikuandmete töötlemise eest vastutav töötleja on Järveküla Kool (Reti tee 20, Rae vald, Harjumaa, 75312 Eesti ).

Isikul on õigus nõusolek igal ajal tagasi võtta. Nõusoleku tagasi võtmiseks tuleb saata allolev avaldus digiallkirjastatuna kool@veebihai.ee.