Õpilaspileti taotlus

Õpilaspilet on vajalik välisustest liikumiseks, huvialakooli ja spordikeskusesse sisenemiseks, söögikorra kinnitamiseks ja raamatute laenutamiseks.

Õpilaspileti taotlemine toimub Rae valla koduleheküljel asuva iseteeninduse e-keskkonna kaudu.

Esimene õpilaspilet on õpilasele tasuta. Korduva õpilaspileti eest tasub lapsevanem. Õpilaspileti hinna on kinnitanud Rae Vallavalitsus vallavalitsuse-korraldus-nr-1625.