Hoolekogu

Lähtudes põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 73 lõikest 2, Rae Vallavalitsuse 2. septembri 2020 määrusest nr 17 „Rae valla munitsipaalüldhariduskooli hoolekogu moodustamise kord ja töökord“ ning kooli direktori taotlustest, Rae Vallavalitsus annab korralduse:
1. Kinnitada Järveküla Kooli hoolekogu 2021/2022. õ.-a. järgmises koosseisus:

1.1. Kristel Karro – lapsevanemate esindaja
1.2. Enge Selge – lapsevanemate esindaja
1.3. Triin Mustjõgi – lapsevanemate esindaja
1.4. Niina Peetris – lapsevanemate esindaja
1.5. Liisi Kivilo – lapsevanemate esindaja
1.6. Eike Kaljus – lapsevanemate esindaja
1.7. Anne Kendaru – lapsevanemate esindaja
1.8 Maris Põldveer – lapsevanemate esindaja
1.9. Rene Õunapuu – õpetajate esindaja
1.10. Emma Kivimäe – õpilaste esindaja
1.11. Tanel Tammela – Rae valla esindaja

Paper writing service from Master's degree-holding paper writers.