Valikainete valimine

Valikaine valiku võimalus on õpilasel 7. klassis. Valikaine rühm avatakse, kui selle aine soovijaid on vähemalt 12.

 Valikained pakutakse õppeaasta lõikes arvestades ainevaldkondade tasakaalustatust ja kolmanda kooliastme õppe ning kasvatuse rõhuasetusi. Populaarsemad on olnud multimeediumi alused, robootika, inglise kultuur, 

Paper writing service from Master's degree-holding paper writers.