Avatud kooli laulu konkurss

by | 6 dets., 2021

Kooli 5. sünnipäeva raames kuulutasime välja kooli laulu konkursi, mis on avatud kogu kooliperele.
Osalemiseks saate luua kas:
1) laulu sõnad;
2) laulu meloodia;
3) nii laulusõnad kui ka meloodia.

Laul peab kõnetama 1. – 9. klassi õpilasi, s.t on pidulik, lihtne ja arusaadav ka väiksematele õpilastele. Kooli laulu sõnad iseloomustavad meie kooli ja väärtusi. Kooli laul ei ole hümn vaid koolipere liitev tore ja südamlik ühislaul, mida lauldakse kooli tähtsamatel sündmustel.
Võib juhtuda, et kooli laul valmib mitme autori headest mõtetest. Kõik autorid jäädvustavad end kooli ajalukku.
Ootame teie töid huvijuhi aadressil janari.schvede@jarvekyla.edu.ee hiljemalt 14. jaanuariks 2022.
Esmase valiku konkursile laekunud töödest teevad kooli kultuuri ainevaldkonna õpetajad ja õpilasesindus. Lõplik valik tehakse avalikul hääletusel.
Teistmoodi Õppimise Päeval 22. aprillil 2022. a toimub parimatele laululoomingu töötuba ja neid tänatakse kooli meenetega.

Loomeindu soovides
Sinu Järveküla Kool