Tööpakkumised

Järveküla Kooli on oodatud maailma parimad kolleegid:

KLASSIÕPETAJA.

Ootused kandidaadile
 • Sul on vastav kvalifikatsioon või oled seda omandamas;
 • Sul on oskus planeerida ja analüüsida oma tegevusi;
 • Sul on hea koostööoskus ja oled avatud uuendustele;
 • Sul on siiras soov koos lastega õppida, areneda ja avastada.
 Omalt poolt pakume
 • kaasaegset töökeskkonda;
 • mentorlust ja igakülgset toetust kooli juhtkonna poolt;
 • enesetäiendamise võimalusi ja kogemusõpet ühiselt kolleegidega;
 • mitmekülgset ja tähendusrikast tööd;
 • toredaid kolleege.
 Kasuks tuleb
 • koolis töötamise kogemus.
Konkursi tähtaeg kuni sobiva töötaja leidmiseni. Tööle asumine augustis 2024. Palume saata CV, motiveeritud avaldus ja haridust tõendavad dokumendid meiliaadressile kool@jarvekyla.edu.ee. Lisainfo telefonil 5567 3953 (direktor Triinu Luiga). Kui Sa ei vasta mõnes aspektis ideaalse kandidaadi kirjeldusele, julgustame Sind ikkagi kandideerima.

– – – 

KOOLIPSÜHHOLOOG
Ootused kandidaadile
 • Sul on erialane kõrgharidus ja koolis töötamise kogemus;
 • Sul on oskus planeerida ja analüüsida oma tegevusi;
 • oled meeskonnatööle orienteeritud ja avatud uuendustele;
 • leiad, et suudad ja tahad koos lastega õppida, areneda ja avastada.

Omalt poolt pakume

 • kaasaegset töökeskkonda;
 • mitmekülgset ja tähendusrikast tööd;
 • toredaid kolleege.

Konkursi tähtaeg kuni sobiva töötaja leidmiseni. Tööle asumine augustis 2024. Palume saata CV, motiveeritud avaldus ja haridust tõendavad dokumendid meiliaadressile kool@jarvekyla.edu.ee. Lisainfo: Triinu Luiga 5567 3953. Kandideeri https://cv.ee/et/vacancy/1197452/jarvekula-kool/koolipsuhholoog?searchId=d00f8cb5-d47e-4495-8976-4a29d0693feb

 

Moto „Õppimine on Elustiil“ rõhutab, et oleme ka oma seitsmendal tegutsemisaastal täis indu uuendustega kaasa minna.

 • Meie õpilane on avatud suhtleja, uudishimulik mõtleja, eneseteadlik looja, tasakaalukas riskija ja koostöine vastutaja.
 • Õppijas arendatakse aktiivsust, koostööoskust, ettevõtlikkust, leidlikkust, innovaatilisust ja lahendustele orienteeritust. Õpetaja on õpilase jaoks mentor, suunaja ja õpipartner. Olulisel kohal on uurimuslik õpe, kriitiline mõtlemine ja tõenduspõhine otsustamine.

Järveküla Kool on aasta 2020 “Õppijasõbralik tööandja” Harjumaal. Pakume modernset töökeskkonda, toredat meeskonda ning sportimisvõimalusi.

Vaata ka kooli tutvustavat videot.

If you have a deadline looming, you might be considering hiring an essay writer for you. These services will work to meet this deadline. You don't have to worry about completing your papers on time; they will work quickly and efficiently to meet your requirements. You can also be assured that their writers will provide top-quality writing and won't reveal your identity to the writer. The essay writing services will ensure that you get exactly what you need, and that they will follow the deadline to the letter.