Tööpakkumised

Tallinna piiril asuv põhikool ootab 2021/2022. õppeaastal oma kooliperega liituma õpetajaid, kes sooviks edasi anda teadmisi ja oskusi järgmistes õppeainetes:

  • eesti keel ja kirjandus (5. kl), koormus 1,0
  • eesti keel ja kirjandus (8. kl), koormus 0,5
  • muusika (sh poistekoorid), koormus 1,0
  • füüsika, koormus 0,5
  • klassiõpetaja, koormus 1,0
  • väikeklassi õpetaja, koormus 1,0

Moto „Õppimine on Elustiil“ rõhutab, et oleme ka oma kuuendal tegutsemisaastal täis indu uuendustega kaasa minna. Meie õpilane on: avatud suhtleja; uudishimulik mõtleja; eneseteadlik looja; tasakaalukas riskija; koostöine vastutaja. Õppijas arendatakse aktiivsust, koostööoskust, ettevõtlikkust, leidlikkust, innovaatilisust ja lahendustele orienteeritust.

Õpetaja on õpilase jaoks mentor, suunaja ja õpipartner. Olulisel kohal on uurimuslik õpe, kriitiline mõtlemine ja tõenduspõhine otsustamine.

Järveküla Kool on aasta 2020 “Õppijasõbralik tööandja” Harjumaal. Pakume modernset töökeskkonda, toredat meeskonda ning sportimisvõimalusi.

 

 

Palume esitada motiveeritud avaldus, CV ja kvalifikatsiooni tõendav lõputunnistus ning akadeemiline õiend 21. maiks e-postile kool@jarvekyla.edu.ee

Lisainformatsiooni saab küsida direktor Mare Räisilt telefonil 55568700