Tööpakkumised

Järveküla Kool ootab alates 15. augustist 2022 oma kollektiiviga liituma:

 • klassiõpetajat
 • inglise keele õpetajat
 • käsitöö- ja kodunduse õpetajat
 • loodusõpetuse õpetajat 6. ja 7. klassile (osalise koormusega)
 • vene keele õpetajat (osalise koormusega)
 • abiõpetajat
 • haridusjuhti
 • sotsiaalpedagoog 

Tööülesannete kirjeldus:

 • toetada õpilase isiksuse arengut, tagada õppe toimimine ja õpilase võimetekohane areng
 • õppe- ja kasvatustegevuse planeerimine ning juhtimine
 • õpikeskkonna kujundamine
 • õppimise juhendamine ning motiveerimine
 • õpilase arenguprotsessi analüüsimine ja hindamine
 • metoodiline töö

Nõudmised kandidaadile:

 • kvalifikatsiooninõuetele vastamine (magistrikraad ja õpetaja kutse)

Omalt poolt pakume:

 • kaasaegset töökeskkonda
 • mitmekülgseid tööülesandeid
 • toredaid kolleege

Võimalik töötada osalise või täiskoormusega.
Tööle asumise aeg 15. august 2022.

Konkursi tähtaeg 10.08.2022 või kuni sobiva töötaja leidmiseni. Sobivate kandidaatidega võetakse ühendust esimesel võimalusel.

Töö asukoht Reti tee 20, Rae vald.

Palume esitada CV, motiveeritud avaldus ja haridust tõendavad dokumendid meiliaadressile anet.suure@jarvekyla.edu.ee.
Lisainfo telefonil 5567 3953

Moto „Õppimine on Elustiil“ rõhutab, et oleme ka oma kuuendal tegutsemisaastal täis indu uuendustega kaasa minna.
Meie õpilane on avatud suhtleja, uudishimulik mõtleja, eneseteadlik looja, tasakaalukas riskija ja koostöine vastutaja.
Õppijas arendatakse aktiivsust, koostööoskust, ettevõtlikkust, leidlikkust, innovaatilisust ja lahendustele orienteeritust. Õpetaja on õpilase jaoks mentor, suunaja ja õpipartner. Olulisel kohal on uurimuslik õpe, kriitiline mõtlemine ja tõenduspõhine otsustamine.

Järveküla Kool on aasta 2020 “Õppijasõbralik tööandja” Harjumaal.
Pakume modernset töökeskkonda, toredat meeskonda ning sportimisvõimalusi.

Vaata ka kooli tutvustavat videot – kooli-tutvustav-video/

 

 

 

 

 

 

Stress levels for students are often higher at the time they start college. The stress of students can increase as they adjust to new circumstances in the classroom as well as deal with complex financial concerns. The use of a website that can provide assistance with academics to students such as do my essay helps make it easier to transition and lower the stress level. If you have a deadline looming, you might be considering hiring an essay writer for you. These services will work to meet this deadline. You don't have to worry about completing your papers on time; they will work quickly and efficiently to meet your requirements. You can also be assured that their writers will provide top-quality writing and won't reveal your identity to the writer. The essay writing services will ensure that you get exactly what you need, and that they will follow the deadline to the letter.