Tööpakkumised

Järveküla Kool ootab alates septembrist 2022 oma kollektiiviga liituma:

 • klassiõpetajat
 • eesti keele ja kirjanduse õpetajat
 • tehnoloogia- ja tööõpetuse õpetajat
 • inimeseõpetuse õpetajat
 • käsitööõpetajat
 • keemiaõpetajat
 • inglise keele õpetajat
 • vene keele õpetajat
 • matemaatikaõpetajat
 • kehalise kasvatuse õpetajat (liikumine ja ujumine)
 • väikeklassi õpetajat

Konkursi tähtaeg 20.04.2022 või kuni sobiva töötaja leidmiseni. Sobivate kandidaatidega võetakse ühendust esimesel võimalusel.

Palume esitada CV, motiveeritud avaldus ja haridust tõendavad dokumendid meiliaadressile  kool@jarvekyla.edu.ee

Moto „Õppimine on Elustiil“ rõhutab, et oleme ka oma kuuendal tegutsemisaastal täis indu uuendustega kaasa minna. Meie õpilane on: avatud suhtleja; uudishimulik mõtleja; eneseteadlik looja; tasakaalukas riskija; koostöine vastutaja. Õppijas arendatakse aktiivsust, koostööoskust, ettevõtlikkust, leidlikkust, innovaatilisust ja lahendustele orienteeritust. Õpetaja on õpilase jaoks mentor, suunaja ja õpipartner. Olulisel kohal on uurimuslik õpe, kriitiline mõtlemine ja tõenduspõhine otsustamine.

Järveküla Kool on aasta 2020 “Õppijasõbralik tööandja” Harjumaal. Pakume modernset töökeskkonda, toredat meeskonda ning sportimisvõimalusi.

Vaata ka kooli tutvustavat videot – kooli-tutvustav-video/

****

Järveküla Kool ootab alates septembrist 2022 oma kollektiiviga liituma sotsiaalpedagoogi.

Sotsiaalpedagoogi töö eesmärk on õpilase sotsiaalsete oskuste hindamine ning tema eakohast tegutsemisvõimet takistavate tegurite analüüsimine, õpilase suhtlemisoskuse ja sotsiaalse pädevuse kujundamine ja toetamine; koolis esilekerkivate õpilaste sotsiaalsete ja koolikohustuse täitmist takistavate probleemide kaardistamine, nende ennetus-ja lahendustegevuste koordineerimine.

Konkursi tähtaeg 19.05.2022 või kuni sobiva töötaja leidmiseni. Sobivate kandidaatidega võetakse ühendust esimesel võimalusel.

Palume esitada CV, motiveeritud avaldus ja haridust tõendavad dokumendid meiliaadressile  kool@jarvekyla.edu.ee

****

Järveküla Kool ootab alates septembrist 2022 oma kollektiiviga liituma köögiabilist.

Konkursi tähtaeg 23.05.2022 või kuni sobiva töötaja leidmiseni. Sobivate kandidaatidega võetakse ühendust esimesel võimalusel.

Palume esitada CV ja haridust tõendavad dokumendid meiliaadressile  kool@jarvekyla.edu.ee

 

 

 

 

Paper writing service from Master's degree-holding paper writers.