Tööpakkumised

Ootame oma kollektiivi:

  • klassiõpetajat – ainetunnid 1. kooliastmes ja 4. klassis, võimalikud erinevad koormused. Lähtuvalt kooli õppekava eripärast, kus kunstiõpetus ja käsitöö on liidetud ühtseks käeliseks tegevuseks. Ainetundides toimuvat planeerib klassiõpetaja üldõpetuse raames. Palk alates 1500 eurost (normkoomus 21 kontakttundi).
  • eesti keele ja kirjanduse õpetajat
  • tehnoloogia- ja tööõpetuse õpetajat

Konkursi tähtaeg 19.01.2022 või kuni sobiva töötaja leidmiseni. Sobivate kandidaatidega võetakse ühendust esimesel võimalusel.

Palume esitada CV ja motiveeritud avaldus kool@jarvekyla.edu.ee

 

Moto „Õppimine on Elustiil“ rõhutab, et oleme ka oma kuuendal tegutsemisaastal täis indu uuendustega kaasa minna. Meie õpilane on: avatud suhtleja; uudishimulik mõtleja; eneseteadlik looja; tasakaalukas riskija; koostöine vastutaja. Õppijas arendatakse aktiivsust, koostööoskust, ettevõtlikkust, leidlikkust, innovaatilisust ja lahendustele orienteeritust. Õpetaja on õpilase jaoks mentor, suunaja ja õpipartner. Olulisel kohal on uurimuslik õpe, kriitiline mõtlemine ja tõenduspõhine otsustamine.

Järveküla Kool on aasta 2020 “Õppijasõbralik tööandja” Harjumaal. Pakume modernset töökeskkonda, toredat meeskonda ning sportimisvõimalusi.

Vaata ka kooli tutvustavat videot – https://jarvekyla.edu.ee/2021/03/09/valmis-sai-kooli-tutvustav-video/

 

 

*********

Ootame kollektiiviga liituma majahoidjat, tagamaks Järveküla Kooli välisterritooriumi korrashoid.

Tegemist on füüsilise tööga ning töötamine toimub peamiselt välitingimustes.

Konkursi tähtaeg 31.12.2021 või kuni sobiva töötaja leidmiseni. Sobivate kandidaatidega võetakse ühendust esimesel võimalusel.

Tööle asumine esimesel võimalusel.

Palume esitada CV kool@jarvekyla.edu.ee