Tööpakkumised

Tallinna piiril asuv põhikool ootab järgmisel aastal oma kooliperega liituma õpetajaid (liikumisõpetus, eesti keel ja kirjandus, ajalugu, matemaatika, vene keel, inglise keel, tehnoloogiaõpetus), klassiõpetajat ja eripedagoogi.

Moto „Õppimine on Elustiil“ rõhutab, et oleme ka oma kuuendal tegutsemisaastal täis indu uuendustega kaasa minna. Meie õpilane on: avatud suhtleja; uudishimulik mõtleja; eneseteadlik looja; tasakaalukas riskija; koostöine vastutaja. Õppijas arendatakse aktiivsust, koostööoskust, ettevõtlikkust, leidlikkust, innovaatilisust ja lahendustele orienteeritust. 

Õpetaja on õpilase jaoks mentor, suunaja ja õpipartner. Olulisel kohal on uurimuslik õpe, kriitiline mõtlemine ja tõenduspõhine otsustamine.

Järveküla Kool on aasta 2020 “Õppijasõbralik tööandja” Harjumaal. Pakume modernset töökeskkonda, toredat meeskonda ning sportimisvõimalusi.

 

 

Palume esitada motiveeritud avaldus, CV ja kvalifikatsiooni tõendav lõputunnistus ning akadeemiline õiend e-postile kool@jarvekyla.edu.ee

Lisainformatsiooni saab küsida direktor Mare Räisilt telefonil 55568700