Tööpakkumised

Tallinna piiril asuv põhikool ootab 2021/2022. õppeaastal oma kooliperega liituma abiõpetajat. Tema ülesandeks on töötada õpetaja juhendamisel õpilasega õppetunnis ja individuaalselt, abistada õpetajat õpikeskkonna kujundamisel, olla õpilasele ja õpetajale õppeprotsessis toeks. Palk 1220 eurot. 

Moto „Õppimine on Elustiil“ rõhutab, et oleme ka oma kuuendal tegutsemisaastal täis indu uuendustega kaasa minna. Meie õpilane on: avatud suhtleja; uudishimulik mõtleja; eneseteadlik looja; tasakaalukas riskija; koostöine vastutaja. Õppijas arendatakse aktiivsust, koostööoskust, ettevõtlikkust, leidlikkust, innovaatilisust ja lahendustele orienteeritust. Õpetaja on õpilase jaoks mentor, suunaja ja õpipartner. Olulisel kohal on uurimuslik õpe, kriitiline mõtlemine ja tõenduspõhine otsustamine.

Järveküla Kool on aasta 2020 “Õppijasõbralik tööandja” Harjumaal. Pakume modernset töökeskkonda, toredat meeskonda ning sportimisvõimalusi.

Vaata ka kooli tutvustavat videot – https://jarvekyla.edu.ee/2021/03/09/valmis-sai-kooli-tutvustav-video/

Palume esitada motiveeritud avaldus, CV ja kvalifikatsiooni tõendav lõputunnistus ning akadeemiline õiend 16. augustiks e-postile mare.rais@jarvekyla.edu.ee. Haridus võib olla ka omandamisel!

Lisainformatsiooni saab küsida direktor Mare Räisilt telefonil 55568700.