Õpikute jagamine raamatukogust

Koolitööks vajalikud õpikud ja töövihikud ootavad õpilasi raamatukogus juba suve algusest. Kõigile klassidele on määratud nende saamiseks oma päev. Palume sellest kinni pidada. Koolimajja siseneme peauksest ja desinfitseerime käed. Kui õpikud ja töövihikud on käes, siis saab neile poest kenad ümbrispaberid osta ja koos paberite panekuga ka neisse sisse kiigata. Põnev kooliaasta uute teadmiste ning oskustega on algamas.

KOLMAPÄEV, 26. AUGUST

9:00-11:00 9. klassid

11:00 -13:00 8. klassid

14:00-16:00 7. klassid

NELJAPÄEV, 27. AUGUST

9:00-11:00 6. klassid

11:00-14:00 5. klassid

14:00-17:00 4. klassid

REEDE, 28. AUGUST

9:00-12:00 3. klassid

13:00-15:00 2. klassid

Esimesed klassid saavad oma õpikud ja töövihikud 1. septembril.

Neljas õppeaasta on läbi

Eile läks teele meie esimene 9. klassi. Kokku 18 noort said lõputunnistuse ja lennuraamatu, kuhu kõik õpetajad olid noortele kaas öelnud oma soojad sõnad. Oma nimi jäädvustati lennuraamatusse, Õpilased meenutasid oma kõnes soojalt kokk Ljudat, kes neile ikka suuremad portsud pani ja lõbusaid asendustunde aastate jooksul.  Oldi tänulikud saadud teadmiste ja oskuste üle ning sõnastati enda jaoks vastutuse koht otsuste eest, mis ühe kooli lõpuga alati kaasneb. 

Samal hommikul lõpetas pidulikult õppeaasta ka kogu koolipere. Meenutati õppeaastat,  vaadati ühiselt distantsõppe ajal valminud lõiminguprojektide omaloomingulisi töid, mis olid kokku koondatud Kristiina Pakosta ja Anneli Orava poolt. Hoolekogu annetas kuldse tunnusmärgi õpetajale, kes on meie kõigi hinnangul panustanud õpilaste aregusse, vedanud kooli väärtuskasvatust, innustanud õpetajaskonda ühistegevustele. Märgi saajaks on Saskia Tärk.  Tema õppeülesanded olid kõige enam silma jäänud vanematele ka distantsõppe ajal. 

Uude õppeaastasse minnakse teadmisega, et kooli loodusmatkad said KIK-i rahastuse ja raha eraldati ka looduslaagriks. Liitutakse GLOBE Eesti ja VEPA programmidega.  Kooliteed on alustamas kolm klassitäit noori ning uues lõpetavas lennus on koolil lõpuks valmistumas juba kahe klassi jagu õpilasi.

Kena suve ja uute kohtumisteni!

 

Pakume tööd

Järveküla Kool – õppimine on elustiil

Ootame alates 2020/2021 õppeaastast oma meeskonda:

  • klassiõpetajat
  • matemaatikaõpetajat
  • füüsikaõpetajat
  • eesti keele ja kirjanduse õpetajat

Pakume modernset töökeskkonda, aktiivset meeskonda ning põnevaid ja innovaatilisi projekte. Töö asukoht Reti tee 20, Rae vald.

Palume esitada motiveeritud avaldus ja CV koos kvalifikatsioonile vastava lõputunnistuse ning akadeemilise õiendiga 19. juuliks e-postile mare.rais@jarvekyla.edu.ee

Distantsõpe pikeneb (25.03.2020)

Distantsõpe haridusastustes jätkub esialgu veel vähemalt kaks nädalat, kuid tõenäoliselt pikendatakse seda veelkord kuni aprilli lõpuni.
Koolivaheaeg toimub tavapärasel ajal ehk 20.-26. aprillini.

Kuni eriolukorra lõpuni ei toimu ka keeletasemete eksamid, testid ja tasemetööd.

  • Eksamite edasilükkamise peamine põhjus on eriolukorrast tulenev vajadus vältida avalikke kogunemisi ja piirata lähikontaktide arvu.
  • Uued eksamiajad sõltuvad eriolukorra kestusest.
  • Uute eksamiaegade määramisel lähtutakse sellest, et õpilastel ja õpetajatel oleks piisavalt aega eksamitele häälestumiseks –need toimuvad mitte varem kui kaks nädalat pärast tavapärase õppekorralduse taastamist.
  • Juhul, kui eriolukorra kestust pikendatakse ning see ulatub suvevaheaja alguseni, peab ministeerium otstarbekaks, et koolid lõpetatakse jooksvate hinnete alusel.
  • Gümnaasiumi ja kutseõppeasutusse vastuvõtmise tingimused määrab iga haridusasutus ise.

Kõige värskem info ning vastused korduma kippuvate küsimustele on kättesaadavad HTMi veebis
eesti keeles (https://www.hm.ee/et/koroonaviiruse-leviku-tokestamine-info-haridusasutustele)
vene keeles (https://www.hm.ee/ru/predotvrashchenie-rasprostraneniya-koronavirusnoy-infekcii-informaciya-dlya-uchebnyh-zavedeniy)
inglise keeles (https://www.hm.ee/en/spread-covid-19-recommendations-educational-institutions)

Ministeerium on valmis vastama täiendavatele küsimustele telefonidel 56 900 340 või 56 900 353 ning e-posti teel info@hm.ee

Juhiseid ja soovitusi eriolukorras käitumiseks saab infotelefonilt 1247.

Õppetöö korraldus distantsõppena

13.märtsist on kool olnud mittestatsionaarsel õppel. Valla vastav otsus tuli neljapäeva õhtupoolikul. Neljapäeva õhtul ja reedel jagasime õpilastele arvuteid, käidi õppevahenditel järgi. Viimased arvutid väljastasime täna. Edaspidi on maja suletud. Vabariigi valitsuse otsusega on kõik Eesti haridusasutused suletud õppetööks alates 16. märtsist. Õppetöö korraldatakse sel perioodil distantsõppena. Distantsõppe perioodi pikendamise vajadus otsustatakse iga kahe nädala järel, lähtudes olukorra arengust.

Meie ametlikud infokanalid on Stuudium ja kooli kodulehekülg https://jarvekyla.edu.ee/. Olulist infot lisame TERA kausta “Õppetöö”, mis on avatud lapsevanematele ja õpetajatele.  Jooksvalt jagame informatsiooni Facebookis https://www.facebook.com/jarvekylakool/.  

Kuidas on korraldatud õppetöö? 

Õpetajatega olid kokkulepped õppetöö ümberkorraldamisest sõlmitud 11. märtsil. Kasutame neid keskkondi, milles on õppetööd läbi viidud ka varem: Google Classroom http://classroom.google.com/, Stuudiumi TERA https://jarvekyla.ope.ee/auth/. Kõigi ainepäevikutega on liidetud Opiqu e-õpik, kui sama kasutatakse ka tavatunnis. Opiq keskkonda toimub sisenemine veebilehel https://www.opiq.ee/Account/Login õpilase Stuudiumi konto abil.

Õppejuht Piret Lehiste on koondanud kõik õpetajate poolt loodud kursused ühtsesse tabelisse. Classroomi puhul on oluline, et õpilased logiksid sisse oma kooli kontoga, kasutades esmakordsel sisenemisel aineõpetaja poolt jagatud liitumiskoodi. Juhend vanematele inglise keeles http://bit.ly/2QkbNKD. Kõikide loodud kursuste lingid on kooliperega jagatud Stuudiumis. 

Kuidas toimub suhtlus kodu ja kooli vahel? 

Ainealaste küsimustega pöördutakse aineõpetaja poole. Koolikorralduslikke küsimusi lahendab ja vahendab Stuudiumis direktor Mare Räis. Stuudiumi keskkonnaga seotud küsimuste korral aitab haridustehnoloog Tiina Treibold ning Google Classroomiga seotud probleeme aitavad lahendada IT-juht Ainar Prääm ja õppejuht Piret Lehiste.

Klassijuhatajad loovad oma infominutite kanalid. Need ei ole kohustuslikud, kuid soovituslikud, sest me ei saa tagada, et kõik õpilased just antud ajahetkel on nutiseadmes. 

Kuidas on tagatud IT-tugi? 

Õpetajad on kooli loomisest peale omavahel metoodilisi materjale jaganud FB grupis. Jälgitakse HITSA veebikoolitusi ja uudisvoogu ning haridustehnoloogide poolt gruppe (nt Koduõpe tehnoloogia abil). Palju tuge jagatakse aineõpetajate võrgustikes. Lapsevanematele on loodud üle-eestiline FB grupp “Kodune kaugõpe”: https://www.facebook.com/groups/519014048634211/

“Kodune kaugõpe HEV lastele”  https://www.facebook.com/groups/345593719693240/. Koolipäeva jooksul on õpetajatele toeks IT-juht Ainar Prääm, õppejuht Piret Lehiste ja haridustehnoloog Tiina Treibold. Kogu kooli juhtimise üleviimist e-lahendustele korraldab direktor Mare Räis.  Õpetajate Google Hangoutsi kogukonnad on loodud klassiastme põhiselt eeskätt selleks, et tehtaks omavahel koostööd ja lõimitud õppeülesandeid. Nii saavad kodus tehtavad ülesanded mitmekesisemad. Suuremad koosolekud toimuvad kooli personalil Google Meet keskkonnas.  

Kuidas töötab tugimeeskond?

HEV koordinaator korraldab tugimeeskonna tööd, ümarlaudade üleviimist võimalusel videokonverentsideks ning koostööd Rajaleidja keskusega. Sotsiaalpedagoogid, abiõpetajad ja õpiabi õpetajad on valmis selleks, et pidada kõigi oma hoolealustega telefonitsi sidet ja pakkuda vajalikku tuge, innustada õpilasi õppima ja oma päeva rutiini looma ning järgima. Vajalikud kontaktid on lapsevanematele TERA kaustas “Õppetöö”. Õppetöö kulgemist jälgitakse Stuudiumis. Sotsiaalpedagoogid jagasid oma telefoninumbreid vanematega Stuudiumis ja töötavad ajavahemikus 8.00 – 16.00.  

Oluliste infokanalite koond haridustehnoloogidelt:

➤➤ Veebiseminaride salvestused

https://www.facebook.com/notes/kodu%C3%B5pe-tehnoloogia-abil/j%C3%A4relevaadatavad-veebiseminarid/285600792424925/

➤➤  Valdkondlikud grupid

https://www.facebook.com/notes/kodu%C3%B5pe-tehnoloogia-abil/valdkondlikud-grupid/285725942412410/

➤➤  Veebipõhiste keskkondade ja materjalide kogumikud

https://www.facebook.com/notes/kodu%C3%B5pe-tehnoloogia-abil/olulised-lingid/285740765744261/

Õppevahendid ja koolibussid

Tänasel (13.03.2020) vallavalitsuse ja koolijuhtide koosolekul otsustati, et Rae vallasisene bussiliiklus alates 16.03.2020 kuni asjaolude selginemiseni
peatatakse.

Täna saavad õpilased ja õpetajad koolidest õppevahendeid. Järveküla Kool laenutab vajaduse korral ka sülearvuteid ja tahvelarvuteid.  Koolimaja on avatud 14.00- 20.00. Sissepääs peauksest.

E-õppe korraldamisest Järveküla Koolis 13.03.-27.03.2020

Koroonaviiruse tõkestamiseks andis Rae vallavalitsus korralduse kõikides Rae valla koolides alates 13.03.2020 õppetöö ajutiselt kuni 27.03.2020 (ka.) korraldada koduõppena e-õppe võimalusi kasutades. Täpsemad juhtnöörid õppekorraldusest on jagatud kogu kooliga Stuudiumis.
Õppevahendeid saab koolihoonest kätte täna (13.03.2020) kell 20:00-ni.

“Tööle Kaasa!” 2020

17.-21. veebruaril on käimas üle-eestiline Kaubandus- ja Tööstuskoja algatus “Tööle Kaasa!”.
Järveküla Kool kogu koosseisus võttis projektist osa juba teist aastat. Algatus toetab meie õppekavas käsitletava elukestva õppe ja karjääri planeerimise elluviimist. Aitame õpilastel leida oma EluKutset, sest töömaailmas orienteerumine on üha keerulisem. Koolina saame kaasa aidata noorte teadlike otsuste tegemisel kutsevalikul.

17. veebruaril oli meie koolist oma vanematega tööl kaasas üle 300 õpilase. Ülesandeks oli jälgida vanema tööd ja mõtestada enda jaoks, miks on töö tähtis, millised oskused ja teadmised on vajalikud, mis meeldis ja ei meeldinud, millised isikuomadused ja väärtused on eelduseks töö tegemisel. Töölehtedelt saadud tagasiside näitab, et päev täitis oma eesmärki ja lastele meeldis oma vanemaga koos tööl olla.

I kooliastmes (1.-3. klassid) uurisid õpilased, miks erinevad ametid on tähtsad, millised ametid on üldse olemas ja millised oskused on erinevate tööde tegemisel vajalikud.
Lapsed õppisid: “igal eestlasel peab olema ID kaart”, “inimestel on riigis õigused ja kohustused”, “laste õpetamine on väga tähtis”, “tuleb tervislikumalt elada”, “ehitisi tuleb kontrollida”, “tuleb kontrollida kuidas raha on kasutatud”. Üsna mitmed lapsed tõdesid, et tööpäev kestis liiga vähe.

II kooliastmes (4.-6. klassid) tuli töölehe abil analüüsida vanema töö ning lapse enda isikuomaduste ja lemmikõppeainete sobivust antud tööga. Selgitati töökoha väärtusi ning tõdeti, et huvidega tegelemine arendab ja aitab kaasa eriala valikule. Selleks, et tulevikus tööelus hästi läheks, jagasid lapsevanemad noortele järgmisi õpetusi: “tuleb õppida reaalaineid ja võõrkeeli”, “juba põhikoolis tuleb mõelda karjäärivalikutele”, “oluline on õppida sotsiaalseid oskusi”, “tuleb olla ise ettevõtlik”.

III kooliastmes (7.-8. klassid) õppisid noored tundma, milliseid oskusi läheb vaja vanemal tööülesannete täitmisel ja kuidas tuleb töökohal oma tervist hoida. Lapsevanemad suures enamuses nentisid, et nad ei muudaks oma praegust elukutset ja et neile meeldib nende töö. Ka siin kooliastmes soovitas valdavas enamuses vanemaid noortel rohkem tähelepanu pöörata reaalainetele.

Meie kooli esimene lend ehk siis 9. klass käis samal päeval Jüri Gümnaasiumis tutvumas gümnaasiumi elu ja oluga. Pärast seda käidi Rae vallamajas kuulamas, mida tähendab avalik teenistus, milliste elukutsete esindajatest on Rae vallas puudust ja millised on edasiõppimise võimalused koduvallas.
Õpetajad olid omakorda enesetäiendamisel Eestimaa erinevates koolides. Ka nendel tuli anda tagasisidet koolides kogetu ja õpitu kohta. Tutvuti lähemalt teistmoodi õppekorraldusega, õpilasekeskse õppimise ja õpetamisega, coaching põhimõtetega, erinevate ainetundide lõimingutega. Tagasi tuldi mitmete põnevate ettepanekutega, mida saaksime meie oma koolis tulevikus muuta.

See ei ole veel kõik. Algatuse “Tööle Kaasa!” raames avas meie kool 19. veebruaril tööandjana uksed ka oma töötajate lastele. Meil oli külas 12 last vanuses 5 – 16 aastat. Päeva jooksul said lapsed vaadelda oma vanema tööd, meisterdada, proovida kätt digimaailmas ja tutvuda meie loodusklassiga.

Tänud meie kooli lastevanematele päeva kordamineku eest!
Aitäh abilistele!
Oleme tegusad ja ettevõtlikud edasi!

1. klassi astuja vanematele

Järveküla Kooli astumiseks esitatakse taotluse e-keskkonnas ARNO või vallavalitsuse kehtestatud vormil allkirjastatuna 10. veebruarist 31. märtsini vallavalitsusele.

Komisjon määrab esimesse klassi astuda soovivale lapsele elukohajärgse kooli
hiljemalt 15. aprilliks.

Vallavalitsus teavitab vanemat esimese klassi õpilase elukohajärgse kooli
määramisest e-keskkonna ARNO kaudu hiljemalt 30. aprilliks.

Õpilase arvamine kooli nimekirja kinnitatakse kooli poolt e-keskkonnas ARNO
hiljemalt 30. maiks.

10. juuniks esitab vanem e-keskkonna ARNO kaudu koolile järgmised
lisadokumendid:
1) sisseastuja isikut tõendava dokumendi (selle puudumisel sünnitunnistuse või
tõendi) ärakiri;
2) koolivalmiduskaart;
3) nõustamiskomisjoni otsus selle olemasolul;
4) väljavõte õpilase tervisekaardist selle olemasolul.

Lapse arvamine Järveküla kooli 1. klassi õpilaste nimekirja kinnitatakse kooli
direktori poolt hiljemalt 15. juuniks.

Avatud uste päev koolis on 25. veebruaril kell 18.00.

Haridusinnovatsioon

Äsja sai kokkuvõte tehtud HITSA haridusinnovatsiooni piloteerimise tulemustest, sest Järveküla Koolis katsetati Sphero RVR komplekte. Ainar Prääm koos oma õpilastega katsetas roboteid tunnis ja kokuvõtva hinnanguga saate tutvuda siin: bit.ly/30idhJf