1. klassi vastuvõtt on alanud

1. klassi vastuvõtt on alanud

Kõigis Rae valla koolides on alanud õpilaste vastuvõtt. Järveküla Kool võtab vastu kolm uut klassi. Avaldusi on juba ragistreeritud pea nelikümmend. Õpilaste arv klassis on maksimaalselt 24. Loodame, et teete valiku õppekavu ja koolielu vaagides.Meie piirkonnas on...
Osalisel distantsõppel

Osalisel distantsõppel

18.-22. jaanuaril on koolis kontaktõppes 1.-4. klassid, 9. klassid ja kõik väikeklassid. Ülejäänud õpilased õpivad distantsõppe vormis nädalaplaanide alusel. Pikapäevarühmad töötavad. Kodutööde klass on suletud. Toidupakke jagatakse nende klasside õpilastele, kes on...
Õppetöö korraldus 28. septembrist

Õppetöö korraldus 28. septembrist

Alates 28. septembrist alustame osalise distantsõppega 7.-9. klassidega. 1.-6. klassid koos kõigi väikeklassidega jätkavad kontaktõpet. Avame õppimise tugirühma, kuhu jäävate õpilaste õppetöö korralduse osas sõlmitakse kokkulepped lastevanemate ja õpilastega. ...
Keskkonnateadlikkuse õppekäigud

Keskkonnateadlikkuse õppekäigud

Järveküla Kool osaleb Keskkonnainvesteeringute Keskuse (KIK) keskkonnateadlikkuse programmis juba neljandat aastat järjest. Loodus- ja keskkonnahariduslikes aktiivõppeprogrammides saavad osaleda kõik kooli õpilased. Eelmisel nädalal alustasime KIKi õppekäikudega ning...
RAE VALLAVALITSUSE PRESSITEADE

RAE VALLAVALITSUSE PRESSITEADE

RAE VALLA HARIDUSASUTUSED ALUSTAVAD KOOLIAASTAT TAVAPÄRASELT KONTAKTÕPPEGA Sel nädalal kohtusid Rae Vallavalitsuses valla koolide- ja lasteaedade juhid, et ühiselt kavandada õppeaasta algust koroonaviiruse leviku tingimustes. Nii nagu on soovitanud Haridus- ja...
1. klassi vastuvõtt on alanud

Õpikute jagamine raamatukogust

Koolitööks vajalikud õpikud ja töövihikud ootavad õpilasi raamatukogus juba suve algusest. Kõigile klassidele on määratud nende saamiseks oma päev. Palume sellest kinni pidada. Koolimajja siseneme peauksest ja desinfitseerime käed. Kui õpikud ja töövihikud on käes,...