Teistmoodi õppimise päev

Õppimine on elustiil. See meie kooli põhimõte sai täna 110% teoks, sest suur osa tunde asendus erinevate õpitubade, õppekäikude ja erilaadsete ettevõtmistega. Koos õpetajate, lastevanemate ja firmade esindajatega leiti üles erinevad elus vajalikud teadmised ja oskused.

Hommik algas üllatusega. Kõik 1. klasside õpetajad kandsid tõelist ehitaja vormi. Igati asjakohane, sest päeva peamised tegevused keerlesid ehituse ja ehitamise ümber. Ehitati spagettidest ja vahukommidest, legodest ja paberist. Selgitati, milline meeskond töötab ühe hoone valmimise kallal. Uuriti meie oma koolimaja valmimise protsessi, valve- ja signalisatsioonisüsteeme. Kogeti maja orienteerudes peegliga, mis suunas pilgu lakke. Arhitektide töö kõrval saadi teada sedagi, miks on vaja ehitusele järelevalvet. Saadi sissevaade kinnisvara arendamisesse, torude maailma. toksiti valmis lindude söögimaja ja uuriti plaatimise saladusi.

Külas käidi Tallinna lennujaamas, Utilitas Tallinna Elektrijaamas ja Tallinna Ehituskoolis. Mängiti ehitusdetailide tundmise nutimängu.

Tehti inimpüramiide ja saadi teada, milline koht on püramiidil arhitektuuris. Tõdeti, et orienteerumisel on hoopis värvikam jume,  kui seda teha mootorratta seljas. Vahelduseks nauditi muusikat folgist rokini. Palju oli koostöist meisterdamist. Ehitati spagettidest ja vahukommidest, legodest ja paberist. Räägiti karjääriplaneerimisest ja hügieenist.

Koolipäev enne vaheaega oli sellisel moel korraldatud juba teist korda ja ega kolmaski tulemata jää. Küllap oli kodudes täna seletamist ja veendi nii mõndagi vanemat ka oma töödest ning tegemistest koolis rääkima. Põnev ju!

 

 

18.oktoobril osalesid Järveküla Kooli õpilased Sudoku lahendamise võistlusel

Neljapäeval, 18.oktoobril osalesid Järveküla Kooli õpilased Rae ja Jõelähtme valla koolidevahelisel Sudoku lahendamise võistlusel Lagedi Koolis. Järveküla Kooli esimene võistkond saavutas teise kohta ning teine võistkond neljanda koha. Sel aastal oli esineliku vahel suur rebimine, sest teist ja neljandat kohta lahutasid vaid 3 punkti.

Järveküla Kooli I võistkond: Kerti Järg 5A, Hannuk Vernik 6B, Joanna Maria Kärk 7B, Jonas Oliveira 7B ja Joosep Rajasaar 8A.

Järveküla Kooli II võistkond: Rona Ander Talts 5A, Hele Mari Raam 5A, Risto Raudmägi 6A, Mona Karoli Kuris 7A ja Nora Eliisa Hinnov 7A.

Sudokude kontrollimise ajal toimusid võistlejatele Lagedi Kooli õpilaste juhendamisel robootika ning muusika ja animatsioonide programmeerimise töötoad.
Kogesime Sudoku võistlusel pisut närvikõdi ja positiivset emotsiooni ning saime juurde tahtejõudu ja usku järgmiseks korraks!

1.klassid liitusid rahvusvahelise projektiga “Meie väike raamatukogu”.

Järveküla Kooli 1. klassid liitusid rahvusvahelise projektiga “Meie väike raamatukogu”. Projekti toetab Eesti Lastekirjanduse Keskus. Projekti käigus said kõik 1. klasside õpilased endale tegelusvihiku ning õpetaja kuus toredat raamatut, mida kasutada hommikuringis ning ainetundides. Õppeaasta käigus toimuvad kohtumised nii Eesti, kui ka Poola, Läti ja Sloveenia kirjanike ja illustaatoritega.  Liitusime, sest lugedes õpime tundma enda ja teiste emotsioone, samuti mõistma ja aktsepteerima sotsiaalseid põhimõtteid ja suhteid. Lisaks arendab see väljendusoskust, mälu ja mõtlemist. Õpilased, kes loevad ainuüksi 30 minutit päevas, saavutavad oluliselt paremaid õpitulemusi kui need, kes ei loe.

Millega on kahe aasta jooksul täidetud need klassiruumid?

Täna külastasid meie kooli tunde Räpina Ühisgümnaasiumi õpetajad. Vastuvõtjateks olid Hanna-Liisa Korbe, Saskia Tärk, Pille Pedak, Ilja Magdik, Marika Viira, Erkki Piisang ja Kati Metsaots koos oma õpetatavate klasside õpilastega.

Kogetu ja nähtu osas tehti kokkuvõttev arutelu. Meie külalistele jäi silma õpetajate oskus eesmärke seada, õpilaste organiseeritus, õpilaste ja õpetajate suhtlemise viis. Kiideti teise klassi tulemusi kirjutamises, lugemises. Õpilased olid varmalt valmis oma töid ette näitama ja selgitama. Ajalootund algas mõnusa lõdvestusega. Oli mõnusat äratundmist, kui käsitööõpetaja kudus õpilase töös harutatud osa tagasi, et õiget viisi ette näidata. Ka  nemad muutsid Räpinas oma koolikella helistamist ja nüüd toimib see samamoodi kui meil Järvekülas. Muljet avaldas muusikaõpetaja pilliõppe tund, mis kestiski 45 minuti. Koolikorralduses meeldis neile meie arvestuste süsteem, hommikuring, mis annab aja tegeleda suuremate programmidega ning kunsti ja käsitöö liitmine käeliseks tegevuseks. Räpinas pikitakse kiusamisvaba kooli õppetegevusi teiste ainetundide vahele ja see survestab omakorda ainekava läbimist. Arutleti üldõpetuse üle.

Meie enda aineõpetajate tagasiside kogemuste vahetamisest kinnitas, et kutset tulla külla Räpinasse tuleks tõsiselt võtta. Leida uusi nippe, leida värskeid ideid. Head mõtted ja võtted ongi ju jagamiseks. Külalised aga aitavad meil end peeglist vaadata ja leida üles see väärtuslik, millega oleme koolimaja täitnud.

Koodimurdmise päev

Täna (10. oktoobril) toimus Järveküla Koolis üleeuroopalise koodinädala (Code Week) raames koodimurdmise päev. 2.-3. klassid võistlesid Kahoot viktoriinis ning 4.-8. klasside õpilased Actionbound mängus. Iga klass saatis võistlusele ühe 4-liikmelise võistkonna. Võistlusmängudes pandi proovile õpilaste loogika, programmeerimise ja robootikaga seotud teadmised ning guugeldamise oskus.

Kahoot viktoriini tulemused:

I koht – 3.E klass

II koht – 3.C klass

III koht – 3.A klass

Actionbound mängu tulemused:

I koht – 7.A klass

II koht – 7.B klass

III koht – 8.A klass

Palju õnne võitjatele ja aitäh kõigile osalejatele!

Kui ütlesime midagi, siis kuulasid sõna

Tänasel õpetajate päeval andsid kaheksanda klassi õpilased tunde 1.-3. klassidele. Kui kaks tundi oli möödas võeti kogetu klassijuhataja ja direktoriga kokku. Üksmeelselt leiti, et järgmisel aastal tuleb seda kindlasti korrata. Oldi üllatunud, et väikesed teavad palju ja et nad võivad olla täitsa toredad. Mõne klassiga jäi aega üle, teisega puudu. Kogeti sedagi, et kui ühes klassis läks video käima, siis taheti sama ka naaberklassis.

Tundide sisu oli mõne klassi puhul õpetajal ette antud, kuid kohati sai ka ise välja mõelda oma teemad. Mida täpsem oli tunnikava, seda raskem oli tundi läbi viia. Loominguliste tundidega saadi paremini hakkama. Õpetajate erinevad võtted tunnirahu hoidmiseks olid ka noortel õpetajatel tunda. Kui klassis oli määratud oma korrapidaja, siis sai talle toetuda nii ühtses rivis aktusele minekul kui ka tunnikorra küsimustes. Paaril korral toodi välja see, et lapsed ise olid varmad noori õpetajaid abistama ja selgitasid, kuidas asjad oma õpetajaga korraldatud on.
Õpetajad tegid samal ajal robotmesilaste jaoks õppemänge. Esmaspäevast algab koodimurdmise nädal, mil neid algklassidega läbi mängima hakatakse.
Hommikuselt aktuselt jäi koos 1. ja 2. klassi lauludega päeva saatma Caroli kõnes esitatud mõtted meie endi õpilastelt. Õpetajast teeb hea õpetaja see, et ta on lahke ja kui sulle tema õpetatud aine meeldib. Õpetajast teeb hea õpetaja meeleolu, kuidas ta teistesse suhtub ja kui ta ei karju ja on teiste vastu lahke. Nad aitavad, kui olen tööülesandega segaduses, õpetavad uusi fakte ning lastel rasketest asjadest aru saada. Ta õpetab meid hea meelega ja nii, et ma saan aru, mis ta õpetab. Ta aitab mul olla paremini aktiivne ja minu elus on sport väga tähtis. Õpetajast saab hea õpetaja nii, et ta peab olema veidi kuri ja tark. Ta oskab hoida tunnis vaikust, oskab kõike lahti ja arusaadavalt seletada. Õpetajast teeb hea õpetaja see, kui ta oskab hästi õpetada matemaatikat. Hea õpetaja on see, kes teeb palju arvutites.
Hommikune aktus, kringlid, tordid, kogemus õpetamisest ja õppimisest andsid kooliperele suurema sidususe. Me tunneme teineteise tööd ja vaatenurki nüüd paremini.

Alanud on loodusmatkade hooaeg

Järveküla Koolis on alanud loodusmatkade hooaeg. Juba septembris tegid otsa lahti 6. klassid. 6.B klass käis Kakerdaja rabas Järvamaal. Imetleti suurt rabajärve, tutvuti erinevat tüüpi laugastega ja nauditi isevalmistatud lõunasööki. Matka käigus jõuti soosaarele, mida kattis põlismets. Õpilastes tekitas erilist elevust kuivanud, veel püsti olevate puude langetamine.

Eile käis 8.A klass Lahemaa rahvuspargis, mida külastasid septembris ka 6.A klassi õpilased. Läbiti 7-kilomeetrine Majakivi-Pikanõmme matkarada. Roniti Eesti suuruselt kolmanda rändrahnu otsa, mille kõrgus on 7 m ja ümbermõõt 32 m. Uudistati vanu rannamoodustisi, erinevaid sootüüpe ja ürgmetsa. Kõikide meie matkade juhiks oli Silja Pihelgas, kes pani 8. klassi õpilasi filosofeerima teemal „Kus on elu piirid?“. Tekkis tõsine arutelu selle üle, millal saab õunast inimene ja männist seen ning mis roll on looduses taimedel, seentel ja loomadel.

Rahvusvaheline muusikapäev koos pasunamuusikaga

Seekord tähistasime kogu kooliga rahvusvahelist muusikapäeva kutsudes endale külla puhkpille mängivad ja igal muul võimalikul viisil musitseerivad noormehed. Oma kodulehel rõhutavad nad eraldi, et tegu ei ole pasunakooriga. Õige see ongi!  Nad on  vaskpilliansambel, kes “särab eredamalt kui Põhjanael ja on ühtsem kui vabariigi valitsus”.

Need noormehed oskavad tuuba, trompeti, trombooniga teha muusikalist imet. Lihtsana tunduvad palad miksitakse kokku põnevaks muusikaliseks rännakuks. Kuulajateni tulvas nende rõõm muusika tegemisest, mis võiks noortesse süstida julgust esineda, mitte karta pisiapse. Ehk innustab see nelik poisse enam muusika juurde tulema.

Noored polnud oma tagasisidega kitsid. Pillidest meeldis noormeestele tuuba, muusikalised lemmikud erinesid. Kuula üle meie vanemate klasside õpilaste lemmik Gunnar Grapsi Raudmees.