Turvalise interneti päev

Eile rahvusvahelise turvalise interneti päeva puhul toimus meie koolis QR-koodijaht.
Kokku osales kahel koodijahil 42 võistkonda. 4.-8. klasside seas jäid esimest ja teist kohta jagama 7.A ( koosseisus Daniel, Marten, Villem) ja 7.B ( koosseisus Kärt, Jonas, Mathias).
Kolmanda koha sai 8.A klassi võistkond, mille liikmeteks olid Rasmus, Carol, Kristofer. Lohutusauhinna sai ka 4. klasside hulgas parim võistkond 4.B ( koosseisus Miia, Kreete, Saskia).

1.-3. klasside vanusegrupis võitis esikoha 3.C võistkond, kuhu kuulusid Patrick, Brit ja Robin. II koha sai 3.D klass koosseisus Katarina, Eliis ja Säde.
Kolmandat kohta jäid jagama lausa 5 võistkonda. Erilist tunnustust väärivad neist kõige nooremad võitjad – 1.B klassi esindus ( Lisa Marie, Emily ja Lotta). Ülejäänud auhinnalised kohad said 2.D ( koosseisus Adeele, Krislin, Klimenti), 3.D ( koosseisus Joosep, Kristen, Kennerth), 3.C ( koosseius Henri, Loore, Madli) ja 3.E ( koosseisus Mia, Joanna, Frank). Palju õnne!

Jaanuarikuu oli eesti keele ja kirjanduse kuu

Jaanuarikuu oli Järveküla Koolis eesti keele ja kirjanduse kuu. 23. jaanuaril toimus Loo Keskkoolis õpilasetlejate riigikonkursi Harjumaa voor. Järveküla Kooli esindasid 6. ja 7. klasside õpilased Karolin, Mirjette, Alyssa, Mattias ja Jonas. Õpilased olid ühel meelel, et osavõtt andis neile hea emotsiooni. Olgu siin toodud vaprate ülesastujate mõned mõtted.

“Kohapeal oli väga suur pinge ja hirm. Oma lugu ja luuletust lugeda oli aga tore kogemus ning teiste esitusi oli hea kuulata ja õppida, mida teinekord paremini teha.”

“Sain aru, et harjutamine nõuab palju tööd ja aega. Oluline on õige tempo, tuleb rahulikult teksti esitada.”

“Etluskonkursil osaleda oli tore, vaadata, kuidas inimesed oma lugusid esitasid, oli inspireeriv. Järgmisel korral, kui midagi sellist toimub, loen mina oma jutu ette teistmoodi.”

“Nautisime esinemist.”

31. jaanuaril toimus aga emakeeleolümpiaadi piirkonnavoor Kose Gümnaasiumis. Järveküla Kooli õpilastest panid oma teadmised proovile 7.b klassi õpilased Hege-Lee ja Joanna Maria. Tüdrukute mõtted: “Väga ei pabistanud, enne loodusõpetuse kontrolltööd on tavaliselt suurem närv sees. Oleme rahul, et osalesime, saime targemaks!”

1. klassi astujate vanematele

Järveküla Koolis alustab 2019/2020. õa kuus esimest klassi. Neist kolm klassi komplekteeritakse õpilastest, kes asuvad aasta pärast õppima Rae valla uusimas koolis.

Järveküla Koolis algab esimesel klassil koolipäev hommikuringiga. Hommikuringis toimuvad tegevused, mis on seotud liikluskasvatuse, koduloo, rahvakalendri tähtpäevadega. Räägitakse oma huvidest, häälestutakse tundideks ja seotakse klass ühtseks kollektiiviks.

Õppekavas on käelise tegevuse õppeaineks kokku liidetud kunst ja käsitöö. Õpetajal on võimalus tegeleda projektõppega ja korraldada õpilaste õppimist õppeaineid teineteisega liites. Õppetöösse on integreeritud digipädevuste õpe.

Lastevanematelt ootame aktiivset kaasalöömist kooli tegevustes. Panustatakse külalistundide andmise ja õppekäikudel osalemisega. Õpetajad on korraldanud isadepäevaks töötubasid, kus viimati osales 400 inimest. Lapsevanemad aitavad meil omakorda korraldada “Teistmoodi õppimise päeval” töötubasid, ekskursioone oma töökohta. Kampaania “Laps tööle kaasa” raames jälgis ja analüüsis vanema tööd 322 last. Koolipere ühisürituseks on kevadine rongimatk. Tegutseb lastevanemate laulukoor.

Koolil ei ole koolivormi. Nutitelefonide kasutamiseks sõlmitakse kokkulepped.

Avatud uste päeva toimub 7.03. kell 17.30 – 18.30. Vajadusel saab end registreerida lapsevanemate personaalseks nõustamiseks kool@järvekyla.edu.ee. Nõustamised toimuvad 18.02 ja 04.03.

Operatiivsõidukite näitus

Põhikooli maja esimese korruse koridoris on avatud näitus Järveküla Kooli 3.-4. klasside poiste joonistustest teemal “Operatiivsõidukid”. Joonistada võis operatiivsõidukeid nii minevikust, olevikust kui ka tulevikust. Laste fantaasial ei ole piire. Tule ja veendu selles ise!

Õpilasesinduse tegemised

2018/2019 õppeaasta õpilasesinduse koosseis on juba mõnda aega iga nädalaselt kolmapäeviti koos käinud ning arutanud olulisi teemasid. Näiteks on meil koolis nüüd enda taara kast, mille vastutajateks on õpilasesinduse liikmed. Lisaks on tulekul palju erinevaid ettevõtmisi ja sündmusi millega on seotud just õpilasesindus. Juba 12. märtsil on tulemas „Talendijaht“, millega õpilasesindus aktiivselt tegeleb.
23. jaanuaril korraldati koolis õpilasesinduse õhtu, mille eesmärgiks oli omavahel rohkem tuttavaks saada ja läbi arutada tulevased sündmused ning ära jaotada rollid sündmuste korraldamisel. Samuti oli meil külas Järveküla noortekeskuse noorsootöötaja Marii Rein kellega arutati, kuidas teha tulevikus rohkem koostööd noortekeskusega.

Meie õpilasesinduses on 29 liiget.

Heategevuslik jõululaat

Neljapäeva, 20. detsembril toimus meie koolis heategevuslik jõululaat, mille korraldajateks olid 6. klassi õpilased.
Iga müüjal oli võimalus valida, kas ta soovib tulu annetada Tallinna Loomadevarjupaigale või Tallinna Lastehaiglale.
Tallinna Loomade varjupaigale kogunes annetuseks 577 eurot ning Tallinna Lastehaiglale 127 eurot.
Kokku kogusime heategevuseks 701 eurot.

Eelmisel heategevuslaadal koguti 891 eurot, mille tulu läks koolile erinevate sporditarvete ostmiseks. 504,90 euro eest soetati näiteks palle, täpsusmänge,tasakaalulaudu, indikana palle, pikniku pleede ja meeneid võistlustele.

Aitäh kõikidele õpilastele, kes andsid oma panuse!

dav

PipargoogiMaania 2018

5.b klassi õpilased osalevad oma töödega PiparkoogiMaania 2018 fotokonkursil teemal “Eesti”.
Aitäh õpetaja Annelile fotode eest.

dig

cof

cof

Vaprushelmete meisterdamine

Õdusal jõuluajal, lumesaju saatel, meisterdasid 1.A ja 5.A klassi õpilased ühiselt vaprushelmeid. Vaprusehelmed on loodud krooniliste haigustega laste ravi toetamiseks, nende abistamiseks valulike protseduuride ja pikkade raviperioodidega toimetulekul. Vaprusehelmeste programmi abil saavad lapsed ja pered helmeste abil rääkida oma lugu, mida nad on saavutanud, mida läbi elanud ja millist vaprust sellel teel üles näidanud.
Meie kooli õpilased said anda enda panuse, et lastel jätkuks nii helmeid kui ka vaprust ja tervist, et rasketest haigustest võitu saada. Meisterdused tulid toredad, sest suured aitasid väikseid ning väiksed omakorda suuri õpilasi. Helmed said üle kallatud tuhande pai ning miljoni hea sooviga. Soovime kõigile, et ka kiirel jõuluajal ei ununeks see, mis tegelikult on kõige tähtsam – sinu ja sinu lähedaste tervis!

Stardipauk Kesk-Harjumaa koolide digioskuste võistlusele

Neljapäeval, 13. detsembril 2018 kogunesid Järveküla Kooli kutsel külalised Rae, Jõelähtme, Kiili, Kose ja Raasiku valdade koolidest, et arutada 8. klasside õpilastele mõeldud digioskuste võistluse korraldamise teemadel. Osalesid 10 kooli esindajad, kes olid entusiastlikult valmis kaasa lööma. Ühiselt otsustati, et võistlus toimub 10. aprillil 2019 Järveküla Koolis. Võistluse korraldusmeeskond koguneb taas jaanuari lõpus. Järveküla Koolist kuuluvad korraldusmeeskonda haridustehnoloog Piret Lehiste, IT-juht Ainar Prääm ja arendusjuht Indrek Riigor.

Koostöö Toidupangaga

Koostöö Toidupangaga algas novembri alguses, kui õpetajad tutvustasid tundides probleemkohti, mis on seotud toiduga nii meil Eestis kui ka maailmas laiemalt. Räägiti toidu otstarbekast kasutamisest kodus ja koolis, ülemaailmsest toidukriisist ja toiduabist, samuti puuduses olevate inimeste abistamisest.
15.novembril külastas meie kooli Toidupanga esindaja Kadi Kenk, kes tutvustas lastele Toidupanga tööd ja selle vajalikkust. Seejärel kogus terve koolipere erinevaid toidupakke, mis 4.detsembril jõudsid laste abiga Toidupanka. Kõik kooli saadetud toidupakid oli vaja usinatel kätel ära sorteerida ning seejärel ka kaaluda. Meil õnnestus Toidupangale üle anda 238 kg ühiselt kogutud toiduabi.
Suured tänud kogu kooliperele ja õpetaja Merikesele, kes kogu protsessi eestvedajaks oli!