Aasta lõpp

Aasta lävepakul seistes, vaatame hetkeks tagasi. Oli nii tuska kui ka rõõmu, nii head kui halba, kuid praegu sellega vaevata ei tahaks pead. Uude aastasse võtaks kaasa vaid rõõmuhetked ja parimad soovid meil täide mingu.

Siin veel viimased pildid meie jõulutoimetustest.

Rahulikku jõuluaega ja ilusat uut aastat soovivad Järveküla Kooli õpetajad ning tugimeeskond.

Koolimaja kolmas sünnipäev

Täna tähistasime oma koolimaja kolmandat sünnipäeva, sest aastal 2016 valmis Suur maja ja me saime kõik hakata sööma sööklas ning liikumisõpetuse tunde pidama spordisaalis. Kaks kuud oli kool tegutsenud vaid algkoolile mõeldud Väikeses majas, kus klassiruumideks oli kohandatud garderoobe, õpetajate toas oli kooliõe kabinett.

Täna panime kena punkti eelmise aasta kunsti projektile, mille käigus kõik 600 õpilast mõtestasid lahti kooli moto “Õppimine on elustiil”. Meie kohalik firma Volume Design OÜ teostas võidutöö valguskastina. Kõik õpilastööd, mis septembris olid koolimaja seintel liideti kokku videoklipiks. Elis Kaursoni idee aitas ellu viia Teet Rüütma oma meeskonnaga. Trükisoojana läks õpilastöö kooli esimese korruse seinale.

Nagu tavaks kujunenud kinkisid klassid kooli raamatukokku raamatuid, valmisid sünnipäevakaardid, peeti viktoriine ja söödi küpsisetorti.

Oktoobrivaheajal olid õpetajad koolitusreisil Tartus, kus ülikooli haridusinnovatsiooni keskuses arutati, mida oma kooli juures väärtustame. Tänaseks on ka selle töö tulemused koos. Me peame oluliseks innovatsiooni, õppijakesksust, elulisust, toetavat õpikeskkonda, paindlikku juhtimist, selget visiooni, ausust, võrdsust, tunnustamist, avatud suhtlemist, hoolimist ning turvatunnet, toimivat koostööd, loominguvabadust, vaba tahet, eesmärgistatust, mõistlikku ajakasutust ja head palka koos töötaja väärtustamisega.

Iga märksõna juures hinnati seda, kuivõrd need väärtused on täna juba koolikultuuris nähtavad ja mille kallal tuleks kiiremas korras tööle asuda. Tähelepanu tuleb pöörata hoolivusele, koostööle ja teineteise mõistmisele ning visiooni täpsustamisele. Kool on kasvanud pöörase kiirusega. Selleks, et mõista, kui palju oleme kolme aastaga suutnud, ongi vahel vaja olla tänulik, et meil on just selline õpikeskkond, kollektiiv ja õpilased. Lihtsalt rõõmu tunda ja seda teistega jagada.

Praktikant Saksamaalt

Neljapäeval, 31. oktoobril osales 4. ja 5. klasside saksa keele tundides praktikant Sina Hercher Saksamaalt, Baden-Württembergi liidumaalt.
20-aastane Sina õpib Saksamaal pangatöötajaks ja külastas oma välispraktika raames erinevaid saksa keele ja kultuuri vahendamisega tegelevaid organisatsioone. Ta osales saksa keele tundides Tallinna Saksa Kultuuriinstituudis ja ka meie koolis, kus talle hakkas silma, et meie õpilased tegutsevad tunnis asjalikult ja rahulikult. Talle avaldasid muljet laste Halloweeni kostüümid. Nii laialdast selle päeva tähistamist enda kooliajal ei olnud ta kogenud.
Hetkel on Sina juba tagasi kodumaal ja jätkab finantsala õpinguid.

2.b klassi projektinädal

14.-18. oktoober toimub 2.b klassil Projektinädal.

Esimesel päeval toimus iseõppepäev.
Õpilaste emotsiooni, enne iseõppepäeva alustamist, võib pidada elevuseks! Igale õpilasele oli antud päevakava ülesannetega, mis tuli endale meelepärases järjekorras lahendada. Oluline oli sealjuures, et õpilane sai valida ka ruumi, kus ja kuidas ta õpib.
Tegevusi oli nii passiivseid kui aktiivseid. Lisaks ülesandeid staadionil ja tahvelarvutites.

Õpiti üksinda, kahekesi, kolmekesi. Õpiti koridoris, raamatukogus, klassis, fuajees, spordisaali ümbruses ja ka õues. Täpselt seal, kus iga õpilase arvates just õige see koht olla võis.

Päeva kokkuvõtet tehes oli näha, et õpilastele päev meeldis ning kõik olid rõõmsad, et ka tulevikus õpetaja sellist päeva plaanib korraldada.

Ise õppides saame iseseisvaks!

Teisel projektinädala päeval said õpilased teadmisi liiklusest.
Selgeks said nii liiklusmärgid, laiendati teadmisi iseenda käitumisest liikluses, samuti kontrolliti jalgrataste valmisolekut. Lisaks tehti hulganiselt rollimänge erinevate olukordades näitlikustamiseks, samuti pantomiimi, memoriini ja ka X-breiki.

Kuhu tuleb siiski esimesena vaadata, kui soovid veenduda, et saad teed ületada? Ikka vasakule, sest see tee pool on sulle lähemal. Või kuidas saad sa veenduda, et jalakäija ja autojuht on üksteist näinud? Vaadake üksteisele silma. Või hoopis, kumb pidurdab kiiremini ja suudab esimesena seisma jääda? Kas jalakäija või rong? Kas auto suvel või auto talvel? Mis on need põhjused. Sellest kõigest me teisel projektipäeval rääkisime.
Ja muidugi, pime aeg saabub!

Vaata pilti! Kuidas sina saad ennast liikluses märgatavaks teha?
PS! Mõlemal pildil on TÄPSELT SAMAS KOHAS inimene.
Paneb mõtlema!

Koodimurdmise päev

Täna (10. oktoobril) toimus Järveküla Koolis üleeuroopalise koodinädala (Code Week) raames koodimurdmise päev. 5.-9. klassid võistlesid viktoriinis . Iga klass saatis võistlusele ühe 3-liikmelise võistkonna. Võistlusmängudes pandi proovile õpilaste loogika, programmeerimise ja robootikaga seotud teadmised ning guugeldamise oskus.

Viktoriini tulemused:

I – koht: 8b klass

II – koht: 7a klass

III – koht: 5b klass

 

Õpetajate päev

Tähistades õpetajate päeva olid täna paljude klasside erinevates tundides oma teemadega lapsevanemad. Nii õpetati näiteks kolmandale klassile matemaatikat, räägiti Eesti Vabariigist. Rühmatööna pidid õpilased ise välja mõtlema ühe seaduse.

9. klassi õpilane Rasmus andis 7. klassile informaatikat. Oma emotsioone ja kogemust jagades tundis ta tõelist uhkust selle üle, mida ise oli nende aastate jooksul õppinud. Rasmus sõnas, et tore oli vaadata esimest videot, mis kunagi tehti ja võrrelda seda tänastega.

Pärast tunde tänasime kollege tehtud töö eest. Merike Sepp oli nomineeritud Rae valla aasta klassiõpetaja ja Helen Ball põhikooliõpetaja tiitlile. Neile anti valla tänukiri haridustöötajate tänuüritusel. Täna said nad koolipere poolt tänutäheks õpilastöö „Õppimine on elustiil“. Sama tänu sai eelmise aasta uustulijana Anneli Orav, kes koheselt elavdas meie kunstielu mitme suurprojektiga. Merike ja Helen on tugevalt panustanud koolis teaduse populariseerimisele, loodusainete õpetamisele. Nende õpilased esinesid edukalt õpilaste teadusfestivalil. Merike juhib meie heategevuskampaaniaid, tegeleb keskkonnahoiuga. Kevadel tunnustas hoolekogu teda tehtud töö eest kooli hõbemärgiga.
Kevadel oli meie õpetajaid esile tõstetud Rae valla ettevõtlikkuse auhindadega. Piret Lehiste tõsteti esile ettevõtliku teo kategoorias “Digivahendite kasutamise võistlused läbi õppeaastate”. Ettevõtliku õpetaja ja eestvedajana Õnneleid Mardim-Selmet, keda esitati konkursile, kui muusikalise maailma eestvedajat Järveküla Kooli kogukonnas.

Lühikesel aktusel kandsid 8.b klassi õpilased ette enda tehtud luuletused, millesse pandi ka klassijuhataja.

Koridori lõpus kuuled
Marika kurjakuulutavat kontsapuudet.
Paanikas kardad tunnikontrolli.
Kuid tema naeratus ja mõistev hääl
peatavad su protestijonni.

Õpetajate päeva lõpetas loeng-viktoriin mängustamisest, mille viis läbi tõsimängude dotsent Martin Sillaots Tallinna Ülikoolist. Ehk suudame sellest innustununa siduda eesmärgistatud mängu meie tõsisesse ellu läbi kooliaasta.

Õppimine on elustiil

Viimaseid päevi on suure maja seintel üleval õpilastööde näitus. Pea 600 tööd, mis mõtestavad lahti meie moto “Õppimine on elustiil”, olid loodud eelmise õppeaasta lõpul. Idee tuli hoolekogust, kus brändingu töörühm arutas võimalusi kooli kontseptsiooni ja tegevusi laiemalt tutvustada. Projekti viisid ellu kunstiõpetaja Anneli Orav, Mare Räis ja klassiõpetajad.  Kõigis klassides eelnes arutelu selle üle, kuidas motot mõista ja mõtestada. Koos leiti vastused küsimustele, et mis see õppimine üldse on, kes vastutab õppimise eest, mis on eluviis ning milleks meile elukestev õpe.

Õpetajate ja õpilaste poolt valiti välja parim töö, mille teostab kooli seinale ettevõte “Volume Design”. Sellest tulenevalt räägiti tunnis ka valgusreklaamist ja disainist. Võidutöö idee ja teostus pärineb kollektiivilt, kuhu kuulusid Allotar Eliisabeth Uuk, Kirke Maria Kiin ning Nele-Liis Lomp. Õpilased andsid nõusoleku loodavaid töid kasutada kooli meenetena ja nii ongi osa neist jõudnud päeviku kaantele ning mõni mälestusesemena kaasa pandud kooli külalistele.

Kokku oli eelmisel aastal kolm suuremat projekti koolis meie-tunde süvendamiseks. Koolimaja kahele osale toimus nimekonkurss ja kool osales võistlusel „Aasta kool 2019“.

Hoolekogu liige Elis Kaurson tegeleb nüüd siis juba valgusreklaami teostusega. Kogu näitusest valmib meeleolukas video.

 

 

Pädevustepõhisest õppekavast külalistele Tai Kuningriigist

9.-13. september külastasid Eestit Tai Kuningriigi Põhihariduse Komisjoni (Thailand Office of the Basic Education Commission- OBEC) büroo esindajad (kokku 15 inimest). Delegatsiooni juhtideks olid Dr Rattana Sangbuaphuen OBECi õppimise ja õppekava standardite osakonna direktor ja DR. Rangsun Wiboonuppatum Tai UNICEFi haridusvaldkonna juht. Tai kavandab muutusi sealses haridussüsteemis. Neid huvitas pädevuste põhise õppekava arendus ja rakendamine Eestis, seos riiklike strateegiatega, pädevuste põhise õppekava rakendamine koolides, koolide külastus, koolide juhtimine ning õpetajate ettevalmistus pädevuste põhise õppekava rakendamiseks.

Kolmandal päeval viibiti terve päev Järveküla koolis. Põhifookuses olid digipädevused, andeained ja LTT valdkonna õppeained. Külastati tunde ja tutvuti koolimajaga. Kooli õpetajaskond: Piret Lehiste, Anneli Orav, Ainar Prääm, Siret Dreyersdorff, Helen Ball rääkisid oma ettekannetes, kuidas kujundatakse koolis erinevaid üldpädevusi.  Jagati kogemust õppekavas digipädevuste kavandamisest, õpetajakoolitusest ning õpilasvõistlustest ja õppematerjalide loomisest teema fookuses hoidjana. Tähelepanu pöörati teaduse populariseerimise tegevustele. Jagati kogemust kultuuri- ja õpipädevuse arendamiseks lõimitud tegevuste kaudu.  Nii oli kogu kool mõtestanud eelmisel aastal kooli motot “Õppimine on elustiil”.  600 õpilase tööd on hetkel suures majas kõigile näha. Arendusjuht rääkis meie teistmoodi õppimise päevadest, koostööst lastevanematega. Tutvustati LTT valdkonna huviringide tööd ning loodumatkade kontseptsiooni.  Lahtise tunni andsid külalistele Triin Tähepõld, Liis Kadalipp, Triinu Eglit, Hannaliisa Kaseorg, Kristiina Pakosta.

Külalistele jäi eriti silma meie õpetajate oskus klassis koostööd korraldada. Nad hindasid õpetajate võimalusi eluliste teemadega tegeleda, metoodikaid varieerida. Ettekandeist torkas neile silma õpetajate loovus ja tahe korraldada õppetööd erinevates õppekeskkondades (koridorid, õuesõpe jmt). Elevust tekitasid meie projektid sh liikuma kutsusva kooli raames toimuv klasside võistlus, kus iga päev märgitakse ära, kui palju lapsi tuleb kooli jalgsi või rattaga. Külalised imestasid selle üle, kuidas omavalitsus suudab võimaldada oma lastele niivõrd modernset õpikeskkonda ja tugimeeskonda (sotsiaalpedagoogid, eripedagoogid, õpiabiõpetajad, psühholoog) õppijatele ning õpetajatele.

Veel enne tundide algust

Kui nüüd esmaspäeval kooli tulla, siis kiigake tagahoovi mänguväljakule. 9. klassi poiste töö on õpetaja Erkki Piisangu juhendamisel lõpule jõudmas. Lauatennist saab taas mängida, kuid nüüd juba sellisel laual, mis noorte mängutuhinas kokku ei kuku.

Erinevates tundidesse kogevad õpilased muutust meie digipädevuste õppetamises. Liitusime „GIS kooli“  algatusega. „GIS kooli“ on haridusprogramm Eesti üldhariduskoolidele, mis on osa üle-euroopalisest programmist “Esri European School Program” ning mille eesmärgiks on arendada õpilaste IKT-oskusi, motiveerida STEM-valdkonna (ScienceTechnologyEngineeringMathematics) ainete õpet ning edendada kaarte kasutades andmeanalüüsi ja ruumilise mõtlemise võimekusi.

Avastamist on palju. Hoiame ühiselt oma meeled ärksad.