Uus õppeaasta arvudes

Järveküla Koolis alustab uuel õppeaastal 732 õpilast. 137 neist astub esimesse klassi. Koolis töötab 89 inimest. Kokku on koolis 36 klassikomplekti. Kooli neljandal tegutsemisaastal toimub õppetöö 1.-9. klassini.

Lennukat õppeaastat!

Rae valla õpetajate suvekool

Järveküla Kooli õpetajad osalesid Rae valla esimeses õpetajate suvekoolis. Koos olid koolide ja lasteaedade õpetajad, juhid ja valla esindajad.  Esimese päeva inspiratsiooniettekanne oli Märt Arolt. Ta on võtnud oma südameasjaks tehnoloogia ja tegusate ettevõtjate abil meie hariduselu rikastada. Mõne tema poolt soovitatud algatusega on Järveküla Kool juba liitunud (Edumus, Clanbeat).

Suvekooli teisel päeval otsiti maailmakohviku meetodil neid ideid, mida vallas ühiselt teoks teha.  Keskenduti üldpädevuste ( kultuuri- ja väärtuspädevus,  sotsiaalne ja kodanikupädevus, enesemääratluspädevus, õpipädevus, suhtluspädevus, matemaatika-, loodusteaduste ja tehnoloogiaalane pädevus, ettevõtlikkuspädevus, digipädevus) kujundamisele ja igale neist leiti vahvaid ettevõtmisi.  Vajalikuks peeti ühiseid õpetajate võrgustikke, kogemuste jagamist, ühisüritusi, koduvalla tundmaõppimist, õpilasesinduste koostööd jne. Oodatakse valla ettevõtete infopanka, kellega koostööd arendada. Igal koolil oli mida teistele eeskujuks tuua.

Nüüd jääb üle ideed ellu viia.

 

 

 

Kilekaaned õpikutele

Lastevanemate MTÜ ja kooli koostöös on õpikud ning töövihikud üle mõõdetud. Sellest lähtuvalt on kokku pandud erinevatele klassidele sobivad komplektid. Õigete koguste tellimiseks palume teil edastada oma ostusoov järgneval lingil
https://forms.gle/TooW3Wieuhs1hXLQ9

Kilekaante eest on võimalik augusti kuu jooksul tasuda Järveküla Kooli Seltsi kontole
Järveküla Kooli Selts MTÜ
EE722200221071445075 (Swedbank)

Selgitusse kirjutage palun lapse nimi ja klass (mitme lapse eest korraga tasudes märkige kõigi laste nimed ja klassid).

Komplektide hinnad on järgmised:
1.      klass 6 eurot
2.      klass 3,60 eurot
3.      kass 5 eurot
4.      klass 6,70 eurot
5.      klass 8 eurot
6.      klass 8 eurot
7.      klass 11,10 eurot
8.      klass 10,70 eurot
9.      klass 12 eurot
Teie tellimusi ootame hiljemalt 18. augustiks, ülekandeid saab aga teha terve augusti jooksul. Igale lapsele tuleb täita eraldi vorm.

Lugupidamisega
Järveküla Kooli Selts

2019/2020.  õa õpikute laenutamine

Uue õppeaasta õpikud ja töövihikud saavad õpilased kooli raamatukogust õpilaspileti alusel järgmistel aegadel:

KOLMAPÄEV, 28. AUGUST

9:00-10:00 9. klass

10:00 -12:00 8. klassid

13:00-15:00 7. klassid

NELJAPÄEV, 29. AUGUST

9:00-11:00 6. klassid

11:00-13:00 5. klassid

14:00-16:00 4. klassid

REEDE, 30. AUGUST

9:00-12:00 3. klassid

13:00-16:00 2. klassid

1. klassid saavad Aabitsa esimese koolipäeva pidulikul aktusel ja töövihikud klassijuhatajalt.

 

Õpilastele, kellel on raamatukogule tagastamata eelmise õppeaasta õpikud või asendamata rikutud õpikud uusi  õpikuid enne võlgnevuste likvideerimist ei laenutata.

Järveküla Kooli poistekooril on nüüd oma lipp

Viimase koolipäeva akusel oli poistekoori poistel põhjust rõõmustamiseks, sest Järveküla Kooli poistekoorile kingiti oma lipp, millega uhkelt laulupeo rongkäigus sammuda. Lipu kinkisid poistekoorile lapsevanemad Anne ja Kalmer Kendaru. Nende poeg Robin on olnud   aktiivne lauljana poiste ansamblis, solistina ja kooriga pea kõigil meie üritustel. Anne on naiskoori liige.

Suur aitäh perekond Kendarule selle toreda kingi eest!

Järveküla Kooli poistekoor osales laulu- ja spordilaagris

14.-16. juunil osales Järveküla Kooli poistekoor Eesti Meestelaulu Seltsi korraldatud üle-eestilises poistekooride laulu- ja spordilaagris Remnikul.
Laulupoisid harjutasid üheskoos laulupeo laule, õppisid lauldes marssima, osalesid tublisti ellujäämisõppustel metsas matkates ning kooridevahelistel spordivõistlustel, käisid Peipsi järves ujumas ning elasid kaasa elamussportlaste BMX Freestyle sõitjatele Bert Ribuli, Kristjan Põderi ja tõukerattal Roomet Sääliku esinemistele.
Täname Eesti Meestelaulu Seltsi suurepärast laagri korraldusmeeskonda!

Viimase koolipäeva aktus

11. juunil kogunesime kogu kooliperega spordisaali, et suvele vastu minna ning vaadata tagasi möödunud õppeaastale. Tunnustasime tublisid õpilasi ning õpetajaid ja lisaks muusikalistele etteasteltele meenutasime, mida sellel õppeaastal korda saadetud sai.

Samuti kuulutasime välja juba traditsioonks kujunenud enim õpilase arengusse panustanud Järveküla Kooli töötaja 2019.
Oleme koolina tänulikud, et Nordecon AS aitab meil esile tõsta koolis õpilastega tegelevate inimeste tööd. Preemia saab kooli töötaja, kes vanemate ja laste arvates panustab enim konkreetse õpilase arengusse. See preemia aitab laiendada arusaamu õppe- ja kasvatustöö olemusest ning vaatenurkadest õpilase arengu märkamisel. Sellel õppeaastal pälvisid preemia 1.b ja 1.f klassi klassijuhatajad Triinu Eglit ning Krislyn Kaljula.

Kooli aumärgid pälvisd aga 3.e klassi õpilased Lisette Turvas ja Sonna Matsi ning klassijuhataja Merike Sepp, kes esindasid meid edukalt Õpilaste Teadusfestivalil.

Ilusat suve kogu kooliperele!

Õpilaspäeviku tellimine

Head lapsevanemad

Järveküla Kooli üheks traditsiooniks on saanud kooli oma õpilaspäevik. Et päeviku tellimine puhkuse tuhinas ära ei ununeks, teeme tellimise juba enne kooli lõppu ära.

Sel korral on päevikute eest võimalik tasuda ülekandega Järveküla Kooli Seltsi arvele. Kui mingil põhjusel ei ole võimalik ülekannet teha, siis saab päeviku eest tasuda ka 1. septembril sularahas.

Järveküla Kooli Selts MTÜ
EE722200221071445075 (Swedbank)

Selgitusse lapse nimi ja klass järgmisel õppeaastal
Hind 4 eurot

Päevikute tellimise tähtaeg 16. juuni. Ja tellimise vormi leiad siit https://forms.gle/skfeD648yJbEyrSQA

Täida iga lapse kohta eraldi tellimisvorm ja märgi 2019/2020 õppeaasta klass.

Kui kõik läheb plaanitult, siis on augustis võimalik koos õpikute ja töövihikutega soetada koolist ka neile sobivad kilekaaned. Täpsema info saadame hiljem.

Ilusat suve algust soovides
Järveküla Kooli Selts

Esimeste klasside teistsugune koolipäev

6. juunl toimus esmeste klasside jaoks hoopis teistusugne koolipäev – 1.klasside keskustepäev. See tähendab seda, et iga õpetaja võttis terveks päevaks enda juhendamise alla ühe õppeaine, klasside õpilased segati omavahel ära ning õpilased rändasid mööda koolimaja.

Oleme väga uhked oma iseseisvate ja tublide õpilaste üle. Nad said meie silmis üllatavalt hästi hakkama keerulise ülesandega – minna terveks päevaks ühte punkti väga paljude võõraste lastega.
Lisaks rändasid õpilased ühest klassist teise mitte õpetaja juhendamisel, vaid täiesti iseseisvalt seinal oleva tabeli abil. Vaid mõni üksik laps kaotas hetkeks end ära, kuid siis leidis jälle õige ruumi üles.

Keskustest siis veidi täpsemalt. Kokku oli 5 keskust: 

1. Spordikeskus, kus õpilased said end palju liigutada. Tehti ringtreeningut ja meeskonnamänge. Palava ilma tõttu leiutati uus kullimäng – aegluubi hargikull!
2. Eesti keele keskus, kus õpilased said võistkondades teatejooksu, katkist telefoni ja zombie mängu mängida.
3. Matemaatika keskus, kus lahendati huvitavaid matemaatilisi mänge ning lõimiti eesti keelega – kokku pandi luuletus!
4. Loodusõpetuse keskus, kus õpilased said osa mikromaailmast – uuriti luupidega erinevaid materjale, esemeid ja putukaid. Viktoriin mikroskoobi abiga tehtud piltide kohta – mis on pildil?
5. Käeline tegevus, kus õpilased said kunsti luua mullide ja värvi abil! Põnev, eksole!
Nii õpilased kui õpetajad jäid imetoreda päevaga rahule ning kindlasti kordame seda ka järgmisel aastal!
1.klasside õpetajad

Järveküla Kooli aktiivsed klassid

Mai kuus otsiti Järveküla Koolis kõige aktiivsemaid klasse ning
tulemused on järgmised. Kolmanda koha sai 4.B klass, kes tuli kooli kodimootoriga 322 korda. Teise koha saavutas 2.E (pidlil) klass, kes värvis enda tervise heaks 329 mummu. Kevadise võistluse võitis 1.C klass tervelt 345 punktiga! Esikolmik said auhindadeks külastuskäigu Pirita Seiklusparki, Spot of Tallinnasse ja T1 Super Skyparki. Täname lahkeid sponsoreid ning soovime kõigile aktiivset suve!