Ruumide rent

Järveküla spordihoone ruumide ja staadioni rentimisega tegeleb Rae Spordikeskus. Muusikaklasside rentimise info saab Rae Huvialakoolilt.

Klassiruumide ja aula üürimiseks esitatakse taotlus aadressil kool@jarvekyla.edu.ee. Taotluses tuuakse ära:

  1. Arve rekvisiidid. Asutuse või organisatsiooni nimetus ja registrikood. Isiku ees- ja perekonnanimi. Aadress. Kontaktandmed (e-post ja telefon).
  2. Ürituse nimetus või tegevuse sisu.
  3. Ürituse toimumise kuupäev ja kellaaeg.
  4. Osalejate orienteeruv arv.
  5. Soovid ruumis paikneva mööbli osas.
  6. Avalduse esitaja ees- ja perekonnanimi.

Üürihinnad on kehtestatud Rae Vallavalitsuse korraldusega. Aulat üürides tuleb eraldi kokku leppida tehnika kasutamises.

Järveküla Kooli ruumide üürileandmiseks on Rae vallavalitsus kehtestanud järgmised tunnihinnad (60 minutit):

  • klassiruum 20 eurot;
  • nõupidamisruum 15 eurot;
  • aula 50 eurot;
  • klass klaveriga, labor, töökoda, õppeköök, õmblusklass, muusikaklass, aatrium, söökla, auditoorium 30 eurot.
If you have a deadline looming, you might be considering hiring an essay writer for you. These services will work to meet this deadline. You don't have to worry about completing your papers on time; they will work quickly and efficiently to meet your requirements. You can also be assured that their writers will provide top-quality writing and won't reveal your identity to the writer. The essay writing services will ensure that you get exactly what you need, and that they will follow the deadline to the letter.