Ruumide rent

Ruumid

Järveküla spordihoone ruumide ja staadioni rentimisega tegeleb Rae Spordikeskus. Muusikaklasside rentimise info saab Rae Huvialakoolilt.

Klassiruumide ja aula üürimiseks esitatakse taotlus aadressil kool@jarvekyla.edu.ee. Taotluses tuuakse ära:

  1. Arve rekvisiidid. Asutuse või organisatsiooni nimetus ja registrikood. Isiku ees- ja perekonnanimi. Aadress. Kontaktandmed (e-post ja telefon).
  2. Ürituse nimetus või tegevuse sisu.
  3. Ürituse toimumise kuupäev ja kellaaeg.
  4. Osalejate orienteeruv arv.
  5. Soovid ruumis paikneva mööbli osas.
  6. Avalduse esitaja ees- ja perekonnanimi.

Üürihinnad on kehtestatud Rae Vallavalitsuse korraldusega. Aulat üürides tuleb eraldi kokku leppida tehnika kasutamises.

Järveküla Kooli ruumide üürileandmiseks on Rae vallavalitsus kehtestanud järgmised tunnihinnad (60 minutit):

  • klassiruum 20 eurot;
  • nõupidamisruum 15 eurot;
  • aula 50 eurot;
  • klass klaveriga, labor, töökoda, õppeköök, õmblusklass, muusikaklass, aatrium, söökla, auditoorium 30 eurot.

Rae Spordikeskus is responsible for renting out the gym and stadium. Information about renting music auditoria can be found by contacting Rae Huvialakool (Rae Hobby School).

To rent a space for events in Järveküla School, send your application to kool@jarvekyla.edu.ee

Paper writing service from Master's degree-holding paper writers.