Kapivõti

Kapivõtme taotlus

Õpilasel on koolis tasuta kasutamiseks garderoobikapp üleriiete ja jalatsite hoidmiseks. Õpilane saab õppeaasta alguses kapivõtme ja võti tagastatakse koolile enne suvevaheajale minekut. Võtme kaotamisel või rikkumisel kompenseerib õpilane või tema vanem koolile võtme asendamise kulud. Selleks tuleb täita avaldus.