Kapivõti

Kapivõtme taotlus

Õpilasel on koolis tasuta kasutamiseks garderoobikapp üleriiete ja jalatsite hoidmiseks, alates viiendatest klassidest.

Õpilane saab õppeaasta alguses kapivõtme, mis tuleb koolile tagastada enne suvevaheajale minekut.

Võtme kadumise, purunemise või luku hävimise korral kirjutada haldusjuhile Sven Naaritsale (sven.naarits@jarvekyla.edu.ee).

If you have a deadline looming, you might be considering hiring an essay writer for you. These services will work to meet this deadline. You don't have to worry about completing your papers on time; they will work quickly and efficiently to meet your requirements. You can also be assured that their writers will provide top-quality writing and won't reveal your identity to the writer. The essay writing services will ensure that you get exactly what you need, and that they will follow the deadline to the letter.