Õpilaspilet

Õpilaspileti taotlus

Õpilaspilet on vajalik välisustest liikumiseks, huvialakooli ja spordikeskusesse sisenemiseks, söögikorra kinnitamiseks ja raamatute laenutamiseks. Õpilaspilet on õpilasele tasuta.

Õpilaspileti taotlemine toimub Rae valla koduleheküljel asuva iseteeninduse e-keskkonna kaudu.

Paper writing service from Master's degree-holding paper writers.