Õpilaspilet

Õpilaspileti taotlus

Õpilaspilet on vajalik välisustest liikumiseks, huvialakooli ja spordikeskusesse sisenemiseks, söögikorra kinnitamiseks ja raamatute laenutamiseks. Õpilaspilet on õpilasele tasuta.

Õpilaspileti taotlemine toimub Rae valla koduleheküljel asuva iseteeninduse e-keskkonna kaudu.

Õpilaspileti kooli saabumisel teavitatakse sellest õpilast ning pileti saab kätte peamaja valvelauast.

If you have a deadline looming, you might be considering hiring an essay writer for you. These services will work to meet this deadline. You don't have to worry about completing your papers on time; they will work quickly and efficiently to meet your requirements. You can also be assured that their writers will provide top-quality writing and won't reveal your identity to the writer. The essay writing services will ensure that you get exactly what you need, and that they will follow the deadline to the letter.