Inseneeria teemapäev

Täna toimus Järveküla Koolis Eesti Teadusagentuuri ja Eesti Inseneride Liidu poolt korraldatud inseneeria teemapäev, mis tõi kokku kõik osapooled, kellest sõltub meie inseneride järelkasv, hariduse andmine ning innustavate töökohtade olemasolu. Koos kaardistati, millised on probleemid inseneriameti populariseerimises ning pakuti välja erinevaid lahendusideid. Eesti Energia juhatuse liige Raine Pajo    ütles oma ettekandes, et parim aeg inseneeria valdkond noorte jaoks atraktiivseks teha on põhikooli III kooliastmes.

Ühise arutelu käigus toodi probleemidena välja, et hetkel pole seoseid inseneeria valdkonna ja riikliku õppekava vahel, huviharidus on formaalharidusest (üldhariduskool) kaugelseisev, praktiliste tegevuste ettevalmistamiseks ei jätku õpetajatel aega, ringijuhendajaid pole piisavalt ning madal teadlikkus valdkonna olulisusest ja selle populariseerimise võimalustest. Selleks, et õpetajad saaksid enam valdkonna teadmisi, tuleb neile teha praktilisi koolitusi ning tutvustada ettevõtete reaalset tööelu. Lastevanemate teadlikkust loodusteaduste ja tehnoloogia olulisusest tuleks tõsta ühisürituste (perepäevad, infopäevad) kaudu. Ringijuhendajate nappust saaks vähendada sellega, kui lapsevanemad huvihariduses kaasa löövad.

Teemapäeval rääkisid kaasa nii Järveküla Kooli õpetajad kui ka lapsevanemad ning direktor tutvustas loodusteaduste ja tehnoloogia ning huviringidega seotud põhimõtteid meie koolis. Külalistele tehti koolis ringkäik, mille käigus tutvuti  kooli laborite ja erilahendustega.

 

Arvi Hamburg – Eesti Inseneride Liidu president

Raine Pajo – Eesti Energia juhatuse liige