Entries by admin

Õppetöö korraldus 28. septembrist

Alates 28. septembrist alustame osalise distantsõppega 7.-9. klassidega. 1.-6. klassid koos kõigi väikeklassidega jätkavad kontaktõpet. Avame õppimise tugirühma, kuhu jäävate õpilaste õppetöö korralduse osas sõlmitakse kokkulepped lastevanemate ja õpilastega.  Kolmanda kooliastmega rakendatakse põhimõtet, kus ühel nädalal toimub õppetöö koolis, teisel kodus. Distantsõppe nädalasse jäävad ka tasemetööd ja õppekäigud. 7. klasside KIK õppekäik on planeeritud Aegviidu […]

RAE VALLAVALITSUSE PRESSITEADE

RAE VALLA HARIDUSASUTUSED ALUSTAVAD KOOLIAASTAT TAVAPÄRASELT KONTAKTÕPPEGA Sel nädalal kohtusid Rae Vallavalitsuses valla koolide- ja lasteaedade juhid, et ühiselt kavandada õppeaasta algust koroonaviiruse leviku tingimustes. Nii nagu on soovitanud Haridus- ja Teadusministeerium, algab kooliaasta võimalikult tavapäraselt kontaktõppega. „Rae valla haridusasutustel on valmisolek õppetööd alustada, kõik juhid on oma meeskondadele tutvustanud soovitusi riskide maandamiseks ning on […]

Õpikute jagamine raamatukogust

Koolitööks vajalikud õpikud ja töövihikud ootavad õpilasi raamatukogus juba suve algusest. Kõigile klassidele on määratud nende saamiseks oma päev. Palume sellest kinni pidada. Koolimajja siseneme peauksest ja desinfitseerime käed. Kui õpikud ja töövihikud on käes, siis saab neile poest kenad ümbrispaberid osta ja koos paberite panekuga ka neisse sisse kiigata. Põnev kooliaasta uute teadmiste ning […]

Neljas õppeaasta on läbi

Eile läks teele meie esimene 9. klassi. Kokku 18 noort said lõputunnistuse ja lennuraamatu, kuhu kõik õpetajad olid noortele kaas öelnud oma soojad sõnad. Oma nimi jäädvustati lennuraamatusse, Õpilased meenutasid oma kõnes soojalt kokk Ljudat, kes neile ikka suuremad portsud pani ja lõbusaid asendustunde aastate jooksul.  Oldi tänulikud saadud teadmiste ja oskuste üle ning sõnastati […]

Pakume tööd

Järveküla Kool – õppimine on elustiil Ootame alates 2020/2021 õppeaastast oma meeskonda: klassiõpetajat matemaatikaõpetajat füüsikaõpetajat eesti keele ja kirjanduse õpetajat Pakume modernset töökeskkonda, aktiivset meeskonda ning põnevaid ja innovaatilisi projekte. Töö asukoht Reti tee 20, Rae vald. Palume esitada motiveeritud avaldus ja CV koos kvalifikatsioonile vastava lõputunnistuse ning akadeemilise õiendiga 19. juuliks e-postile mare.rais@jarvekyla.edu.ee

Distantsõpe pikeneb (25.03.2020)

Distantsõpe haridusastustes jätkub esialgu veel vähemalt kaks nädalat, kuid tõenäoliselt pikendatakse seda veelkord kuni aprilli lõpuni. Koolivaheaeg toimub tavapärasel ajal ehk 20.-26. aprillini. Kuni eriolukorra lõpuni ei toimu ka keeletasemete eksamid, testid ja tasemetööd. Eksamite edasilükkamise peamine põhjus on eriolukorrast tulenev vajadus vältida avalikke kogunemisi ja piirata lähikontaktide arvu. Uued eksamiajad sõltuvad eriolukorra kestusest. Uute […]

Õppetöö korraldus distantsõppena

13.märtsist on kool olnud mittestatsionaarsel õppel. Valla vastav otsus tuli neljapäeva õhtupoolikul. Neljapäeva õhtul ja reedel jagasime õpilastele arvuteid, käidi õppevahenditel järgi. Viimased arvutid väljastasime täna. Edaspidi on maja suletud. Vabariigi valitsuse otsusega on kõik Eesti haridusasutused suletud õppetööks alates 16. märtsist. Õppetöö korraldatakse sel perioodil distantsõppena. Distantsõppe perioodi pikendamise vajadus otsustatakse iga kahe nädala […]

Õppevahendid ja koolibussid

Tänasel (13.03.2020) vallavalitsuse ja koolijuhtide koosolekul otsustati, et Rae vallasisene bussiliiklus alates 16.03.2020 kuni asjaolude selginemiseni peatatakse. Täna saavad õpilased ja õpetajad koolidest õppevahendeid. Järveküla Kool laenutab vajaduse korral ka sülearvuteid ja tahvelarvuteid.  Koolimaja on avatud 14.00- 20.00. Sissepääs peauksest.

1. klassi astuja vanematele

Järveküla Kooli astumiseks esitatakse taotluse e-keskkonnas ARNO või vallavalitsuse kehtestatud vormil allkirjastatuna 10. veebruarist 31. märtsini vallavalitsusele. Komisjon määrab esimesse klassi astuda soovivale lapsele elukohajärgse kooli hiljemalt 15. aprilliks. Vallavalitsus teavitab vanemat esimese klassi õpilase elukohajärgse kooli määramisest e-keskkonna ARNO kaudu hiljemalt 30. aprilliks. Õpilase arvamine kooli nimekirja kinnitatakse kooli poolt e-keskkonnas ARNO hiljemalt 30. […]

Haridusinnovatsioon

Äsja sai kokkuvõte tehtud HITSA haridusinnovatsiooni piloteerimise tulemustest, sest Järveküla Koolis katsetati Sphero RVR komplekte. Ainar Prääm koos oma õpilastega katsetas roboteid tunnis ja kokuvõtva hinnanguga saate tutvuda siin: bit.ly/30idhJf