“Tööle Kaasa!” 2020

17.-21. veebruaril on käimas üle-eestiline Kaubandus- ja Tööstuskoja algatus “Tööle Kaasa!”.
Järveküla Kool kogu koosseisus võttis projektist osa juba teist aastat. Algatus toetab meie õppekavas käsitletava elukestva õppe ja karjääri planeerimise elluviimist. Aitame õpilastel leida oma EluKutset, sest töömaailmas orienteerumine on üha keerulisem. Koolina saame kaasa aidata noorte teadlike otsuste tegemisel kutsevalikul.

17. veebruaril oli meie koolist oma vanematega tööl kaasas üle 300 õpilase. Ülesandeks oli jälgida vanema tööd ja mõtestada enda jaoks, miks on töö tähtis, millised oskused ja teadmised on vajalikud, mis meeldis ja ei meeldinud, millised isikuomadused ja väärtused on eelduseks töö tegemisel. Töölehtedelt saadud tagasiside näitab, et päev täitis oma eesmärki ja lastele meeldis oma vanemaga koos tööl olla.

I kooliastmes (1.-3. klassid) uurisid õpilased, miks erinevad ametid on tähtsad, millised ametid on üldse olemas ja millised oskused on erinevate tööde tegemisel vajalikud.
Lapsed õppisid: “igal eestlasel peab olema ID kaart”, “inimestel on riigis õigused ja kohustused”, “laste õpetamine on väga tähtis”, “tuleb tervislikumalt elada”, “ehitisi tuleb kontrollida”, “tuleb kontrollida kuidas raha on kasutatud”. Üsna mitmed lapsed tõdesid, et tööpäev kestis liiga vähe.

II kooliastmes (4.-6. klassid) tuli töölehe abil analüüsida vanema töö ning lapse enda isikuomaduste ja lemmikõppeainete sobivust antud tööga. Selgitati töökoha väärtusi ning tõdeti, et huvidega tegelemine arendab ja aitab kaasa eriala valikule. Selleks, et tulevikus tööelus hästi läheks, jagasid lapsevanemad noortele järgmisi õpetusi: “tuleb õppida reaalaineid ja võõrkeeli”, “juba põhikoolis tuleb mõelda karjäärivalikutele”, “oluline on õppida sotsiaalseid oskusi”, “tuleb olla ise ettevõtlik”.

III kooliastmes (7.-8. klassid) õppisid noored tundma, milliseid oskusi läheb vaja vanemal tööülesannete täitmisel ja kuidas tuleb töökohal oma tervist hoida. Lapsevanemad suures enamuses nentisid, et nad ei muudaks oma praegust elukutset ja et neile meeldib nende töö. Ka siin kooliastmes soovitas valdavas enamuses vanemaid noortel rohkem tähelepanu pöörata reaalainetele.

Meie kooli esimene lend ehk siis 9. klass käis samal päeval Jüri Gümnaasiumis tutvumas gümnaasiumi elu ja oluga. Pärast seda käidi Rae vallamajas kuulamas, mida tähendab avalik teenistus, milliste elukutsete esindajatest on Rae vallas puudust ja millised on edasiõppimise võimalused koduvallas.
Õpetajad olid omakorda enesetäiendamisel Eestimaa erinevates koolides. Ka nendel tuli anda tagasisidet koolides kogetu ja õpitu kohta. Tutvuti lähemalt teistmoodi õppekorraldusega, õpilasekeskse õppimise ja õpetamisega, coaching põhimõtetega, erinevate ainetundide lõimingutega. Tagasi tuldi mitmete põnevate ettepanekutega, mida saaksime meie oma koolis tulevikus muuta.

See ei ole veel kõik. Algatuse “Tööle Kaasa!” raames avas meie kool 19. veebruaril tööandjana uksed ka oma töötajate lastele. Meil oli külas 12 last vanuses 5 – 16 aastat. Päeva jooksul said lapsed vaadelda oma vanema tööd, meisterdada, proovida kätt digimaailmas ja tutvuda meie loodusklassiga.

Tänud meie kooli lastevanematele päeva kordamineku eest!
Aitäh abilistele!
Oleme tegusad ja ettevõtlikud edasi!

Aasta lõpp

Aasta lävepakul seistes, vaatame hetkeks tagasi. Oli nii tuska kui ka rõõmu, nii head kui halba, kuid praegu sellega vaevata ei tahaks pead. Uude aastasse võtaks kaasa vaid rõõmuhetked ja parimad soovid meil täide mingu.

Siin veel viimased pildid meie jõulutoimetustest.

Rahulikku jõuluaega ja ilusat uut aastat soovivad Järveküla Kooli õpetajad ning tugimeeskond.

Halloweeni tähistamine

Täna toimus meie koolis Halloweeni tähistamine.
Kuni eilseni said õpilased joonistada jubepildi ja kirjutada jubejutu. Viis parimat jubejuttu loeti täna vahetundides siseraadiost ette ja 16 õudsemat jubepilti olid näitusel aatriumis.
Kooli toodi ka üle 50 Halloweeni kõrvitsa, mida sai aatriumis imetleda.
Lisaks oli vahetundides avatud väga populaarseks osutunud õuduste tuba, kus oli võimalus oma käsi panna erineva kasti sisse ning katsuda seal sees olevat.
“Hirmus”, “Mina ei julge”, Ei olnud üldse hirmus”, “Mulle meeldis”, “Ma käisin siin juba seitse korda. See on kaheksas”, ütlesid õpilased.
Ka koolikell oli täna teemakohane.

Täname ägedat korraldustoimkonda!

Teistmoodi Õppimise Päev “Keskkonnakaitse ja säästev areng”

Järveküla Koolis toimusid tunnid reedel 18. oktoobril teistmoodi.
Juba neljandat korda toimuva Teistmoodi Õppimise Päeval keskendusime keskkonnakaitsele ja säästva arengu teemadele. Aga mitte ainult, külla olid kutsutud veel Eesti Töötukassast karjäärinõustajad 8. ja 9. klassidele rääkima karjääri kujundamisest tulevikus. Kirjanik Sass Henno pani oma tempoka kõnega õpilased mõtisklema teemadel nagu karm lapsepõlv, suitsetamine ja alkohol, lähisuhted ja vägivald. Ta jagas igakülgset nõu kuidas sellisel puhul end kaitsta, käituda ja kuhu pöörduda. Nahakunstnik Stella Soomlais oli kaasa toonud erinevaid nahkasid ja rääkis, kuidas tema oma ägedate kottide loomisel rakendab ringmajanduse põhimõtteid. Eesti Mereinstituudist Liina Pajusalu keskendus tõsisematele teemadele nagu ookeanide hapestumine ja kuidas saaks mereelupaikasid taastada. Osa õpilasi käsi Viimsi Rannarahvamuuseumis muuseumiprogrammil „Läänemeri olgu puhas“. Läänemeri on mitmes mõttes väga erakordne meri, mis tagab meile toidu, transporditeed, looduselamused. Prooviti vormijoonistamist ja loodi tuleviku linnasid.

Meie väikesed sõbrad said nautida veetilga seiklusi mobiilses planetaariumis ja mängida koos Keskkonnakesega prügi sorteerimist. Köögis valmistati Aasias populaarset lihaasendajat – seitan, püüdes teadvustada samas, et liha tarbimine on üks keskkonna probleemidest. Õpiti taaskasutamist ja prooviti oma kasutatud t-särkidele uus välimus kirgaste värvidega anda. Päeva jooksul ühtlasi koristati ära koolimaja ümbrus. Löödi kaasa keskkonnateemalises videokonkursis „Riietesse uppuva maakera“ ja mängiti keskkonnahariduse mängu „Lotte loodusmäng“.

Päeva lõpetasid Aafrika trummide helid, mis oli kaasa toonud Toomas Grek Rae Huvialakoolist. Meie kooli 3. klassid olid meie oma muusikaõpetajate abiga selgeks õppinud fantastilised etteasted teistmoodi pillidega. Selgus, et väga vahvat muusikat saab välja võluda pappkastist, metallist lusikatega, piimapakiga, plastikust pudeliga, hernestega.

Suur tänu kõigile, kes panustasid tänasesse päeva.

Meil oli üks ütlemata tore ja õpetlik päev!

2. september

2. septembril alustame uut kooliaastat aktuste ja klassijuhatajatunniga.

Kell 9.00 ootame 2.-9. klassi õpilasi.

Kell 11.00 toimub esimeste klasside aktus. Parkimist korraldatakse.

Poistekooril toimus koos sõpruskooriga vahva laululaager

Järveküla Kooli ja Kalamaja Põhikooli poistekoori lauljad osalesid 4. novembril ühises laululaagris Tallinna Kalamaja Põhikoolis, kus õpiti üheskoos laulupeo laule, tehti sporti, osaleti pantomiimis ja laiendati teadmisi muusikaviktoriinis.

Laulupäev oli väga tore ja tulvil rohkelt imeilusat koorimuusikat. Laagri kokkuvõtet kroonisid ka
väljateenitud magusad auhinnad.

Täname suurepärase koostöö eest Tallinna Kalamaja Põhikooli!

4.A klass tegi putru

Järveküla kooli 4.A klass paneb iga päev kirja, mitu hommikust pudrusööjat on klassis. See number kasvab iga päevaga, sest kes tahaks olla naabrist kehvem! Et innustada putru sööma ka neid, kes veel proovinud ei ole, siis kirjutasid kõik klassi lapsed kas üksi või kambas pudruretsepti paberile ja olid seda valmis koolis katsetama. Õpetaja üllatuseks said sellega kõik õpilased suurepäraselt hakkama ja ükski puder ei kõrbenud hirmust hoolimata põhja. Põnevaid retsepte oli palju ja vaeva nähti samuti palju! Näiteks prooviti üheskoos selle aasta parima pudrumeistri putru, samuti maiustati mitme magusa pudruga. Retseptid ja pildid räägivad rohkem, kui üks õpetaja kirjutada jõuab! Mis seal ikka, kõik putru sööma!

   

 

Koodimurdmise päev

Täna (17. oktoobril) toimus Järveküla Koolis üleeuroopalise Koodinädala (Code Week) raames Koodimurdmise päev. 1.-3. klasside võistkonnad võistlesid Kahoot viktoriinis ning 4.-7. klasside õpilased Actionbound mängus. Võistlustel pandi proovile õpilaste loogika, programmeerimisega seotud teadmised ja guugeldamise oskus.

Kahoot viktoriini tulemused:

I koht – 3.C klass (Trevor, Victoria, Rasmus, Karel)

II koht – 3.A klass (Oliver, Konrad, Emily, Katreen)

III koht – 3.B klass (Saskia Elisee, Ketlin, Robin, Toomas)

Actionbound mängu tulemused:

I koht – 6.B klass (Jonas, Carl, Mattias, Anttoni)

II koht – 7.A klass (Joosep, Kristofer, Lumidee, Allotar)

III koht – 5.B klass (Timo, Hannuk, Helena, Gerhard)

Palju õnne võitjatele ja aitäh kõigile osalejatele!

       

Rae valda hakati ehitama põhjamaade stiilis kooli

Foto pildistatud 5. jaanuaril 2016

Rae valla kõige asustustihedamasse Peetri piirkonda hakati uue aasta esimesel tööpäeval ehitama kolme paralleelklassiga Järveküla Kooli, mis ruumide liigenduselt ja lisavõimaluste poolest sarnaneb põhjamaade stiilis õppeasutusele.

Rae vallavanem Mart Võrklaev ütles, et kui ei oleks olnud hankevaidlust, pidanuks ehitamise algus olema juba paar kuud varem. „Kuid tänasel päeval on oluline tõdeda, et uus enam kui 600-kohaline kool hakkab kerkima ja sügisel saame avada Eesti kõige kaasaegsema kooli.”

Vallavanem toob hea uudisena välja ka selle, et koolil saab olema oma ujula, mida koolivälisel ajal saab kasutada kogu kogukond.

Hoone projekteerimist eest vedanud ja ka ehitustööde eest vastutav abivallavanem Madis Sarik kõneles, et hoone saab olema kõige laiemas tähenduses funktsionaalne. „See ehitatakse nii õppetegevuse läbiviimiseks kui ka ümberkaudsete inimeste sportimise ja vabaaja sisustamise jaoks,” tutvustas Sarik ehitatava hoone projekti.

Lisaks ujumistreeningutele luuakse võimalus liikumis- või tantsutreeningute läbiviimiseks. „Selleks ehitatakse ujulakompleksi peal asuvale korrusele 300 m2 saal, mille juures hakkab asuma 150m2 jõusaal ning riietusruumid koos pesuruumidega,” kõneles Sarik lisades, et koolihoone juurde kuulub ka jooksurajaga ümbritsetud 38×60 spordiväljak pallimängude ja kergejõustikualade harrastamiseks.

Järveküla Kool hakkab teenindama ümberkaudsetes asulates elavaid lapsi. Uusim kool saab kodukooliks Järveküla, Peetri ning Assaku alevike, Uuesalu ja Rae küla piirkondade lastele.

Lepingujärgne ehitamise lõpptähtaeg on 23. oktoober, kuid eesmärgiks on kõigi osapoolte pingutusel avada kooli algklasside maja 1. septembril 2016.

Allikas