4. lennu tutipäev

by | 30 mai, 2023

Eile toimus Järveküla Koolis tutipäev. Päev algas lennulipule nimede kirjutamise ja rongkäiguga koolmaja ette, kus lennulipp pidulikult heisati. Edasi ootasid esimese klassi juntsud meie üheksanda klassi noori saalis, üheskoos nauditi etteasteid ja tantsiti. Kolmanda tunni ajal toimus “viimane ainetund” oma lemmik aineõpetajaga. Viimases ainetunnis tehti komme, meenutati eelnevaid aastaid ning pandi üksteisele kaasa head soovid. Pärast seda suundusid noored staadionile, mängiti põnevaid mänge aineõpetajatega ja peeti veesõda. Peale veesõda söödi head ja paremat – lõpuklasse ootas üllatussöök. Päev lõppes vannete lugemisega, lipu üleandmisega 8. klassile ja kooli sõrmuste jagamisega.

Oli üks vahva ja meeleolukas päev. Täname klassijuhatajaid Annelit, Kaijat ja Triinu!

Suured tänud korraldustiimile tänu kellele päev õnnestus. Aitäh, Targo, Merilin, Liliana, Merike, Reelika ja tema meeskond, Jane, Jarmo!

If you have a deadline looming, you might be considering hiring an essay writer for you. These services will work to meet this deadline. You don't have to worry about completing your papers on time; they will work quickly and efficiently to meet your requirements. You can also be assured that their writers will provide top-quality writing and won't reveal your identity to the writer. The essay writing services will ensure that you get exactly what you need, and that they will follow the deadline to the letter. Pornlux.com tube