Ukraina delegatsioon uuris meie õppetöö korraldust

17. jaanuaril külastas kooli Ukraina haridusametnike delegatsioon, kes uuris eeskätt Eesti näidete varal kaasava hariduse toimimist, võimalusi hariduslike erivajadustega arvestamiseks ning kooli õppekeskkonna ja õppetöö vahelisi seoseid. Külalistele andsid lahtise tunni Hannaliisa Kaseorg, Õnneleid Mardim-Selmet, Gitta Allik-Kopamees, Sille Sündema, Kärt Kalliste. Külalistele tehti ringkäik koolimajas ja juhtkond selgitas kooli õppetöö korraldust ning tugispetsialistide tööd. Lõpuringis tõstsid külalised esile õpetajate individuaalset lähenemist, klassitöö organiseeritust, õpetajate vabadust ja võrdsust, meeskonnatööd juhtumite lahendamiseks.

Eelmisel aastal jagasime oma kogemust Leedu, Hiina, Hollandi, Soome külalistega. Erinevaid gruppe käis Eesti koolidest. Järgmisel nädalal ootame külla STEM-hariduse huvilisi Koreast. Kogemuste vahetamine on alati kasulik ka vastuvõtjatele, sest võimaldab läbi mõelda oma valikud ning otsustuste õigsuse. Tagasiside neilt on väärtuslik peegelpilt.