Õpetajate vahetus Tallinna Soome Kooliga

Reedel oli meie õpilaste ees inglise keelt õpetamas Christian Brazier, kes töötab õpetajana Tallinna Soome Koolis. Cristian Brazieri sõnul olid meie õpilased töökad. Julgustas ta neid aga oma keeleoskust vestlustes aktiivsemalt kasutama.

Meie õpetaja Rita Anita Forssten andis omakorda tunde soome lastele. Rita on Tallinna Ülikooli doktorant ja katsetab keeleõpetajana julgelt. Oma magistritöö kirjutas ta teemal “Idioomide valiku- ja esitamisjärjestuse kriteeriumide analüüs inglise keele kui võõrkeele õpikuseeriates “I Love English” ja “Upstream””.  Töökogemuste vahetamine annab laia aluse metooidkate valikuks. Rita eestvedamisel tähistame TASKi õpilastega ühiselt ka Eesti sünnipäeva. Õpetajate vahetus võiks samuti jätkuda.