Külalised Lõuna-Koreast

Täna külastas meie kooli 25-liikmeline delegatsioon Lõuna-Koreast (Korea Foundation for the Advancement of Science and Creativity ja valdkonna ministeeriumite esindajad). Külalised tulid tutvuma sellega, kuidas me rakendame õppetöös digitehnoloogiat ning milliseid STEM-haridusega (teadusetehnoloogiainseneeria ja matemaatika) seotud huviringe õpilastele pakume. Õppejuht Triinu Luiga rääkis täpsemalt õppekorraldusest ja õppekava valikutest, IT-juht Ainar Prääm andis ülevaate koolis kasutatavast riistvarast, võrgulahendustest ning 3D modelleerimise huviringist, haridustehnoloog Piret Lehiste tutvustas kooi digiplaani ning seda, kuidas toimub õpetajate IT-alane koolitus ja milliste ürituste kaudu arendatakse õpilaste digioskuseid. Pärast ettekandeid toimus ringkäik koolis, mille raames bioloogiaõpetaja Helen Mägi tutvustas oma laboratooriumi varustust ja näitas, kuidas seda kasutatakse igapäevases õppetöös ja huviringides. Erilist vaimustust kutsusid esile Vernieri seadmete kõrval meie ehedad õppevahendid, mis on pärit otse loodusest; karusnahad, sarved ja herilaspesa näidised. Külalistele meeldis eriti õppekeskkond muusikaklassis, bassein ja söökla. Kahe riigi õppekorralduses on palju erinevusi, kuid õppematerjal, mille nad Koreast meile tõid, on suurepäraselt kasutatav ka Eesti kooli tunnis.