Järveküla Kool liitus programmiga “Liikuma kutsuv kool”

Järveküla Kool on liitunud sellise põneva programmiga nagu “Liikuma Kutsuv Kool”

Liikuma Kutsuv Kool on TÜ liikumislabori algatusel sündinud programm, mille sihiks on pakkuda Eesti koolidele, õpilastele, õpetajatele ja lapsevanematele ideid ja lahendusi:

  • et eri vanuses lapsed saaksid rohkem liikuda ja peaksid vähem istuma,
  • et vahetunnid oleksid põnevamad,
  • et ainetundides oleks rohkem aktiivset tegevust,
  • et koolimaja ja -ümbrus innustaksid liikuma,
  • et tunniplaan võimaldaks mitmekesisemaid tegevusi,
  • et liikumine ei tähendaks vaid sporti

Meie kooli tiim koosneb juhtkonna liikmest, aktiivsest õpilasest, aineõpetajast, sotsiaalpedagoogist ja klassiõpetajast.

Liikumisaktiivsuse suurendamiseks oleme planeerinud oma tegevuskavva erinevaid üritusi ja tahaksime neid veel rohkem planeerida järgmisesse õppeaastasse. Näiteks sellel poolaastal on planeeritud uisupäev 3.- 4. klassidele, jalgpalliturniirid, tantsuvahetunnid, orienteerumisvahetund ja kooliaasta lõpetame kogu koolipere matkapäevaga.

Tunneme üheskoos liikumisest ja aktiivsest elustiilist rõõmu!