Koolitusprogramm “Kaitse end ja aita teist”

Meie kooli 6. klassid osalevad Harjumaa ja Tallinna kooliõpilaste projektis „Kaitse end ja aita teist“. Koolitusprogrammi eesmärk on anda õpilastele põhikooli riikliku õppekava läbiva teema „Tervis ja ohutus“ alusel eluks vajalikke ohutusalaseid teadmisi ja oskusi. Programmi teemade („Erinevad hädaolukorrad“, „Liiklusohutus ja alkoholi tarvitamise ennetamine“ ja „Esmaabi“) raames soovitavad koolituste läbiviijad osalejatele õppematerjale, mida kasutada iseseisvaks tööks (raamatud, õppefilmid, koduleheküljed jne). Koolitusperioodi lõppedes sooritavad kõik lapsed, kes koolitusprogrammis osalesid, pädevustesti. Järveküla Koolis toimuvad loengud järgnevatel kuupäevadel: 19.02 Päästeamet, 15.03 Eesti Punane Rist, 16.03 Eesti Politsei.