Enim õpilase arengusse panustanud kooli töötaja 2018

Viimase koolipäeva aktusel kuulutasime välja enim õpilase arengusse panustanud Järveküla Kooli töötaja 2018.
Oleme koolina tänulikud, et Nordecon AS aitab meil esile tõsta koolis õpilastega tegelevate inimeste tööd. 1000-eurose preemia saab kooli töötaja, kes vanemate ja laste arvates panustab enim konkreetse õpilase arengusse. Kriteeriumid arengusse panustaja leidmiseks töötasid õpetajad välja ühistööna.
Vanemate ja õpilaste poolt tõsteti esile 41 erinevat inimest. Nende hulgas olid valdavalt õpetajad, aga ka töömees Tiit, administraatorid ja kooli juhtkonna liikmeid. See preemia aitab laiendada arusaamu õppe- ja kasvatustöö olemusest ning vaatenurkadest õpilase arengu märkamisel.
Lastevanemate ja õpilaste seisukohti liites selgus, et sellel aastal saab preemia 4.a klassi õpetaja Saskia Tärk, kes õpetab ka inimeseõpetust, eesti keelt ja kirjandust. Kahte järgmist enam hinnatud inimest peab meenega meeles kool. Nendeks olid Annika Purge ja Kati Metsaots.
Saskia Tärk on väga põhjalik ja nõudlik õpetaja, kes kuulab, hoolib ja toetab last. Paljud on esile toonud, et ta huvitub laste käekäigust ja tegemistest. Üks õpilastest tõdeb, et „Saskia Tärk on aidanud minu arengut suurendada ja ta alati põhjendab ära, miks ja kuidas saab paremini“. Märgitakse, et ta ei nunnuta, vaid püüab olla õiglane sõber. Oskab hästi lahendada probleeme, ei ärritu ja oskab teha arukaid otsuseid.
Saskia on suurepärane ja südamega tööd tegev õpetaja. Nii kirjutab üks noor, et „minu arengusse on kõige rohkem panustanud Saskia, sest tänu temale oskan ma kirjalikult jagada ja Google Drive’is esitlust teha“. Teine aga tõdes, et „ma saan ta jutust ja nendest teemadest, mida ta on õpetanud, kõige paremini aru“.
Saskia on jagaja. Tänu temale avastas üks õpilane orienteerumise, kuna ta tutvustas lastele oma hobi. Nii on tõdenud üks vanematest, et ta „Kasvatab õigeid arusaamu lapses heast ja halvast. See on normaalseks inimeseks sirgumise alus. Aitäh talle selle eest!!! Normaalne laps tähendab õigeid valikuid elus.“.
Saskiat märkavad ka need klassid, kus ta annab üksikuid ainetunde. Nii on vanemate klasside õpilased leidnud, et ta panustab palju mitte ainult oma klassi vaid ka teistesse klassidesse, käib ka teistega väljasõitudel. „Ta õpetab hästi ja tegeleb ka meie klassi asjadega, kuigi ta pole meie klassijuhataja.“.
Annika Purgele mõeldes on üks noor kirjutanud põhjenduseks, et „ta on õpetanud mulle pooled asjad, mida ma tean“.
Kati Metsaots on laste jaoks alati olemas ja ta vestleb lastega “väga paljudest nn lihtsatest igapäevateemadest, mis arendavad lastes erinevaid oskusi eluks“.
Kõik õpilaste ja nende vanemate poolt öeldud ilusad sõnad saavad edasi öeldud viimasel koolipäeval.
Koostöölepe Nordecon AS ja Järveküla Kooli vahel sõlmiti kolmeks aastaks koolimaja valmimisel 2016. aastal. Lisaks preemiale sisaldab see ühist koostööd inseneeria ja STEM-ainete õpetamisel.