Kolmandal tegutsemisaastal alustab Järveküla koolis kooliteed 603 õpilast. Neist 126 esimeses klassis.

3. septembri 2018 hommikuse aktusega koolimaja õues juhatati sisse 2.-8. klassi õpilaste kooliaasta. Kokku rivistus sisehoovi 22 klassi. Kõlasid hümn, direktori tervitus ja õpetajate laul. Seitsmenda klassi õpilaste mõtetest jäi kõlama soov leida iga päev eest sõbralik ja teineteist toetav koolipere. Igal hommikul võiks soov klassikaaslast taas näha olla üheks motivaatoriks, et kooliteed alustada. Seda mõtet kannab endas ka igal aastal Eesti koolides sõlmitav koolirahu leping.

Järveküla koolis kirjutasid koolirahu lepingule alla iga klassi esindajad. Vanemate esindaja oli lepingu sõlmijana kooli hoolekogu esimees Kalle Isand ning õpetajate poolt luges teksti ette ja allkirjastas arendusjuht Indrek Riigor. Allakirjutamise tseremoonia lõppedes soovis arendusjuht meile kõigile rahulikku ja toredat õppeaastat.

Esimeste klasside õpilaste tähetund oli keskpäeval. Ühises rivis näidati lavalt vanematele oma esimesi aabitsaid. Vallavanem Mart Võrklaev tervitas koolipere uue alguse puhul. Tänaseks on nii algkooli maja kui ka põhikooli esimene korrus pea täielikult algklasside päralt. Uus koolimaja valmib piirkonnas 2020. aastaks. Vallavanem soovis tõhusat koostööd kooli ja kodu vahel. Kodukoha tunde süvendamiseks kinkis vald ka sellel aastal õpilastele koduloo töövihiku.

Kooli on tööle asunud pea 20 uut inimest. Suure osaga neist tutvusid õpilased õpetajate laulukoori esinemise ajal. Kild tarkust igasse päeva, naeratus huulile ja sõbralik keskkond olid soovid, mis jäid koolipere saatma.