Koostöö Toidupangaga

Koostöö Toidupangaga algas novembri alguses, kui õpetajad tutvustasid tundides probleemkohti, mis on seotud toiduga nii meil Eestis kui ka maailmas laiemalt. Räägiti toidu otstarbekast kasutamisest kodus ja koolis, ülemaailmsest toidukriisist ja toiduabist, samuti puuduses olevate inimeste abistamisest.
15.novembril külastas meie kooli Toidupanga esindaja Kadi Kenk, kes tutvustas lastele Toidupanga tööd ja selle vajalikkust. Seejärel kogus terve koolipere erinevaid toidupakke, mis 4.detsembril jõudsid laste abiga Toidupanka. Kõik kooli saadetud toidupakid oli vaja usinatel kätel ära sorteerida ning seejärel ka kaaluda. Meil õnnestus Toidupangale üle anda 238 kg ühiselt kogutud toiduabi.
Suured tänud kogu kooliperele ja õpetaja Merikesele, kes kogu protsessi eestvedajaks oli!