Fuajee

1. klassi astujate vanematele

Järveküla Koolis alustab 2019/2020. õa kuus esimest klassi. Neist kolm klassi komplekteeritakse õpilastest, kes asuvad aasta pärast õppima Rae valla uusimas koolis.

Järveküla Koolis algab esimesel klassil koolipäev hommikuringiga. Hommikuringis toimuvad tegevused, mis on seotud liikluskasvatuse, koduloo, rahvakalendri tähtpäevadega. Räägitakse oma huvidest, häälestutakse tundideks ja seotakse klass ühtseks kollektiiviks.

Õppekavas on käelise tegevuse õppeaineks kokku liidetud kunst ja käsitöö. Õpetajal on võimalus tegeleda projektõppega ja korraldada õpilaste õppimist õppeaineid teineteisega liites. Õppetöösse on integreeritud digipädevuste õpe.

Lastevanematelt ootame aktiivset kaasalöömist kooli tegevustes. Panustatakse külalistundide andmise ja õppekäikudel osalemisega. Õpetajad on korraldanud isadepäevaks töötubasid, kus viimati osales 400 inimest. Lapsevanemad aitavad meil omakorda korraldada “Teistmoodi õppimise päeval” töötubasid, ekskursioone oma töökohta. Kampaania “Laps tööle kaasa” raames jälgis ja analüüsis vanema tööd 322 last. Koolipere ühisürituseks on kevadine rongimatk. Tegutseb lastevanemate laulukoor.

Koolil ei ole koolivormi. Nutitelefonide kasutamiseks sõlmitakse kokkulepped.

Avatud uste päeva toimub 7.03. kell 17.30 – 18.30. Vajadusel saab end registreerida lapsevanemate personaalseks nõustamiseks kool@järvekyla.edu.ee. Nõustamised toimuvad 18.02 ja 04.03.