Külas vabatahtlikud noortejuhid

Täna oli kolmandatel klassidel külas Harju maleva Kose ja Rae jaoskonna vabatahtlikud noortejuhid Janek Võsu, Reinika Tatter ning naiskodukaitse esindaja Veronika Isberg. Lastele tutvustati ühe ainetunni raames Kaitseliitu, noorteorganisatsioone kodutütred ja noorkotkad ning naiskodukaitset. Lapsed said mängida lauamängu Ole valmis!, mis andis juhiseid, kuidas käituda massiüritustel, ohtlike kemikaalide läheduses, veeuputuse jms korral. Mängiti viktoriini, kus pandi proovile enda füüsilised võimed ning ühtlasi oli võimalus katsuda, vaadata ja selga proovida üksikvõitleja varustust.