Õpilased pidasid meeles Vabadussõja kangelast Aleksander Seimani

Vabariigi aastapäeva eel teghid Järveküla Kooli õpilased endale selgeks, kes oli Rae vallast pärist Vabadussõja kangelane ning ennesõja aegne kõrge kaitseväelane ja kunagine Kaitseliidu ülema kolonel Aleksander Seiman. Ajalooõpetaja Kettrud Väisaneni juhendamisel uurisid 5B klassi õpilased koloneli elulugu. Väike väljavõte õpilaste uurimistööst:

“Oma mälestustes on kindralmajor Aleksander Tõnisson  Seimani tegevusest Vabadussõja ajal kirjutanud järgmist: “Seimani kaitsegrupi peajõu moodustasid kaitseliitlased ja koolipoisid, kes asusid polgu ruumides ja täitsid ka sõdurite ülesandeid, said sõjaväe toitu, kuid päris sõduriteks neid ei loetud. Kogu Narva kaitsegrupp koosnes 340 hingest ja 70 ohvitserist ja igaüks oli omamoodi riides – mõnel olid vanad vene sinelid seljas, suurem osa oli erariietes. Peale vene püssilogude oli neil ka 7-millimeetriline kuulipilduja, kuid raskemaid relvi ei olnud. Nende jõududega võis küll piiri valvata, mitte aga kaitsta.””

Täna, 22. veebruaril 2019 asetasid äsja formeerunud Järveküla Kooli kodutütarde rühm koosseisus Eleriin Reinkort 1D, Miina Suvi 3B, Gloria Kuristik 4C ja Marta Salu 4C klassist kolonel Seimani kälestuskivile Järvekülas küünlad.
Loe lähemalt Aleksander Seimanile Järvekülas avatud mälestuskivist: http://www.kaitseliit.ee/et/endise-kaitseliidu-ulema-kolonel-seimanile-avati-malestuskivi