Esimese digioskuste võistluse võitis Järveküla Kooli võistkond

10. aprillil 2019 toimunud esimese Kesk-Harjumaa koolide digioskuste võistluse võitis Järveküla Kooli võistkond (koosseisus Joonas, Daniel ja Marten) Peetri Lasteaed-Põhikooli ja Tabasalu Ühisgümnaasiumi ees.

Kodukooli aulas toimunud võistlusel osales Kesk-Harjumaa üheksa valla 16 kooli 26 võistkonda 78 õpilasega. Võistluse ellukutsumise esmaseks eesmärgiks oli välja selgitada ja tunnustada parimate digioskustega 8. klasside õpilasi Kesk-Harjumaal, innustada nende huvi IT-valdkonna vastu, anda võimekamatele lisastiimul oma annet arendada, võrrelda oma teadmisi ja oskusi eakaaslaste omadega ning toetada Eesti elukestva õppe strateegias toodud eesmärkide saavutamist.

Kolm parimat võistkonda said igaüks auhinnaks TalTechi innovatsiooni- ja ettevõtluskeskuse MEKTORY töötoa võistkonna enese soovi järgi 20-le õpilasele.