Järveküla Koolis õpiti täna taas teist moodi

Täna, 18. aprillil 2019, viisime Järveküla koolis läbi järjekorras juba kolmanda Teistmoodi õppimise päeva peateemaga “Tervis, puhtus ja vesi ning digimaailm”.  Meie koolis on saamas traditsiooniks, et kaks korda õppeaastas, kevadel ja sügisel enne koolivaheajale minekut korraldame õppetöö rikastamiseks Teistmoodi õppimise päeva, millal kutsume kooli töötube läbi viima ja esinema erinevate elukutsete esindajaid ja noortele suunatud koolituste tegijaid.

Päevaga soovime õpilastele näidata, et õppimine on huvitav ja õppida saab väga erineval moel ning, et õppimine on eluviis ja õppimine toimub igal pool. Seejuures on oluline anda lastele võimalus kohtuda õpetaja kõrval erineva tausta, teadmiste ja kogemusega inimestega. Sellest lähtuvalt kutsusime ka seekord töötube tegema ja loenguid pidama mitte ainult tervise ja digi-teemadel. Märkimisväärse oma panuse andsid nii õpilased, õpetajad kui juhtkonna liikmed, kes võtsid vedada mitmeid töötube kõigis kooliastmetes.

Seekordsel Teistmoodi õppimise päeval said I klasside õpilased aimu golfimängu saladustest, kujundasid kooli moto “Õppimine on elustiil” valguslahendust, võtsid osa Eesti Meremuuseumi töötoast ja tegid V klasside õpilaste juhendamisel teaduslikke katseid. II klasside õpilastel möödus päev suuresti Terviseameti inimeste poolt läbi viidavates “Kätepesu” ja “Mürgistuste” töötubades, kuid enne ja pärast võidi veenduda, kui puhtaks suudavad nad oma hambaid tegelikult pesta. Kõik II klasside õpilased osalesid ka tervisliku liikumise töötubades kooli staadionil. Liikumise rõõmu said lisaks nautida IV ja V klasside õpilased.

Väga teaduspõhiseks kujunes III ja IV klasside õpilaste päev, kes alustasid eakaaslaste vabatahtlikult tehtud uurimistööde ettekannete kuulamisega. Noorte ettekandjate enamiku moodustasid äsja Tartus lõppenud Õpilaste teadusfestivalile oma tööd tutvustama kutsutud. Edasi liiguti Beebot robotitega tantse programmeerima, lastele mõeldud teaduskatsete komplektidega sumisevat juhet kokku panema, staatilist elektrit ja päikesepatareid looma või oma võimeid proovile panema töötoas nimega “Kujutle, katseta, nuputa”. Kaks kolmandat klassi said osa ka ookeani robootika töötoast.

Vanema kooliastme klasside päev möödus loengutöötubades, mis kandsid päevateema kohaseid pealkirju nagu “IT-ettevõtlus, tiimitöö ja rahvusvahelised suhted”, “Erinevad rollid IT-ettevõttes”, või “Mis süsteemiga töötavad arvutid”. VI klassidele tutvustati neile järgmisel õppeaastal valida antavaid õppeaineid robootikat ja multimeediumi alused. Huvitava nüansi lisasid töötoad antidopingust ja psühholoogiast a la “Kuidas saada teada, mis on päriselt ja mis mitte?”.

Päeva haripunktiks oli tegelemine bakteritega. Nendest olid tulnud rääkima noored Tartu Ülikooli bioloogiatudengid rahvusülikooli 100. aastapäeva puhul kingitavate 100 loengu programmi raames, kuid veelgi enam tekitas elevust nädal aega tagasi käivitunud III klasside õpilaste suur kätepesuprojekt. Selle käigus võeti proovid kõigilt kolmandate klasside õpilaselt viiest paralleelist, et uurida, kui puhtaks nad oma käed tavaliselt pesevad. Nüüd võttis 8A klassi õpilane Lola oma uurimistöö käigus need andmed kokku ja demonstreeris neid oskuslikult oma koolikaaslastele- selgus, et kolmandike käed on üldiselt puhtad, kuid paremini saab alati. Asjatundlikke kommentaare lisas juhendaja keemiaõpetaja Marianna Školnaja.

See ei olnud veel kõik. Kooli uus kontsertklaveri õnnistas suurepärase kontsertloenguga sisse pianist Enrique Moreno Iglesias ja Eesti Kontserti koolikontsertite sarjas saadi aimu, mis pille ja mis moodi inimesed on läbi aegade mänginud – toimus meeleolukas muusikalektoorium “Suur pauk! Muusika tegi ahvist inimese”.

Oli tõeliselt kirev ja kiire päev, aga kindlasti ka mitmekülgselt õpetlik.

Suur tänu vaevanägijatele ja head kevadvaheaega!