Õppimine on elustiil

by | 23 sept., 2019

Viimaseid päevi on suure maja seintel üleval õpilastööde näitus. Pea 600 tööd, mis mõtestavad lahti meie moto “Õppimine on elustiil”, olid loodud eelmise õppeaasta lõpul. Idee tuli hoolekogust, kus brändingu töörühm arutas võimalusi kooli kontseptsiooni ja tegevusi laiemalt tutvustada. Projekti viisid ellu kunstiõpetaja Anneli Orav, Mare Räis ja klassiõpetajad.  Kõigis klassides eelnes arutelu selle üle, kuidas motot mõista ja mõtestada. Koos leiti vastused küsimustele, et mis see õppimine üldse on, kes vastutab õppimise eest, mis on eluviis ning milleks meile elukestev õpe.

Õpetajate ja õpilaste poolt valiti välja parim töö, mille teostab kooli seinale ettevõte “Volume Design”. Sellest tulenevalt räägiti tunnis ka valgusreklaamist ja disainist. Võidutöö idee ja teostus pärineb kollektiivilt, kuhu kuulusid Allotar Eliisabeth Uuk, Kirke Maria Kiin ning Nele-Liis Lomp. Õpilased andsid nõusoleku loodavaid töid kasutada kooli meenetena ja nii ongi osa neist jõudnud päeviku kaantele ning mõni mälestusesemena kaasa pandud kooli külalistele.

Kokku oli eelmisel aastal kolm suuremat projekti koolis meie-tunde süvendamiseks. Koolimaja kahele osale toimus nimekonkurss ja kool osales võistlusel „Aasta kool 2019“.

Hoolekogu liige Elis Kaurson tegeleb nüüd siis juba valgusreklaami teostusega. Kogu näitusest valmib meeleolukas video.