Õpetajate päev

by | 4 okt., 2019

Tähistades õpetajate päeva olid täna paljude klasside erinevates tundides oma teemadega lapsevanemad. Nii õpetati näiteks kolmandale klassile matemaatikat, räägiti Eesti Vabariigist. Rühmatööna pidid õpilased ise välja mõtlema ühe seaduse.

9. klassi õpilane Rasmus andis 7. klassile informaatikat. Oma emotsioone ja kogemust jagades tundis ta tõelist uhkust selle üle, mida ise oli nende aastate jooksul õppinud. Rasmus sõnas, et tore oli vaadata esimest videot, mis kunagi tehti ja võrrelda seda tänastega.

Pärast tunde tänasime kollege tehtud töö eest. Merike Sepp oli nomineeritud Rae valla aasta klassiõpetaja ja Helen Ball põhikooliõpetaja tiitlile. Neile anti valla tänukiri haridustöötajate tänuüritusel. Täna said nad koolipere poolt tänutäheks õpilastöö „Õppimine on elustiil“. Sama tänu sai eelmise aasta uustulijana Anneli Orav, kes koheselt elavdas meie kunstielu mitme suurprojektiga. Merike ja Helen on tugevalt panustanud koolis teaduse populariseerimisele, loodusainete õpetamisele. Nende õpilased esinesid edukalt õpilaste teadusfestivalil. Merike juhib meie heategevuskampaaniaid, tegeleb keskkonnahoiuga. Kevadel tunnustas hoolekogu teda tehtud töö eest kooli hõbemärgiga.
Kevadel oli meie õpetajaid esile tõstetud Rae valla ettevõtlikkuse auhindadega. Piret Lehiste tõsteti esile ettevõtliku teo kategoorias “Digivahendite kasutamise võistlused läbi õppeaastate”. Ettevõtliku õpetaja ja eestvedajana Õnneleid Mardim-Selmet, keda esitati konkursile, kui muusikalise maailma eestvedajat Järveküla Kooli kogukonnas.

Lühikesel aktusel kandsid 8.b klassi õpilased ette enda tehtud luuletused, millesse pandi ka klassijuhataja.

Koridori lõpus kuuled
Marika kurjakuulutavat kontsapuudet.
Paanikas kardad tunnikontrolli.
Kuid tema naeratus ja mõistev hääl
peatavad su protestijonni.

Õpetajate päeva lõpetas loeng-viktoriin mängustamisest, mille viis läbi tõsimängude dotsent Martin Sillaots Tallinna Ülikoolist. Ehk suudame sellest innustununa siduda eesmärgistatud mängu meie tõsisesse ellu läbi kooliaasta.