Neljas õppeaasta on läbi

by | 18 juuni, 2020

Eile läks teele meie esimene 9. klassi. Kokku 18 noort said lõputunnistuse ja lennuraamatu, kuhu kõik õpetajad olid noortele kaas öelnud oma soojad sõnad. Oma nimi jäädvustati lennuraamatusse, Õpilased meenutasid oma kõnes soojalt kokk Ljudat, kes neile ikka suuremad portsud pani ja lõbusaid asendustunde aastate jooksul.  Oldi tänulikud saadud teadmiste ja oskuste üle ning sõnastati enda jaoks vastutuse koht otsuste eest, mis ühe kooli lõpuga alati kaasneb. 

Samal hommikul lõpetas pidulikult õppeaasta ka kogu koolipere. Meenutati õppeaastat,  vaadati ühiselt distantsõppe ajal valminud lõiminguprojektide omaloomingulisi töid, mis olid kokku koondatud Kristiina Pakosta ja Anneli Orava poolt. Hoolekogu annetas kuldse tunnusmärgi õpetajale, kes on meie kõigi hinnangul panustanud õpilaste aregusse, vedanud kooli väärtuskasvatust, innustanud õpetajaskonda ühistegevustele. Märgi saajaks on Saskia Tärk.  Tema õppeülesanded olid kõige enam silma jäänud vanematele ka distantsõppe ajal. 

Uude õppeaastasse minnakse teadmisega, et kooli loodusmatkad said KIK-i rahastuse ja raha eraldati ka looduslaagriks. Liitutakse GLOBE Eesti ja VEPA programmidega.  Kooliteed on alustamas kolm klassitäit noori ning uues lõpetavas lennus on koolil lõpuks valmistumas juba kahe klassi jagu õpilasi.

Kena suve ja uute kohtumisteni!