Õppetöö korraldus 28. septembrist

by | 21 sept., 2020

Alates 28. septembrist alustame osalise distantsõppega 7.-9. klassidega. 1.-6. klassid koos kõigi väikeklassidega jätkavad kontaktõpet. Avame õppimise tugirühma, kuhu jäävate õpilaste õppetöö korralduse osas sõlmitakse kokkulepped lastevanemate ja õpilastega. 

Kolmanda kooliastmega rakendatakse põhimõtet, kus ühel nädalal toimub õppetöö koolis, teisel kodus. Distantsõppe nädalasse jäävad ka tasemetööd ja õppekäigud. 7. klasside KIK õppekäik on planeeritud Aegviidu külastuskeskusesse, kus läbitakse programm “Kuidas kasvab mets”. Üheksandatele klassidel on programm “Putuktoidulised taimed”.   

Distantsõppena planeeritud nädalad: 28.09.-02.10., 12.-16.10., 02.-06.11. ja 16.-20.11. Nende nädalate ülesanded leiavad õpilased nädalaplaanist esmaspäeval kell 8:30. 

Kõik distantsõppele minejad saavad vajaduse korral broneerida sülearvuti. Kui pere soovib distantsõppe perioodiks tellida oma 7.-9. klassi lapsele toidupaki, siis on võimalik anda oma soovist teada Stuudiumi kaudu.