Osalisel distantsõppel

by | 18 jaan., 2021

18.-22. jaanuaril on koolis kontaktõppes 1.-4. klassid, 9. klassid ja kõik väikeklassid. Ülejäänud õpilased õpivad distantsõppe vormis nädalaplaanide alusel.
Pikapäevarühmad töötavad. Kodutööde klass on suletud. Toidupakke jagatakse nende klasside õpilastele, kes on distantsõppes.

Kontaktõpe kõigile õpilastele jätkub 25. jaanuarist.