Kool on distantsõppel

by | 10 märts, 2021

Järveküla koolipere on distantsõppel kuni 11. aprillini. Koolimaja on suletud. Administraatorid on majas 8.00 – 14.00. Koolimajja tulek tuleb kooskõlastada vastava valdkonna juhiga.

Toidupakke jagatakse bioloogia klassist, millele on ligipääs koolimaja Tartu mnt poolsest küljest esmaspäeviti kell 14:00-18:00.

Rae VV on teinud lepingu muudatuse Ühistranspordikeskusega, alates 22.03.2021 on siseliinide sõidud peatatud. Nende HEV laste sõit kooli ja tagasi, kes seda vajavad, korraldatakse taksoga.

Õppetöö toetamiseks:
  • 11:00-13:00 on õpilastel võimalik Google Meet kaudu nii sisulist kui tehnilist abi küsida n-ö virtuaalses kodutööde klassis.
  • Arvutialast abi saavad õpilased, lapsevanemad ja õpetajad haridustehnoloogilt igal tööpäeval ajavahemikus 9:00 – 14:00.
  • Logopeed, õpiabiõpetaja virtuaalsed tunnid.
  • Nädalaplaani on lisatud huvitegevus osa muuseumiprograamide, võistluste ja kooli huvitegevuse info jaoks.
  • Koolipsühholoogi virtuaalsed kohtumised ja telefoninõustamine.
  • Ajutise õpiraskusega või üldtoe raames toetust vajajatega tegeleb seitse tugimeeskonna liiget.
  • Peredele, kus on hädavajadusi seoses lapse õppetöö korraldamisega, pakutakse koolis õppimivõimalusi.
  • Õpetajate toetamiseks on iga päev avatud virtuaalne õpetajate tuba.
  • Esmaspäeviti 8:15 ja kolmapäeviti 14:30 toimuvad regulaarsed koosolekud.