Keskkonnateadlikkuse õppekäigud

by | 21 jaan., 2022

Järveküla Kool osaleb Keskkonnainvesteeringute Keskuse (KIK) keskkonnateadlikkuse programmis juba viiendat aastat järjest. Loodus- ja keskkonnahariduslikes aktiivõppeprogrammides saavad osaleda kõik kooli õpilased.

Käesoleval nädalal käisid kõik 4. klassid Eesti Loodusmuuseumi programmil “Elu areng Maal”. Keskkonnahariduslikus õppeprogrammis tutvustati eluslooduses toimunud muutusi, mis on Maa pika ajaloo jooksul aset leidnud. Otsiti vastuseid küsimustele, kuidas me kõike seda teame ja mille põhjal teadlased oma otsuseid teevad. Koos õpilastega uuriti kivistisi muuseumi geoloogia püsinäitusel ja arutletakse taime ning loomariigi arenguetappide üle alates Ediacara ajastust tänapäevani välja. Õpilaste arvates oli programm tore, huvitav ja hariv.
Aktiivõppeprogrammi lõpus said õpilased Eesti Loodusmuuseumi näitustega tutvuda.

Järgmisel nädalal jätkame esimeste ja teiste klasside õppekäikudega RMK Viimsi külastuskeskuse programmil “Jalajälgi jätmata” Tädu loodusõpperajal.
Õpilased saavad teada, kuidas end metsaretkeks ette valmistada, kuidas käituda tõelise looduse sõbrana, mida tähendab säästlikkus, mis on igaüheõigus – seda kõike õpitakse koos praktiliste tegevuste ja mängudega metsarajal.

Keskkonnainvesteeringute keskuse (KIK) keskkonnahariduslikud õppeprogrammid annavad olulise panuse laste keskkonnateadlikkuse kasvule. Looduses viibides või aktiivõppeprogrammides osaledes õpib laps vahetult kogedes, katsetades ja kasutades õppimiseks mitmeid meeli. Tänu sellele oskavad ja soovivad nad kaitsta kõike, mis elav. Läbi õppekäikude õpib õpilane hindama oma tegevuse mõju ja tajuma enda võimalusi looduse hoidmisel ning parandamisel. Õpilane mõistab, mida head saab igaüks meist oma igapäevategevustega looduskeskkonnale teha ning millised loodusest hoolimise ja säästmise tegevused on lastele jõukohased.

 

Paper writing service from Master's degree-holding paper writers. If you have a deadline looming, you might be considering hiring an essay writer for you. These services will work to meet this deadline. You don't have to worry about completing your papers on time; they will work quickly and efficiently to meet your requirements. You can also be assured that their writers will provide top-quality writing and won't reveal your identity to the writer. The essay writing services will ensure that you get exactly what you need, and that they will follow the deadline to the letter. Vietnam football schedulecakhiatvatch anytime