Loodusainete õpetaja – meil on maailma kõige ägedamad õpilased

by | 13 okt., 2023

Järveküla Kool ootab oma kollektiiviga liituma:

Palume esitada CV, motiveeritud avaldus, haridust ja kvalifikatsiooni tõendavad dokumendid meiliaadressile kool@jarvekyla.edu.ee hiljemalt 27.10.2023 või kandideeri CV.ee kaudu. Lisainfo telefonil 5567 3953

Moto „Õppimine on Elustiil“ rõhutab, et oleme ka oma kuuendal tegutsemisaastal täis indu uuendustega kaasa minna.
Meie õpilane on avatud suhtleja, uudishimulik mõtleja, eneseteadlik looja, tasakaalukas riskija ja koostöine vastutaja.
Õppijas arendatakse aktiivsust, koostööoskust, ettevõtlikkust, leidlikkust, innovaatilisust ja lahendustele orienteeritust. Õpetaja on õpilase jaoks mentor, suunaja ja õpipartner. Olulisel kohal on uurimuslik õpe, kriitiline mõtlemine ja tõenduspõhine otsustamine.

Järveküla Kool on aasta 2020 “Õppijasõbralik tööandja” Harjumaal.
Pakume modernset töökeskkonda, toredat meeskonda ning sportimisvõimalusi.

Vaata ka kooli tutvustavat videot.

If you have a deadline looming, you might be considering hiring an essay writer for you. These services will work to meet this deadline. You don't have to worry about completing your papers on time; they will work quickly and efficiently to meet your requirements. You can also be assured that their writers will provide top-quality writing and won't reveal your identity to the writer. The essay writing services will ensure that you get exactly what you need, and that they will follow the deadline to the letter.