Hoolekogu

[av_section min_height=” min_height_px=’500px’ padding=’large’ shadow=’no-shadow’ bottom_border=’no-border-styling’ id=” color=’main_color’ custom_bg=” src=’https://jarvekyla.edu.ee/wp-content/uploads/2015/05/Tulevane-Järveküla-Põhikool-1-h.jpg’ attachment=’559′ attachment_size=’full’ attach=’scroll’ position=’top center’ repeat=’no-repeat’ video=” video_ratio=’16:9′ overlay_enable=’aviaTBoverlay_enable’ overlay_opacity=’0.4′ overlay_color=’#000000′ overlay_pattern=” overlay_custom_pattern=”]
[av_heading tag=’h3′ padding=’0′ heading=’Hoolekogu’ color=’custom-color-heading’ style=’blockquote modern-quote modern-centered’ custom_font=’#ffffff’ size=’50’ subheading_active=” subheading_size=’15’ custom_class=”][/av_heading]
[/av_section]

[av_one_full first min_height=” vertical_alignment=” space=” custom_margin=” margin=’0px’ padding=’0px’ border=” border_color=” radius=’0px’ background_color=” src=” background_position=’top left’ background_repeat=’no-repeat’]

[av_heading tag=’h2′ padding=’10’ heading=’Hoolekogu / Board of trustees’ color=” style=” custom_font=” size=” subheading_active=” subheading_size=’15’ custom_class=”][/av_heading]

[av_textblock size=” font_color=” color=”]
Hoolekogu ülesanne on kooli õpilaste, õpetajate, Rae vallavalitsuse, õpilaste vanemate ja kooli toetavate organisatsioonide ühistegevus õppe ja kasvatuse suunamisel, planeerimisel ja jälgimisel ning õppeks ja kasvatuseks paremate tingimuste loomine.
[/av_textblock]

[av_textblock size=” font_color=” color=”]
Järveküla Kooli hoolekogu asutas kevadel MTÜ Järveküla Kooli Seltsi. Seltsi eesmärgiks on panustada kooli õpikeskkonna arengusse, luua oma tegevuse kaudu koolile vajalikke täiendavaid materiaalseid vahendeid ning korraldada koostööd erinevate koostööpartneritega.
Mittetulundusühingu loomine annab täiendavaid võimalusi. Näiteks Järveküla Kool on liitunud võrgustikuga Liikuma Kutsuv Kool ja esimesed projektid on juba töös. Mittetulundusühingu abil on võimalik heategevuslikel üritustel kogutud vahendeid edaspidi kasutada meie laste huvides luues juurde vahetundides aktiivseid liikumisvõimalusi.
Mittetulundusühing saab abistada õpilaste poolt algatatud vahvate projektide elluviimisel, teha koostööd ümberkaudsete ettevõttetega jne jne.
Seltsi esimesteks algatusteks on kooli õpilaspäeviku tellimine ja sügiseks õpikutele ning töövihikutele kilekaante komplekti kokku panemine. Koos kooliperega olsaleti heategevuslikus kohvikus Järveküla kohvikute päeval. Hoolekogu annab välja kooli aumärgid kooli arengusse silmapaistvalt panustanud inimestele.
Seltsiga on oodatud liituma kõik vabatahtlikud lapsevanemad, õpetajad, sponsorid ja teised, kes on kooli arengust huvitatud. Ideed või liitumisavaldused saab esitada aadressil jkkooliselts@gmail.com.

Järveküla Kooli Seltsi juhatus
Eva Narro
Elis Kaurson
Erly Lüdig
[/av_textblock]

[av_heading tag=’h3′ padding=’10’ heading=’Hoolekogu kontaktid ja protokollid’ color=” style=” custom_font=” size=” subheading_active=” subheading_size=’15’ custom_class=”][/av_heading]

[av_textblock size=” font_color=” color=”]
Hoolekogu kontak: hoolekogu@veebihai.ee

Hoolekogu koosolek 21.10.2019

Hoolekogu esimeheks kinnitati Kalle Isand ja aseesimeheks Priit Potter. Otsustati korraldda ümarlaud õpilaste bussiliinide küsimuses; uurida rahulolu kooli hindamissüsteemiga. 

Tulevased hoolekogu teemad:

 • kooli ülerahvastatus (õppetöö, distsipliin, kommunikatsioon), sujuv koostöö Kindluse kooliga;
 • õppetöö eesmärgistamine;
 • küsitluste analüüs;
 • õpetajate koormused;
 • jaanuaris alustavad töörühmad.
Hoolekogu koosolek 18. oktoober 2018

Päevakord:

 • Vanematekogu liikmete hulgast hoolekogu valimine.
 • Töörühmade moodustamine.

Hoolekogu liikmeteks valiti: Kertu Kärk (1a), Elis Kaurson (2f) (nõusolek olemas), Raiko Ausmees (3a) (nõusolek olemas), Vaido Pannel (4b), Kalle Isand (5a). Keidi Võsu (6a), Ringo Suigusaar (7a), Tiia Raudmägi (8a). Õpilasesinduse esindaja on Carol Sanderkoff. Õpetajate esindaja Indrek Riigor. Valla esindaja on Jens Vendel.

Otsustati moodustada järgmised töörühmad:

 • Arengukava töörühm – Arengukava kinnitatud, sinna juurde vaja tegevuskava, Hoolekogu peab andma oma arvamuse.
 • Haldustöö töörühm – kooli ümbruse kavandamine, erinevad haldusalased teemad, mis koolis tekivad (ruumipaigutus, garderoobi kapid jne)
 • Õppetöö töögrupp – otseses kontaktis õpetajatega ja direktoriga. Hoolekogu/vanematekogu eesmärk selles töörühmas oleks initsiatiivi näitamine ja kaasa mõtlemine õppetöö korraldamist puudutavatel teemadel.
 • Kuvandi töögrupp – MTÜ, koolivorm, ühendav tegur, mis paneks kooliperet tundma ühtsena, hoolekogu tunnustus.
 • Dokumendi töörühm – TERA õppematerjalide ja kursuste keskkond, kuhu saab üles laadida hoolekogu puudutav dokumendihaldus.

Järgmised hoolekogu kohtumiste ajad:

 • november 2018;
 • jaanuar 2019;
 • märts 2019.

Hoolekogu koosolek 6. sept 2018

Päevakord:

 • Arvamuse andmine kooli põhikirja, arengukava ja õppekava kohta.
 • Uue hoolekogu valimise põhimõtted.
 • Kohal algatatud teemad.

Hoolekogu seisukohad esitatud dokumentide kohta:

Direktor esitles muudatusi kooli õppekavas, kooli põhimääruses ning arengukavas. Hoolekogu arutas muudatusi ning need leidsid heakskiidu sh uus hindamise skaala õppekavas. Hoolekogu leidis, et muudatused nimetatud dokumentides on põhjendatud ning kiideti heaks Järveküla kooli õppekava, kooli arengukava 2018-2021 ning Järveküla kooli põhimäärus uuendatud redaktsioonides.

Hoolekogu struktuuri muutustest

Seni on hoolekogu moodustatud põhimõttel, et igast klassist üks lapsevanemate esinadja, õpilasesinduse esindaja ning õpetajate esindaja moodustavad hoolekogu täiskogu. 2018 õ/a suureneb kool 7 klassi võrra. Esindajad on palju, hoolekogu organisatoorne pool läheb keeruliseks, mistõttu tekkis ettepanek töö tõhustamiseks muuta lastevanemate esindusorganisatsiooni struktuuri kahekojaliseks – iga klassi lapsevanemate koosolek valib endi hulgast esindaja Lastevanemate kogusse.  Seejärel valivad iga vanuselise klassikomplekti vanematekogu liikmed endi hulgast ühe hoolekogu liikme. Kooli hoolekogu moodustub siis järgmiselt:

 • 1 lapsevanemate esindaja igast klassikompleltist (näiteks üks esimeste klasside esindaja)
 • 1 õpilasesinduse esindaja;
 • 1 õpetajate esindaja;
 • 1 koolipidaja esindaja.

Edaspidi täiendatakse hoolekogu ka ühe vilistlaskogu esindajaga ning võimalik on lisada ka üks kooli suurtoetajate esindaja.

Valitud “Vanemate kogu” peamine funktsioon on võimalikult suure osa lastevanemate kaasamine koolielu puudutavates küsimustes kaasa rääkima, kommunikatsioon lastevanemate ja hoolekogu vahel (kitsaskohtade ideede genereerimine, arvamuste formuleerimine, info liikumine alt üles). Vanemate kogu liikmetel on õigus saada kogu informatsiooni hoolekogus arutluse all olevates küsimustes ning neil on õigus osaleda hoolekogu koosolekutel.
Hoolekogu liikmel on legaalne volitus osaleda ja hääletada hoolekogu koosolekutel ning kommunikeerida informatsiooni Lastevanemate kogusse oma lapse paralleelklasside lastevanematele.

Otsustati jätkata eelmisel aastal loodud hoolekogu töörühmade struktuuriga.

Järveküla kooli hoolekogul on võimalik vastavalt teemade aktuaalsusele komplekteerida:

 • Kooli arengukava töögrupp (arengukava dokumendi täiendused)
 • Õppetöö küsimuste töögrupp (koostöö kooli pedagoogilise personaliga. Õppekava. Näiteks koolikiusamisega toimetulek, vägivald, enesevigastamised, vargused, tärkav narkoprobleem, Näiteks teisiti õppimise päevad, kooli matkad jms;
 • Haldusküsimuste töögrupp (ehituslikud mahud ning nende efektiivne kasutamine. Näiteks: bussiootepaviljon, bussiühenduste tihendamine, mänguväljak, välijõusaal, juurdepääsuteed jms.)
 • Kooli kuvandi töögrupp (koolivorm, kooli brändi moodustavad üritused ning selle juurde käiv visuaal. Näiteks osavõtt parima kooli valimiskonkurentsist, hoolekogu tunnustusmärgid inimestele, kes meie arvates on Järveküla kooli heaks midagi erilist teinud jms
 • Dokumendihalduse töögrupp (eelkõige hoolekogu enda tegevuse dokumenteerimine.

Senine kogemus on näidanud, et küsimuste arutelud töögruppides on efektiivsed ning selliselt sünnib häid ideid mida kooli juhtkond saab igapäevaselt töös rakendada.

Hoolekogu on seisukohal, et endiselt on vajadus luua MTÜ Järveküla kooli hoolekogu. Arutatakse võimalusi luua juriidiline isik nii, et oleks tagatud tegevuste järjepidevus ka olukorras, kui organisatsiooni initsieerinud hoolekogu liikmed vahetuvad.

Kohapeal algatatud teemad:

Kooli ületäituvus.
Idee kutsuda ellu Hoolekogu algatuslik üritustesari “1000 päeva õpitud” või näiteks “1000 päeva kooli loomisest” täitumisel mälumäng, 10 olümpiastarti, Järveküla Kooli rinnamärkide andmise aktsioon jms). Arutleti ka sisekujundusliku elemendina kooli moto esitlemist kooli siseruumide seinapindadel.
Suurenenud kooli õpilaste arvu tõttu on esile kerkimas probleem ujula kasutamisel.
[/av_textblock]

[av_textblock size=” font_color=” color=”]
Järveküla Kooli hoolekogu
Kertu Kärk lastevanemate esindaja
Elis Kaurson lastevanemate esindaja
Raiko Ausmees lastevanemate esindaja
Vaido Pannel lastevanemate esindaja
Kalle Isand lastevanemate esindaja
Keidi Võsu lastevanemate esindaja
Ringo Suigusaar lastevanemate esindaja
Tiia Raudmägi lastevanemate esindaja
Carol Sanderkoff õpilasesinduse esindaja
Indrek Riigor õpetajate esindaja
Mart Võrklaev Rae valla esindaja
[/av_textblock]

[av_hr class=’invisible’ height=’10’ shadow=’no-shadow’ position=’center’ custom_border=’av-border-thin’ custom_width=’50px’ custom_border_color=” custom_margin_top=’30px’ custom_margin_bottom=’30px’ icon_select=’yes’ custom_icon_color=” icon=’ue808′ font=’entypo-fontello’]

[/av_one_full]