All Day

Rae valla õpetajate suvekool

Õpetajate suvekool Lepaninal. Ühistegemised, töötoad. Kogu valda haaravate õpikogukondade töö kavandamine.