If you have a deadline looming, you might be considering hiring an essay writer for you. These services will work to meet this deadline. You don't have to worry about completing your papers on time; they will work quickly and efficiently to meet your requirements. You can also be assured that their writers will provide top-quality writing and won't reveal your identity to the writer. The essay writing services will ensure that you get exactly what you need, and that they will follow the deadline to the letter. Pornlux.com tube

Kiirtrükkimise võistluse 2.-9. klassidele

Igast klassist saab osaleda maksimaalselt kaks õpilast. Õpilane peab arvutil minuti jooksul etteantud sõnu õigesti kirjutama. Iga õpilane saab kaks katset, millest arvesse läheb parim. Hindamine toimub klassiastme põhiselt ning õppeaasta lõpus premeeritakse parimaid auhindadega. Kiirtrükkimise võistlust korraldab haridustehnoloog.

Viimase koolipäeva aktus

8.00 - … Hommikupuder, puuvili (kõigile tasuta) 8.30 Kogunemine koduklassis Alates 8:45 kogunemine spordisaali 9.00 - 9:45 kooliaasta lõpuaktus ~9:45 - ~10:45 klassjuhatajatund Õpilased bussidega koju R6 Peetri - Järveküla kool - Uuesalu kell 11.10 R7 Rae - Peetri kell 11.04 R9 EI VÄLJU, selle asemel Järveküla kool - Peetri buss 121 kell 10.44 & […]

2022/23. õppeaasta avaaktused

AKTUSED: 2. - 9. klassidele kell 9.30 (KOOLI EES ÕUES VÕI SPORDISAALIS) 1. klassidele kell 11.00 – 12.00 (AULAS) KLASSIJUHATAJATUNNID: 2. - 9. klassidele 8.30 – 9.15 1. klassidele ~12.05 – ~12.30 Ilusat uut õppeaastat kõigile!

1. klasside Aabitsapidu

Reedel, 25.novembril, oli Järveküla kooli saal 1.klasside laste päralt, kes olid oma külalistele ette valmistanud aabitsapeo. Lapsed said laulda, tantsida ja mõistatada. Pidu juhtisid 1.klasside õpilased ise. Nüüd on aabits läbi, tähed selged ja saame kasutusele võtta lugemikud. Meie peole oli tulnud palju külalisi: lapsevanemad, õpetajad ja Sõber Karu. Aabitsapeol osales ka kooli direktor Triinu […]